Ota yhteyttä 029 009 2530

Asiakkaitamme

Yhdessä parempia.

Olemme saaneet olla mukana monien yritysten alkutaipaleilla, kasvun kynnyksellä, haastavissa muutostilanteissa ja iloisissa voiton hetkissä. Kuten johtamisvalmennukseemme osallistunut Niina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safaris -yrityksestä totesi: Yhdessä valmentajien ja koko porukan kanssa sparratessa on moni oman työn solmukohta avautunut.”

Vain yhdessä voimme olla parempia. Se tekee Intotalon valmennuksista erilaisia kuin tavalliset liikkeenjohdon koulutukset.

Johtoryhmätyöskentelyn uusi suunta

Suunto

”Parasta oli valmentajien tyyli, joka oli yllättävän tehokasta”, totesivat Suunto Oyj:n edustajat johtoryhmävalmennuksensa päätyttyä. ”Valmentajat onnistuivat luomaan hyvä maaperän keskustelulle, jota koko tiimi tarvitsi.”

Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena oli kehittää yhteistä näkemystä sekä rakentaa luottamusta ihmisten välille: Fiilistä, että ollaan yhteinen joukkue. Valmennuksen tuloksena muutos onnistui paljon paremmin kuin odotettiin. Johtoryhmä palaa edelleen valmennuksessa sitouduttuihin asioihin aina kun on yhdessä.

Innostavaa johtamista

RamirentRamirent Finland Oy:n esimiehille toteutetun valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien esimiestaitoja ja myynnillistä otetta. Valmennukseen osallistui 150 esimiestä, työnjohtajaa ja vuokraamoesimiestä. “Halusimme madaltaa organisaatiokulttuuriamme sekä rakentaa avoimuuden kulttuuria. Valmennuksessa parasta on ollut se, että ihmiset ovat päässeet kertomaan omia näkemyksiään, tutustumaan toisiinsa sekä keskustelemaan asioista. Valmentaja on osannut luoda dialogin kautta luottamuksen kulttuuria ja helppoutta keskustella avoimesti asioista. Osallistujille on tullut ymmärrystä siihen mitä ollaan koko organisaatiossa tavoittelemassa ja tekemässä. Näillä toimilla olemme päässeet ihan uudenlaiseen avoimuuteen yrityksemme sisällä. Muutoksen lopputuloksena on se, että nyt ihmiset uskaltavat keskustella ja tehdä asioita proaktiivisemmin.”

Tuloksena tiiviimmin yhdessä toimiva johtoryhmä

loiste”Johtoryhmävalmennuksen toteutus oli käytännönläheinen ja ytimekäs”, totesi Loiste Oy:n henkilöstöjohtaja Minna Syrjä valmennuksesta, joka rakentui Intotalon esimiesvalmennus verkossa -verkkovalmennuksesta ja johtoryhmän kokouspäivien yhteyteen järjestetyistä valmennustapaamisista. Näin ajankäyttö valmennukseen oli tehokasta ja sisältö oli suoraan käytäntöön sovellettavissa. Valmennuksen tuloksena esimiesten yhteistyö tiivistyi ja valmennus vahvisti strategian jalkauttamista johtamistyöhön.

Teemme parasta -esimiesvalmennuksen uudistaminen

Vvalioalion kanssa lähdimme uudistamaan esimiesvalmennusta Johda ihmistä – Psykologiaa johtajille -kirjan sisältöjen kautta. ”Perinteisissä valmennuksissa asiantuntijat puhuvat asioita edessä, mutta tässä valmennuksessa asioita ja aiheita työstettiin itse syvällisesti ja valmentaja fasilitoi sitä kokonaisuutta. Ei annettu valmiita vastauksia vaan jokaisen piti löytää ne itse ja näin päästiinkin parempiin tuloksiin. Erona on siis se, että valmennus synnyttää oikeita toimintatapamuutoksia eikä jää sanahelinäksi.”

Työkaluja myynnin johtamiseen

stmichelprintMikkeliläinen St. Michel Print on yksi Euroopan suurimpia ultraohuelle paperille painamiseen erikoistunut yritys, jonka markkinat ovat ympäri maailman. Yrityksen myyntiedustajat tapaavat satoja kontakteja matkoillaan. Monet arvokkaat kontaktit olivat kuitenkin jääneet excel-tiedostojen uumeniin, joten myynnin johtamisen työkaluksi otettiin käyttöön uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä. Intotalon valmennuksen ja yrityskohtaisen konsultoinnin tuella uuden järjestelmän käyttöönotto oli sujuvaa ja järjestelmä rakennettiin tukemaan suoraan myynnin tavoitteita.

”Opin reagoimaan nopeammin asiakkaiden tarpeisiin.”

Intotalon käytännönläheinen markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennus antoi Sähkötovin Tommille runsaasti työkaluja yrityksensä kehittämiseen. Valmennuksen aikana niin yrityksen nettisivut, sähköinen markkinointi ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa ottivat konkreettisia askeleita eteenpäin. Merkittävimmät opit olivat kuitenkin ne vinkit ja työkalut, joiden avulla pystyy reagoimaan nopeammin potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin.

Kasvuvauhtia myynnin avainhenkilön valmennuksesta

kuljetusliike-laatikainenKolmekymmentä vuotta toimineen perheyrityksen vastaus alan kiristyneeseen kilpailutilanteeseen oli panostaa lisää aktiiviseen myynti- ja markkinointityöhön. Kannattava kasvu edellyttää, että asiakkaita täytyy pystyä hankkimaan, kehittämään ja pitämään. Pelkkä tarjouspyyntöjen odottelu ei riitä vaan asiakkuuksien hoitamiseen ja johtamiseen tulee panostaa ja olla lähellä asiakkaita. Siksi Kuljetusliike Laatikainen päätti nimetä yritykselle asiakkuusvastaavan ja panostaa yrityksen kasvuun osallistumalla Intotalon toteuttamaan markinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennukseen.

Share This