Ota yhteyttä 029 009 2530

Älä usko meitä,
usko
asiakkaitamme!

intotalo ramirent

Parasta työnjohtamista: “Osallistujille on tullut ymmärrystä siihen, mitä ollaan koko organisaatiossa tavoittelemassa ja tekemässä. Näillä toimilla olemme päässeet ihan uudenlaiseen avoimuuteen yrityksemme sisällä.” Lue lisää!

Intotalo uponor

Hyvinvointia työyhteisöön: “Intotalon johdolla Uponor-organisaation ilmapiiri on parantunut, keskinäistä yhteistyötä on kehitetty ja johtamiskäytänteitä saatu yhtenäistettyä.” Lue lisää!

Best Caravan

Johtamisvalmennus: ”Valmennuksessa on ollut hyvä ottaa aikaa ajattelulle. Valmennuspäivät katkaisivat rutiinin ja ohjasivat ajattelemaan asioita.” Lue lisää!

suunto logo intotalo

Johtoryhmät huippukuntoon: “Parasta on Intotalon valmentajien tyyli. He antavat porukalle tilaa ja onnistuvat luomaan hyvän maaperän keskustelulle, jonka koko tiimi tarvitsi.” Lue lisää!

Parannusta työtyytyväisyyteen esimiestyön kehittämisen kautta. Esimiesvalmennuksen jälkeen työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat selvästi. Lue lisää!

talent adore intotalo

Uusia ideoita ja näkökulmaa sekä työkaluja käytäntöön johtamisevalmennuksesta.  Lue lisää!

Haluatko sinäkin mukaan joukkoon?

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinulle sopiva valmennuskokonaisuus!

Saija Nyström Intotalo

Saija Nyström
+358 40 745 5137
saija.nyström@intotalo.com

Pirjo Kähkönen Intotalo

Pirjo Kähkönen
+358 44 985 7096
pirjo.kahkonen@intotalo.com

Kokemuksia Intotalon valmennuksista

Olemme saaneet olla mukana monien yritysten alkutaipaleilla, kasvun kynnyksellä, haastavissa muutostilanteissa ja iloisissa voiton hetkissä.  Intotalon järjestämiin valmennuksiin on osallistunut vuosien varrella tuhansia yrittäjiä, esimiehiä ja myynnin tekijöitä. Kokemuksia Intotalon valmennuksista on kertynyt runsaasti.

 

Meiltä kysytään usein, minkälaisia kokemuksia Intotalon valmennuksiin osallistujat ovat saaneet valmennuksista. Tältä sivulta voit lukea asiakkaidemme aitoja kokemuksia siitä, miten he ovat hyötyneet matkasta Intotalon kanssa!

”Johtoryhmävalmennuksen toteutus oli käytännönläheinen ja ytimekäs”, totesi Loiste Oy:n henkilöstöjohtaja Minna Syrjä valmennuksesta, joka rakentui Intotalon esimiesvalmennus verkossa -verkkovalmennuksesta ja johtoryhmän kokouspäivien yhteyteen järjestetyistä valmennustapaamisista. Näin ajankäyttö valmennukseen oli tehokasta ja sisältö oli suoraan käytäntöön sovellettavissa. Valmennuksen tuloksena esimiesten yhteistyö tiivistyi ja valmennus vahvisti strategian jalkauttamista johtamistyöhön.

Kolmekymmentä vuotta toimineen perheyrityksen vastaus alan kiristyneeseen kilpailutilanteeseen oli panostaa lisää aktiiviseen myynti- ja markkinointityöhön. Kannattava kasvu edellyttää, että asiakkaita täytyy pystyä hankkimaan, kehittämään ja pitämään. Pelkkä tarjouspyyntöjen odottelu ei riitä vaan asiakkuuksien hoitamiseen ja johtamiseen tulee panostaa ja olla lähellä asiakkaita. Siksi Kuljetusliike Laatikainen päätti nimetä yritykselle asiakkuusvastaavan ja panostaa yrityksen kasvuun osallistumalla Intotalon toteuttamaan markinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennukseen.

Valion kanssa lähdimme uudistamaan esimiesvalmennusta Johda ihmistä – Psykologiaa johtajille -kirjan sisältöjen kautta. ”Perinteisissä valmennuksissa asiantuntijat puhuvat asioita edessä, mutta tässä valmennuksessa asioita ja aiheita työstettiin itse syvällisesti ja valmentaja fasilitoi sitä kokonaisuutta. Ei annettu valmiita vastauksia vaan jokaisen piti löytää ne itse ja näin päästiinkin parempiin tuloksiin. Erona on siis se, että valmennus synnyttää oikeita toimintatapamuutoksia eikä jää sanahelinäksi.

