Ota yhteyttä 029 009 2530

Tiedätkö, mistä tekijöistä yrityksesi kulttuuriset käytänteet muodostuvat? Entä oletko ajatellut, mikä merkitys yrityskulttuurilla on sekä yrityksesi käytännön toimintaan että siihen mielikuvaan, joka yrityksestäsi muodostuu?

Raila Lassila, markkinointiviestintä- ja digitoimisto Redlandin toimitusjohtaja, raottaa tässä blogikirjoituksessa omaa työkalupakkiaan yrityskulttuurin johtamiseen.

 

Yrityskulttuuri näkyy tavassa tehdä töitä

Raila Lassila aloitti Redlandin osakkaana vuonna 2012. Tällöin yritys oli kasvamassa ulos pienen markkinointitoimiston, ”markkinoinnin minivaltion”, identiteetistä. Yrityksen kasvaessa on kulttuurinkin täytynyt muuttua ja kasvaa. Lokakuussa 2017 Lassilasta tuli yrityksen toimitusjohtaja.

Lassilalla onkin vahva näkemys yrityksen kulttuurin muodostumisesta ja sen kehittämisestä.

”Yrityskulttuurin perusta muodostetaan yrityksen visiota ja arvoa määritettäessä. Tärkeimpänä on tunne siitä, että yrityksellä ylipäänsä on yrityskulttuuri, jonka eteen jokainen tekee töitä”, Lassila muotoilee.

Lassilan mukaan yrityksen vision ja arvojen muodostaman pohjan päälle rakentuva yrityskulttuuri näkyy päivittäin siinä, miten yrityksen henkilöstö kohtelee toisiaan ja tekee töitään.

”Yrityskulttuuria toki ilmentävät osaltaan jokseenkin triviaalit asiat, kuten pukeutumiskoodi ja toimitilojen sijainti. Arjessa se kuitenkin näkyy yksinkertaisesti tavassa tehdä töitä hyvässä hengessä.

Kulttuuri ilmenee esimerkiksi siinä, miten otetaan vastuuta ja miten toimitaan ryhmässä. Autetaanko kiireistä työkaveria oman tontin yli ja paneudutaanko asiakkaan asiaan sataprosenttisesti? Millainen hierarkia on ja kuka saa ehdottaa normista poikkeavaa lähestymistapaa? Ketä yrityksessä kuunnellaan?

 

Yrityskulttuuri näkyy ulkopuolelle

”Ulkopuolisille yrityskulttuuri näyttäytyy käytännön asioina: meille on kiva tulla käymään, meillä asiat hoituvat mukavasti ja me helpotamme asiakkaan huolta. Vahva ja hyvä yrityskulttuuri välittyy jo ensivaikutelmassa hyvänä fiiliksenä. Siksi sen vaaliminen on tärkeää”, Lassila sanoo.

Käytännössä kulttuuri rakentuu pienistä asioita ja yhteisestä visiosta, jonka vuoksi jokainen on valmis näkemään vaivaa. Avoimuus ja matala hierarkia ovat tärkeä osa Redlandin yrityskulttuuria.

”Mielestäni vahva ja hyvä yrityskulttuuri on yritykselle kilpailuetu. Kun koko henkilöstö tietää mihin pyritään ja haluaa pyrkiä siihen suuntaan, on yrityksellä menestymisen edellytykset”, Lassila toteaa.

Yhteiset tavoitteet eivät toki tarkoita sitä, ettei asioita saisi kyseenalaistaa.

”Hyvä yrityskulttuuri on sellainen, joka kannustaa kyseenalaistamaan ja sallii eriävät mielipiteet. Tällainen avoin kulttuuri kannustaa kehittämään yritystä ihan jokaisen työntekijän toimesta.”

 

Yrityskulttuurin johtaminen lähtee esimerkistä

Yrityskulttuuri on jatkuvassa muutoksessa. Jotta kehitys kulkisi toivottuun suuntaan, kulttuuria on välttämätöntä johtaa.

Lassila sanoo, että johtajan on tärkeää olla esimerkkinä ja tuntosarvet pystyssä aistimassa mahdollisia ongelmia ja ratkaista niitä. Jos henkilöstössä herää epätyytyväisyyttä koskien vaikkapa tiedotuskäytäntöjä, niitä kannattaa arvioida kriittisesti ja pyrkiä parempaan.

Esimerkkinä toimimiseen johtaja voi helpoiten itse vaikuttaa, mutta samalla siinä on aina myös kehitettävää. On pyrittävä pitämään oma tunnetilansa toivotunlaisena, pyrkiä elämään todeksi yrityksen arvoja ja kannustaa muita samaan suuntaan.

