Ramirent: Innos­tavaa joh­ta­mista

Ramirent: Innos­tavaa joh­ta­mista

Intotalo toteutti Ramirent Finland Oy:lle Parasta työn­joh­ta­mista –val­men­nuksen. Val­men­nuksen aikana Rami­rentin yli 200 työn­joh­tajaa, esi­miestä ja joh­tajaa saivat käy­tän­nöl­lisiä keinoja innos­tavaan joh­ta­miseen. Val­men­nuksen tavoit­teena oli...