”Koin Intotalon myynnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennuksen todella hyödylliseksi. Valmennuksesta sain paljon eväitä myyntiin ja markkinointiin liittyviin asioihin. Kahden yrityskohtaisen konsultointipäivän anti oli konkreettista, kun fokus oli puhtaasti meidän yrityksessämme. Olen aika kriittinen turhanpäiväisten koulutusten suhteen, sillä omaan kouluttautumiseen käytettävissä oleva aika on rajallista. Jos kokonaisuus ei tyydytä, homma jää helposti kesken. Intotalon valmennus oli sikäli harvinainen, että palautteena minulla oli annettavana vain ruusuja, ei lainkaan risuja. Istuin valmennuksen innolla loppuun asti!” Jussi Laukkanen, Saimaan Juomatehdas

Mikkeliläinen St. Michel Print on yksi Euroopan suurimpia ultraohuelle paperille painamiseen erikoistunut yritys, jonka markkinat ovat ympäri maailman. Yrityksen myyntiedustajat tapaavat satoja kontakteja matkoillaan. Monet arvokkaat kontaktit olivat kuitenkin jääneet excel-tiedostojen uumeniin, joten myynnin johtamisen työkaluksi otettiin käyttöön uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä. Intotalon valmennuksen ja yrityskohtaisen konsultoinnin tuella uuden järjestelmän käyttöönotto oli sujuvaa ja järjestelmä rakennettiin tukemaan suoraan myynnin tavoitteita.

”Intotalon markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennuksessa valmentajat tiesivät, mistä puhuivat ja materiaalit olivat erinomaiset. Sain valmennuksesta paljon työkaluja, joiden avulla oli hyvä lähteä leipomaan omaa toimintaa. Sain valmennuksen aikana paljon uusia ajatuksia markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluun, asiakkuuksien johtamiseen ja esiintymistaitojen kehittämiseen. Vein valmennuksesta suoraan käytäntöön strategiatyökaluja ja asiakkuuksien johtamisen malleja. Verkostoituminen toisten yrittäjien kanssa oli hyödyllistä.Yrityskohtaisessa konsultoinnissa vietettiin yksi päivä koko myyntiporukan kanssa keskustellen projektimyynnistä. Parasta antia oli, kun tavoitteet asetettiin tiimin kanssa ja jäi sellainen fiilis, että me pystymme tähän yhdessä. Hyvin suunniteltu markkinointi on puoliksi tehty ja odotan innolla, miten suunnitellut toimenpiteet tulevat toteutumaan.” Tommi Virkki, Novosan Oy

“Valmennus antoi minulle näkökulmia, ajatuksia ja työkaluja pk-yrityksen johtamiseen, joista on ollut iloa ja hyötyä yrittäjän polullani. Arvokasta oli myös ajatusten vaihto toisten valmennukseen osallistuneiden kanssa, joista moneen olen ollut yhteydessä vielä 5 vuotta valmennuksen jälkeenkin. Suosittelen valmennusta lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittyä johtajina.” Topi Jokinen, Vertia Oy

“Valmennus antoi konkreettisia taitoja kehittää yrityksen strategiaa.” Tapani Tanskanen, Spellpoint Oy

“Intotalo auttaa yrityksiä ymmärtämään brändinsä merkityksen ja arvon. Tämä tuo myös selkeyttä yrityksen brändiviestintään.” Pentti Savolainen, KPA Unicon

“Valmennuksessa pääsi verkostoitumaan toisten osallistujien kanssa ja yhteistyö on jatkunut joidenkin kanssa valmennuksen jälkeenkin.” Johanna Heffernan, Superpark Oulu Oy

“Valmennuksessa pääsi miettimään konkreettisesti asioita omaan yritykseen. Oli ilo huomata, ettemme olleet valmentajille kasvoton joukko, vaan he olivat tutustuneet jo ennalta yrityksiimme. Lisäksi yrityskohtainen sparraus ylitti kyllä omat odotukseni.” Erja Laapas, Osteofysio Laapas Oy

“Valmennuksen konsepti nojaa vahvasti keskusteluun ja reflektointiin muiden osallistujien kanssa. Tämä positiivisella tavalla poikkeava oppimisen malli tuottaa erinomaisia oivalluksia niin omaan esimiestyöhön kuin liiketoiminnan kehittämiseen.” Panu Pikkusaari, Fioca Oy

Intotalon valmennus on antanut hyvää tukea yrityksen päivittäiseen tekemiseen. Olemme saaneet konkreettista apua ja neuvoja muun muassa haastavien hr-tilanteiden hoitamiseen. Koulutus on avannut näkökulmia myös harvemmin eteen tuleviin asioihin, kuten strategian laadintaan.” Mikko Hämäläinen, Druid Oy

“Valmennus loi tsemppiä yrittämiseen ja auttoi jaksamaan eteenpäin. Myös muiden yrittäjien sparrauksella oli merkittävä hyöty.” Henri Sippola, TL Sippola Oy

