Ota yhteyttä 029 009 2530

Saija Nyström

 

Saija Nyström on Intotalon asiakkuuspäällikkö. Saija on Intotalon ”vanhaa kalustoa” ja ollut talossa jo kahdeksan vuotta. Tälle matkalle on mahtunut monenlaista vaihetta ja Intotalon toimintakin on vuosien varrella muuttunut ja kehittynyt. Kaiken aikaa Intotalon punaisena lankana on kuitenkin ollut toimia energisenä ja asiantuntevana kehittämiskumppanina yrityksille. 

Saija on saanut vuosien ajan olla mukana yrittäjätutkintojen toteuttamisessa ja sitä kautta päässyt keskustelemaan lukemattomien yrittäjien kanssa heidän ajankohtaisista tilanteistaan. Tätä kautta yrityskenttä ja yrittäjien arkiset haasteet ovat tulleet Saijalle hyvin tutuiksi ja hän on saanut olla mukana monella hienolla kehitysmatkalla. 

Verkkovalmennuskokonaisuuksien kehittäminen on ollut yksi Saijan vastuualue ja hänestä on ollut mukava huomata, miten Intotalo on saanut kulkea edelläkävijänä verkossa toteutettavien valmennuksen tarjoajana. 

Tällä hetkellä Saijan työnkuva on mukavan monipuolinen ja hän toimii osittain Intotalon myynnin tekijänä ja osittain asiantuntijatehtävissä talon ulkopuolella. Saijalle tärkeää on dynaaminen työelämä, jossa pääsee luomaan ja kokeilemaan uutta. 

Saijan mukaan Intotalolla tehdään merkityksellisiä asioita hyvällä porukalla ja oikealla asenteella. Yhdessä tekeminen ja tiiminä kehittyminen ovat tekemisen ytimessä ja ammennamme voimaa yhteisestä ”parviälystä”. 

Saija saa virtaa työhön muista ihmisistä, asioiden eteenpäin viemisestä, motivoivista tehtävistä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Selkeästi asetetut tavoitteet antavat Saijan työhön buustia ja auttavat suuntaamaan fokusta oikeaan suuntaan. 

Saija on ihminen, jolle välillä niin sanotusti ”sattuu ja tapahtuu”. Elämä on suuri seikkailu ja iso merkitys on sillä, minkälaisella fiiliksellä ja asenteella asioihin suhtautuu. Huumori ja yhteinen nauru tuovat energiaa päivään. 

Saijan motto on: Tehdään tosissaan mutta ei vakavasti. 

Vapaa-aikanaan Saija rentoutuu liikkumalla, luonnossa, lasten kanssa puuhailemalla sekä hyvän ruuan, juoman ja ystävien parissa. 

 

/saijanyström

/saijanystrom

Share This