Ota yhteyttä 029 009 2530

Rekisteriseloste – Intotalo Oy:n asiakas- ja uutiskirjeen rekisteri

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivämäärä 16.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Intotalo Oy
Viestitie 2, 3 krs.
87700 KAJAANI

p. 029 009 2530
konttori@intotalo.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava
Olli Leppänen
Kauppakatu 21, 3 krs.
87100 KAJAANI
p. 044 352 3479
olli.leppanen@intotalo.com

Tietosuojavastaavan varahenkilö
Jari Junkkari
Kauppakatu 21, 3 krs.
87100 KAJAANI
p. 040 738 4817
jari.junkkari@intotalo.com

3. Rekisterin nimi

Intotalo Oy:n asiakas- ja uutiskirjeen jakelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedottaminen Intotalo Oy:n toiminnasta Intotalo Oy:n asiakkaille ja sidosryhmille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Etunimi
– Sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Organisaatio
– Organisaation sijaintialue

Yksittäistapauksissa rekisteri sisältää rekisteröidyn puhelinnumeron/ja tai organisaation tiedon sekä tiedon valmennusryhmistä ja seminaareista, joihin henkilö on osallistunut.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen jakelurekisteri koostetaan Intotalo Oy:n asiakastilaisuuksiin, valmennuksiin, seminaareihin sekä yrityskohtaisiin kehittämispalveluihin osallistuneiden henkilöiden sekä uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteista sekä Intotalo Oy:n asiakasrekisterin sähköpostiosoitteista.

Uutiskirjeen tilaajilla on mahdollisuus peruuttaa tilauksensa ja samalla kaikki tiedot rekisterissä poistetaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot tallenetaan Mailchimp Ltd:n palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa, mutta täyttävät tietosuoja-asetuksen turvallisuusvaatimukset ja on listattu Privacy Shield -vaatimukset täyttäväksi palveluntarjoajaksi (https://www.privacyshield.gov/list). Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muuta tarkoitusta kuin tietojen turvallista tallentamista varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Henkilötietorekisteri (sähköpostiosoitteet) säilytetään uutiskirjeen jakelujärjestelmän ylläpitäjän Mailchimp Ltd:n palvelimilla Yhdysvalloissa ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mailchimp täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

11. Tietojen säilytysaika

Rekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

13. Lisätiedot

Lisätietoja kertoo Intotalo Oy:n tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaava
Olli Leppänen
Kauppakatu 21, 3 krs.
87100 KAJAANI
p. 044 352 3479
olli.leppanen@intotalo.com

Share This