Ota yhteyttä 029 009 2530

Kuinka oppisopimustoimijat voivat henkilökohtaistaa paremmin opiskelijoiden muuttuneisiin tarpeisiin?

Kuten hyvin tiedät, uusi henkilökohtaistamisasetus astui voimaan vuosi sitten.

Mitä tämä henkilökohtaistaminen sitten oikein tarkoittaa? Sillä tarkoitetaan tutkinnon suorittamisen suunnittelua, työtehtävien määrittelyä sekä tietopuolisen oppimisen suunnittelua yrittäjän lähtökohdista käsin. Opiskelijalle luodaan optimaaliset ympäristöt tutkinnon osaamisvaatimusten ja omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta millaisia vaihtoehtoja sinulla on henkilökohtaistaa tietopuolisen oppimisen muotoja?

Opiskelijoiden uudet oppimistarpeet

Työn tekeminen yrittäjänä ja johtajana on yhä liikkuvampaa, vaikka digitalisaation tuomat mahdollisuudet usein vähentävätkin reissaamisen tarvetta. Yhä enemmän myös oppiminen tapahtuu paikasta ja ajasta riippumattomasti junassa, kotona tai vaikkapa lenkillä.

Globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa tietoa on rajaton määrä, ja opiskelijasi ongelmana on usein olennaisen tiedon suodattaminen omaan käyttöön sopivaksi. Opiskelijasi voi osallistua Harvardin yliopiston kurssille tai opiskella mandariinikiinaa kesämökillä laiturin nokassa. Opiskelijasi tarvitsevat tiedon suodattajia tässä laajenevassa tiedon avaruudessa, jotta oppiminen olisi tehokasta ja tavoitteellista. Oleellista on myös hänen ajatteluaan avartavat kysymykset sekä  opiskelijan arjessa mukana oleminen haastamalla häntä arjen tekemisen muutokseen. Oppimisen arvo konkretisoituu vasta muutoksena käytännön toiminnassa.

Valmistavan koulutuksen järjestäjät tarjoavat tutkinnon perusteita tukevaa suodatettua tietoa oppijalle. Mutta millä tavoin vastaamme valmistavan kouluksen osalta kasvavaan vaatimukseen tarjota koulutusta oma-aikaisesti ja paikasta riippumatta? Henkilökohtaistamista on myös miettiä, millainen opiskelumuoto sopii opiskelijalle. Jokainen meistä oppii eri tavoin, ominaiset tavat oppia vaihtelevat. Toiselle perinteisempi opettajavetoinen opiskelu on sopiva tapa oppia, mutta ei kaikille. Myös taidot itsenäiseen oppimiseen ovat erilaiset.

Koulutusmaailman muutos, digitalisaation kehitys ja kasvava tarve oppimisen aika-/paikkariippumattomuudelle haastavat meidät pohtimaan koulutuksen muotoja. Toisaalta taas maailma on menossa yhä nopeimpiin sykleihin: asiat halutaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tarkoittaakin muutoksia asiakkaidesi kehittämisen ja oppimisen käytännöissä sekä vaatimuksia koulutusorganisaatiolle.  Meidän kokemuksemme mukaan juuri näistä syistä opiskelijat suosivat yhä suurimmassa määrin verkko-oppimista. Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että verkko-oppiminen vaatiikin opiskelijalta sitä aiemmin mainittuja itsenäisen opiskelun ja ajanhallinnan taitoja.

Yrittäjä ja johtaja haluaa kehittää itseään silloin kun se hänelle itselleeen parhaiten sopii sekä valita opiskelun ajan, paikan ja tahdin itse. Myös tasa-arvon näkökulmasta kouluttautuminen ja kehittymisen tukeminen tulisi olla mahdollista niin kivijalkaliikkeeen yksin yrittäjälle, matkustavalle johtavalle kuin pitkien välimatkojen päässä kouluista arvokasta työtä tekevälle.

Millaisia esimerkkejä verkko-opiskelun hyödyntämisestä henkilökohtaistamiseen on?

Yrittäjän Ammattitutkinnon opiskelijamme Jari Lapin Jerisjärven rannalta osallistuu yhteisiin vuorovaikutteisiin yhdessä oppimisen etätilaisuuksiimme shamaanikeikkojensa välissä. Toinen opiskelijamme Liisa osallistui mukaan markkinointimatkan aikana Brasiliasta, koska halusi pysyä muiden opiskeijoiden kanssa tahdissa mukana. Toki haasteita osallistua yhteisiin etätilaisuuksiin osallistumiseen toi haasteena aikaero, mutta kova halu kehittää itseään piti sinnikkään yrittäjän hereillä.

Pohjoisen laskettelukeskuksessa yrittäjänä toimivalla Matsilla on kesällä työkeikkoja myös Turun saaristossa, joista hän pystyy osallistumaan valmennukseen samalla tavoin kun kotoansa. Pikkulasten äiti, ruuhkavuosia elävä Susanna laajentaa juuri yritystänsä uuteen toimipisteeseen ja kaipaa oppimisen tukea ja työkaluja yrittäjänä kehittymiseen. Miia ruuhka-Suomesta kokee, että verkko-opinnot ovat hänelle paras tapa kehittää omaa yrittäjäosaamista.

Esimerkkejä tämä henkilökohtaistamisesta tukevan verkko-opiskelun käytöstä löytyy vaikka kuinka paljon. Onko verkko-opiskelu kuitenkaan ratkaisu kaikille? Ei ole, mutta se on henkilökohtaistamisessa yksi erinomainen keino saada oppijalle hänen elämäntilanteeseen sopivaa tapa tukea oppimista ja kehittämistä.

Mikäli haluat kuulla lisää miten toteutamme tutkintotavoitteisia verkkokoulutuksia käytännössä, tule mukaan ilmaiseen webinaariimme ti 16.8.2016 klo: 9.00 kuulemaan aiheesta lisää. Ilmoittaudu webinaariin tästä.

Saija Nyström

Kirjoittaja on Intotalon koulutuspäällikkö, joka vastaa oppisopimusasioista Intotalolla ja oppisopimuskeskusten yhteystyöstä. Hän on toiminut vuodesta 2012 alkaen verkko-opiskelun kehitystyössä. Lisäksi hänellä on NTM -koulutus.

Share This