Ota yhteyttä 029 009 2530

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivämäärä 16.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Intotalo Oy
Kauppakatu 21, 3 krs.
87100 KAJAANI

p. 029 009 2530
konttori@intotalo.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava
Olli Leppänen
Kauppakatu 21, 3 krs.
87100 KAJAANI
p. 044 352 3479
olli.leppanen@intotalo.com

Tietosuojavastaavan varahenkilö
Jari Junkkari
Kauppakatu 21, 3 krs.
87100 KAJAANI
p. 040 738 4817
jari.junkkari@intotalo.com

3. Rekisterin nimi

Intotalo Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Intotalo Oy toteuttaa yritysjohdon valmennuksia ja tarjoaa yritysten kehittämispalveluita, jotka on kohdistettu pk-yritysten ja muiden organisaatioiden avainhenkilöille. Intotalo Oy:n markkinointirekisterin tarkoitus on tiedottaa alkavista valmennuksista ja koulutuksista sekä Intotalo Oy:n tarjoamista kehittämispalveluista henkilön työtehtäviin liittyvään asemaan perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Etunimi
– Sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Organisaatio
– Henkilön asema yrityksestä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Intotalo Oy:n markkinointirekisteri koostetaan Asiakastieto Oy:n julkisista tietolähteistä sekä Vainun Oy kautta. Markkinointirekisteriin kuuluvilla on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot tallennetaan ActiveCampaign, Inc:n palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa, mutta täyttävät tietosuoja-asetuksen turvallisuusvaatimukset ja on listattu Privacy Shield -vaatimukset täyttäväksi palveluntarjoajaksi (https://www.privacyshield.gov/list). Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muuta tarkoitusta kuin tietojen turvallista tallentamista varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Henkilötietorekisteri (sähköpostiosoitteet) säilytetään uutiskirjeen jakelujärjestelmän ylläpitäjän ActiveCampaign, Inc:in palvelimilla Yhdysvalloissa ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. ActiveCampaign täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätietoja kertoo Intotalo Oy:n tietosuojavastaava.

Share This