”Iso merkitys on myös yhteisen vision muistuttamisella sekä tietenkin sillä, että pystytään yhdessä kokemaan ja tekemään asioita, välillä myös työpaikan ulkopuolella. Olivatpa yhteiset kokemukset sitten aamupalavereita, joissa palkitaan aplodein onnistumisista tai yhteisiä kesäreissuja ulkomaille, lujittavat ne yhteenkuuluvuuden tunnetta”, Lassila toteaa.

 

Yrityskulttuuri paranee pienillä teoilla

Yrityskulttuurin parantamiseen Lassilalla on monta keinoa. Ensin kannattaa katsoa, että onko perusta kunnossa. Onko yrityksellä sellainen visio ja arvot, joihin yritys voi sitoutua?

”Toisaalta yrityskulttuurin parantaminen on joukko pieniä tekoja: johdon esimerkkiä siitä, että kaikkien työpanosta arvostetaan, turhia sääntöjä poistetaan ja uusien henkilöiden perehdyttämiseen panostetaan”, Lassila täsmentää.

Käytännössä yrityskulttuuri muodostuu pääosin joka päivä työpaikalla ihan yksinkertaisista asioista kuten siitä, tullaanko ajoissa palaveriin, tervehditäänkö jokaista työkaveria ja miten työssä toimitaan.

Yrityskulttuuri kannattaa myös muistaa tuoda esiin rekrytoinneissa ja valikoida hakijoista ne, jotka pystyvät sitoutumaan visioon ja arvoihin.

 

Tekemisen meininki on tärkeää

Siitä lähtien, kun Raila Lassila tuli taloon, Redland on kasvattanut liikevaihtoaan alle miljoonasta eurosta yli kahteen miljoonaan. Yrityksen kulttuuri on kehittynyt kasvun tahdissa.

”Tärkeää on kuitenkin ollut säilyttää juuri se ”tekemisen meininki” ja pitää kiinni niistä tekijöistä, jotka tekevät Redlandista niin hyvän kumppanin niin asiakkaille kuin työntekijöilleen”, Lassila tähdentää.

Toimialan onnellisin henkilökunta ja tyytyväisimmät asiakkaat, jotka yhdessä mahdollistavat kannattavan taloudellisen kasvun, on visio, joka ohjaa omaa toimintaani Redlandin toimitusjohtajana.”

Lassila toteaa, että kasvu tarkoittaa usein myös lisää kirjattuja prosesseja, sääntöjä ja toimintatapoja. Näitä on tehtävä, jotta työnteko sujuu, mutta koko ajan on tärkeää miettiä, mikä on oikeasti tarpeellista.

”Olen iloinen siitä, että Redlandissa meillä on loistava henkilöstö, sellaiset arvot ja visio, mitkä voin allekirjoittaa, sekä vahva yrityskulttuuri. Nämä yhdessä tekevät minun työstäni mielekästä.”

 

Raila Lassilan 5 ainesosaa hyvään yrityskulttuuriin:

–       Hyvät arvot ja visio. Nämä asiat ovat ydin, jotka ohjaavat yrityskulttuurin muodostumista.
–       Avoin ilmapiiri ja toimiva kommunikaatio. Hyvä idea on hyvä esittäjästä riippumatta ja kaikki kokevat luonnollisena sen, että esimerkiksi kehitysideoita tulee esittää kaikista rooleista.
–       Selkeät ja reilut perussäännöt. Epäreiluus ärsyttää, siksi jotkin perussäännöt tulee olla ja niitä noudatetaan. Turhat säännöt, joilla ei itseasiassa ole työn tekemisen kannalta väliä, tulee poistaa.
–       Joustavuus ja luottamus. Hyvä yrityskulttuuri pohjaa luottamukselle, puolin ja toisin. Luottamus osaltaan mahdollistaa joustavuutta, joka helpottaa henkilöstön elämää yksilöllisesti.
–       Yrittäjähenkisyys. Jokainen organisaatiossa ymmärtää oman roolinsa myös yrityksen talouden osana. Kaikki ymmärtävät, miksi tekevät mitä tekevät ja miten se tuottaa yritykselle arvoa. Tämä on toki helpompaa pienessä yrityksessä kuin suuressa korporaatiossa. Minulle tämän oman roolin selkeys on tärkeää, ehkä juuri siksi itse viihdyn pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

 

Haluatko oppia johtamaan yrityskulttuuria? Tutustu tästä johtamisvalmennukseen, joka antaa sinulle kulttuurin kehittämisen työkalut suoraan käytäntöön!

Piditkö tästä blogiartikkelista? Tilaa uusimmat blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi sivun alalaidan lomakkeella!

Comments

comments

Share This