“Kantava voima valmennuksessa oli positiivinen energia, joka välittyi valmentajista osallistujille. Lisäksi pidin valmennuksen käytännönläheisyydestä.” Ari-Jussi Himanen, Puhumisen paikka

“Valmennukseen pystyi aina tulemaan hyvällä mielellä, siellä vallitsi tekemisen fiilis ja valmentajat olivat kannustavia ja vastasivat kysymyksiini. Uuden oppimisen lisäksi sain tavata ja verkostoitua muiden alueen yrittäjien/johtajien kanssa, joilta sain myös hyviä ulkopuolisia näkökulmia omaan toimintaani liittyen.” Karolineburg Oy, Hilla Palokari

“Ehdottomasti jäänyt parhaimpana valmennuksena mieleeni, muistelen sitä erityisellä lämmöllä. Valmennuksesta sain vietyä uusia toimintatapoja käytäntöön.” Tiia Tanska, SOLVER palvelut Oy

“Oli yhdessä tekemisen meininki, ryhmähenki oli loistava. Valmentajat olivat innostavia ja tsemppaavia.” Minna Jaakkosela, 4T Turva Oy

“Valmennuksesta sai intoa tavalliseen yritysarkeen. Sain ideoita ja sai luvalla ottaa aikaa yrityksen kehittämiseen.” Anni Almqvist, Ipanainen

Vahvista oman itsen johtamisen, tiimijohtamisen ja yrityskulttuurin johtamisen taitojasi!

Johtamisen arki ja käytännöt -valmennuksessa hiot esimiestaitosi huippukuntoon. Lue lisää!

“Merkittävä asia valmennuksessa oli sen tuoma tauko arkiseen tekemiseen, sai keskittyä ajattelemaan asioita uudelta näkökulmalta. Lisäksi sain uusia toimintatapoja ja ymmärrystä henkilöstön johtamiseen.” Esa Moilanen, TEKE Oy

“Tietotaito on kyllä sillä tasolla, että mielellään käyttää jatkossakin palveluita!” Kirsi Kërtyta, Investium Oy

“Tulee pysähdyttyä ja saa toista näkökulmaa, lisäksi muiden yrittäjien kanssa voi tuulettaa ajatuksia.” Juha Haani, Saneco Oy

“Valmennuksesta on hyötyä itsensä johtamiseen ja yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.” Mervi Kemppainen, Bio Rex Cinemas Oy

“Valmennuksen aiheet olivat hyviä ja valmentajat motivoituneet, toteutuksesta iso plussa. Valmennuksen lisäetuna semmoinen, että oman bisneksin ulkopuolelta pääsee katsomaan asioita. Ekan valmennus kerran jälkeen olin vakuuttunut, valmentajat motivoituneita, innostavia ja ammattitaitoisia.”  Lasse Valtteri Asmundela, Keski-Suomen Takuuremontit Oy, Toimitusjohtaja

Haluatko sinäkin mukaan valmennukseen, josta saat täyden tiedollisen ja taidollisen työkalupakin yrityksesi kehittämiseen?

Lue lisää valmennusohjelmistamme!

Kuulemme sinusta mielellämme!

Saija Nyström Intotalo

Saija Nyström
+358 40 745 5137
saija.nyström@intotalo.com

Pirjo Kähkönen Intotalo

Pirjo Kähkönen
+358 44 985 7096
pirjo.kahkonen@intotalo.com

Miksi valitsisit Intotalon?

  • Meidät tunnetaan innostavasta ja energisestä otteestamme.
  • Tärkeintä meille on aina, että voit viedä valmennustemme opit suoraan käytäntöön.
  • Valmennuksillamme vahvistamme työyhteisön yhdessä ajattelua ja yhdessä tekemisen kulttuuria.
  • Tarjoamme toimivimmat käytännöt ja testattuja johtamisen työkaluja Suomen ja kansainvälisesti parhaista työpaikoista.
  • Valmentajamme ovat kokeneita tiimien ja yksilöiden valmentajia. Olemme toteuttaneet valmennuksia yritysten avainhenkilöille vuodesta 2001.
  • Me uskomme, että johtamisessa ja työyhteisöissä toimimisessa tarvitaan yhä enemmän psykologista pääomaa. Oikeat päätökset, rohkeus tarttua tekemiseen ja kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa ei ole kiinni tekniikoista vaan kyvystä ajatella uudella tasolla.
  • Yritysten johtamisen arki on meille tuttua. Valmennuksiimme osallistuu vuosittain yli 500 yritysjohtajaa ympäri Suomea.
    Asiakkaitamme ovat suomalaiset edelläkävijäyritykset pienistä suuriin.
  • Annamme valmennuksillemme 100% tyytyväisyystakuun.

Ota yhteyttä!

 

Share This