Ota yhteyttä 029 009 2530

Ramirent: Innostavaa johtamista

Intotalo toteutti Ramirent Finland Oy:lle Parasta työnjohtamista –valmennuksen vuosina 2013-2016. Valmennuksen aikana Ramirentin yli 200 työnjohtajaa, esimiestä ja johtajaa saivat käytännöllisiä keinoja innostavaan johtamiseen.

Valmennuksen tavoitteena oli tehdä johtamisesta tavoitteellisempaa sekä kehittää laadukkaampaa kommunikaatiota organisaation sisällä.

”Halusimme yhdessä Intotalon kanssa madaltaa organisaatiokulttuuriamme sekä rakentaa avoimuuden kulttuuria”, kertoo Ramirentin myynnin ja markkinoinnin johtaja Veikko Lehtola.

Valmennuspäivien aikana haluttiin parantaa vuorovaikutusta yrityksen sisällä ja saada työkaluja asenteen ja motivaation johtamiseen. Tavoitteena oli myös parantaa asiakaskokemusta ja luoda yhteisiä käytänteitä asiakaskohtaamiseen.

Valmennuksessa mukana olleet työnjohtajat, esimiehet ja johtajat osallistuivat kolmipäiväiseen valmennukseen noin 15 henkilön ryhmissä.

”Valmennuksessa parasta on ollut se, että ihmiset ovat päässeet kertomaan omia näkemyksiään, tutustumaan toisiinsa sekä keskustelemaan asioista. Valmentaja on osannut luoda dialogin kautta luottamuksen kulttuuria ja helppoutta keskustella avoimesti asioista”, Lehtola sanoo.

Lopputuloksena ryhmissä luotiin yhteisiä käytänteitä johtamiseen ja esimiestyöhön ja näin johtamisesta tuli tasalaatuisempaa. Kommunikaatio parani, kun keskinäisiin kohtaamisiin, esimerkiksi viikkopalavereihin, saatiin luotua yhteiset käytänteet.

Yhteisiä toimintamalleja luotiin myös asiakaskohtaamisiin. Näin saatiin kirkastettua ajatusta siitä, minkälaisen asiakaskokemuksen Ramirentin vuokraamoon astuva asiakas saa.

“Osallistujille on tullut ymmärrystä siihen, mitä ollaan koko organisaatiossa tavoittelemassa ja tekemässä. Näillä toimilla olemme päässeet ihan uudenlaiseen avoimuuteen yrityksemme sisällä. Muutoksen lopputuloksena on se, että nyt ihmiset uskaltavat keskustella ja tehdä asioita proaktiivisemmin.”

    Tarvitaanko teillä innostavaa johtamista? Ota yhteyttä niin jutellaan!

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Viesti

    Share This