Krii­sistä sel­viy­ty­minen

Krii­sistä sel­viy­ty­minen

Haluan ensiksi sanoa, että tilanne, johon koko Suomi on koro­na­vi­rus­ti­lanteen vuoksi ajau­tunut, on tullut sel­lai­sella nopeu­della, että useimmat meistä eivät osanneet tätä aja­tella. Olitpa sitten yrittäjä, johtaja tai asian­tuntija, tämä kos­kettaa jol­lakin...