Ota yhteyttä 029 009 2530

VRP Rakennuspalvelut - Esimiehen roolia vahvistamassa

VRP Rakennuspalveluille toteutettiin esimiesten valmennuskokonaisuus vuonna 2019. VRP Rakennuspalvelut toimii kolmella paikkakunnalla, Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella ja esimiesvalmennukset pidettiin jokaisella paikkakunnalla omana ryhmänään. Yhteensä valmennukseen osallistui noin neljäkymmentä esimiestä. 

”Lähdimme hakemaan valmennusta, sillä kaipasimme tukea henkilöstömme esimiestaitojen syventämiseen. Työmailla esimiesroolin ottaminen ja siinä pysyminen erityisesti haastavissa tilanteissa ei aina ole helppoa”, kertoo VRP Rakennuspalveluiden henkilöstöpäällikkö Saija Larsen. 

Myös itsensä johtaminen, ajanhallinta ja suunnitelmallisuus olivat teemoja, joita halusimme vahvistaa arjessa.” 

Osallistava valmennusote innosti 

Esimiesvalmennus toteutettiin kahdessa vaiheessa ja jokaisella paikkakunnalla pidettiin valmennuspäivät sekä keväällä että syksyllä 2019. Valmennuspäivien välissä esimiehet tekivät oppimista tukevia etätehtäviä. 

Valmennus toteutettiin osana esimiesten työtehtäviä, joten osallistujat olivat velvoitettuja osallistumaan. Vaikka näillä lähtökohdilla osallistumismotivaatio olisi voinut olla alhainenkin, kokemus yllätti positiivisesti. 

Esimiehet olivat valmennukseen hyvin tyytyväisiä. Oleellista oli, että valmennuspäivät eivät olleet vain asiantuntijan kuuntelemista, vaan toteutus oli osallistava ja päivien aikana päästiin keskustelemaan ja tuomaan esille omia näkemyksiä. 

Esimiestaidot vahvistuivat vertaisryhmässä 

Larsen toteaa, että valmennuksesta saatiin esimiehille hyviä, herättäviä ajatuksia oman esimiesroolin kehittämiseksi. 

”Porukassa on ollut valmennuksen jälkeen nähtävissä esimiestaitojen vahvistumista ja uudenlaista otetta. Ajankäytön hallinnan teemasta moni sai varmasti hyviä työkaluja oman työn suunnitteluun. Tällaisen valmennuksen tulokset eivät tietenkään näy heti, vaan pidemmällä aikavälillä. Jos aikaan saadaan pienikin muutos, niin sillä on iso vaikutus kokonaisuuteen.” 

Iso oivallus ryhmissä oli se, että kaikilla esimiehillä on samankaltaisia haasteita eikä kukaan ole vaikeidenkaan tilanteiden kanssa yksin. Vertaisryhmässä huomattiin, että samanlaisten asioiden kanssa muutkin taistelevat ja niihin voidaan etsiä ratkaisuja yhdessä. 

 

Huoletonta yhteistyötä 

Yhteistyö Intotalon kanssa on Saija Larsenin mukaan sujunut mutkattomasti.  

”Kaikki mikä on sovittu, on pidetty ja käytännön asiat ovat sujuneet meidän osaltamme huolettomasti. Valmennuksen sisältö oli juuri sellainen, mitä olimme ajatelleet, vaikka Intotalo sai melko vapaat kädet toteutuksen suunnitteluun.” 

VRP Rakennuspalveluiden ja Intotalon yhteistyö on jatkunut esimiesvalmennuksen jälkeen esimiesten henkilökohtaisen coachingin muodossa. 

Share This