Ota yhteyttä 029 009 2530

 ELY-keskuksen & Intotalo Oy:n toteuttama

KASVUUN JOHTAMINEN – PK-YRITYSTEN KEHITYSOHJELMA

Kasvuun johtamisen -valmennus pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille

 • Miten innostat ja motivoit henkilöstöäsi arjessa? 
 • Miten johdat ajankäyttöä ja toimintaa suunnitelmallisesti? 
 • Mitä yritysjohtajan kannattaisi tietää psykologiasta? 
 • Kuinka johdan yritykseni kohti kannattavaa kasvua? 

Näihin kysymyksiin saat käytännön työkaluja ja toimivia ratkaisuja ELY-keskuksen järjestämästä ja Intotalo Oy:n toteuttamasta pk-yritysten kehitysohjelmasta.

 

Kasvu vaatii johtajuutta – oletko valmis johtamaan paremmin? 

 

ELY-keskuksen ja Intotalo Oy:n Kasvuun johtamisen kehitysohjelma on suunnattu kasvun edellytykset omaaville ja suunnitelmallista kasvua kotimaasta sekä kansainvälisesti hakevien pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. 

 

Tunnemme arkesi haasteet

Intotalon kaikki valmentajat ovat itsekin yrittäjiä. Elämme ja hengitämme yrittäjän arjen iloja ja suruja.

Me emme nosta itseämme jalustalle luennoimaan, vaan valmennuksen keskiössä olet sinä ja yrityksesi tarpeet. Kuuntelemme ja keskustelemme paljon ja opimme toinen toisiltamme.

Me käärimme hihat ja autamme sinua saavuttamaan kehitystavoitteesi. Jokaisesta valmennuspäivästä saat käytännön työkaluja oman työsi tueksi.

 

Kehitysohjelman tavoitteina on 

 • Vahvistaa liiketoimintastrategiaa, joka mahdollistaa kannattavan kasvun  
 • Antaa yrityksen avainhenkilöille työkaluja kasvustrategian toteuttamiseen  ja kasvun johtamiseen käytännössä 
 • Tukea yrityksen arjen johtamistyötä sekä virittää liiketoimintaa  
 • Rakentaa parempaa yrityskulttuuria. 

 

Kehitysohjelman aikana:

 1. Vahvistat omaa johtamisosaamista ja psykologista pelisilmää 
 2. Tunnistat yrityksesi kasvun pullonkaulat ja saat rehellistä palautetta vertaisiltasi ja rohkaisua oikeiden päätösten tekemiseen 
 3. Tankkaat itsellesi uutta energiaa johtamiseen 
 4. Kehität vuorovaikutustaitojasi ja kykyä johtaa yksilöitä paremmin 
 5. Vahvistat yrityksesi myynnillistä otetta ja kirkastat yrityksesi brändiä 
 6. Katkaiset kiireen ja keskityt yrityksesi kannattavuuteen tulevaisuudessa 
 7. Saat aikaa ajatteluun ja yrityksesi kasvun suunnan määrittämiseen. 

 

Lupauksemme on, että voit viedä opit jokaisesta valmennuspäivästä suoraan käytäntöön.

“Valmennuksessa pääsi miettimään konkreettisesti asioita omaan yritykseen. Oli ilo huomata, ettemme olleet valmentajille kasvoton joukko, vaan he olivat tutustuneet jo ennalta yrityksiimme. Lisäksi yrityskohtainen sparraus ylitti kyllä omat odotukseni.” Erja Laapas, Osteofysio Laapas Oy

Kehitysohjelma sisältää:

 • 10 suoraan yrityksesi kasvua ja ihmisten johtamista tukevaa ja johtamisen uusimpiin työkaluihin tutustuttavaa valmennuspäivää Intotalon kokeneiden yritysjohtamisen valmentajien johdolla
 • 2 suoraan yrityksesi arjen johtamista ja kasvustrategian toteutusta tukevaa yrityskohtaista konsultointipäivää

 

LISÄKSI Intotalon toteuttama ohjelma sisältää:

 • Yrityksen kasvuun johtamisen lähtötilanneanalyysin ja raportin kehityskohteista ja kasvun potentiaalista
 • Henkilökohtaisen Minä esimiehenä ja yrittäjänä – luontaisen toimintatyylin Extended DISC® analyysin
 • Neljä käytännön yritystarinaa ja casekuvausta
 • Pääsyn suljettuun Intotalon Slack-ryhmään, jossa Intotalon yritysjohdon valmennusten osallistujilla on mahdollisuus jakaa oppeja, verkostoitua ja käydä keskusteluja 
 • Alma Talent -digikirjaston käyttöoikeuden, jonka bisneskirjojen kautta voit syventää omaa osaamistasi  
 • Työkalut ja asiakirjapohjat mm.
  • Pk-yrityksen johtamisen strategiatyökirja
  • Yrityskulttuurin 9 kulmakiveä -työkirja
  • Johtamisen vuosikello
  • Ajankäytön johtamisen työkalut
  • Kassavirtalaskelma ja budjetointipohja

Kustannukset

Ely-keskus kustantaa 70% valmennuksen osallistumismaksusta (norm. 5300€), joten yrityksen omavastuuosuus on vain 1590€ + alv/osallistuja.

Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit sekä kaksi (2) yrityskohtaista konsultointipäivää. Voimme ottaa valmennukseen maksimissaan kaksi osallistujaa samasta yrityksestä . Mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteiset. Koulutus sisältää de minimis –tukea.

 

”Valmennus loi tsemppiä yrittämiseen ja auttoi jaksamaan eteenpäin. Myös muiden yrittäjien sparrauksella oli merkittävä hyöty.” Henri Sippola, TL Sippola Oy

 

 

Lue lisää ELY-valmennuksiin osallistuneiden kokemuksia klikkaamalla tästä!

 

”Valmennus antoi konkreettisia taitoja kehittää yrityksen strategiaa.”
Tapani Tanskanen, Spellpoint Oy

Seuraavat valmennukset alkavat:

 

HELSINGISSÄ 9.11.2021

LAHDESSA 2.2.2022

LAPPEENRANNASSA 23.3.2022

Ilmoittaudu mukaan Pk-yrityksen kasvuun johtamisen kehitysohjelmaan nyt!

Valmennuksen ohjelma

1. päivä: KASVUN MINDSET – KASVUTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

Valmennuspäivänä käsitellään yritystoiminnan kokonaiskuvaa sekä hyvää johtajuutta ja johtamisen tasoja yrityksessä. Päivän aikana käydään läpi, mitä tarkoittaa kasvun mindset. Opit johtamaan asennetta ja omaa energiaasi. 

2. päivä: KASVUSTRATEGIAN LAATIMINEN – KOHTI SINISTÄ MERTA

Valmennuspäivän aikana kuulet erilaisista liiketoimintamalleista ja strategiatyökaluista. Opit tunnistamaan megatrendit sekä rakentamaan ja jalkauttamaan erilaistavan strategian. Lisäksi opit hallitsemaan yrityksen kasvuun liittyviä riskejä. 

3. päivä: LIIKETOIMINNAN VIRITTÄMINEN UUDELLE TASOLLE – YRITYSKULTTUURI TUNNISTAEN

Mitkä ovat yrityskulttuurin kirjoittamattomat säännöt? Miten henkilöstö sitoutetaan yrityksen strategiaan? Lisäksi käymme läpi toimivaa johtamisjärjestelmää ja hyvää hallitustyöskentelyä. Opit valmentavaa johtamista, valtuuttamista ja delegoinnin taitoja. 

4. päivä: LIIKETOIMINNAN VIRITTÄMINEN UUDELLE TASOLLE – IHMISTEN JOHTAMISEN KAUTTA

Valmennuspäivänä käydään läpi oppeja yrityksen johtamisesta eri muutosvaiheissa. Teemoina muun muassa viestinnän foorumit, toimivat palaverikäytännöt, haastavat vuorovaikutustilaneet, etäjohtaminen, kehittämiskeskustelut kehittymisen tukena sekä esimiehen oikeudet ja velvollisuudet.

5. päivä: ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN JA BRÄNDI

Mitä ovat asiakaslähtöinen toimintatapa ja kasvun johtaminen asiakkuuksien kautta? Valmennuspäivän aikana kuulet asiakkaiden prospektoinnista, myynnin johtamisen työkaluista ja yrityksen brändin rakentamisesta.

6. päivä: LIIKETOIMINTAMALLIT JA BISNESMUOTOILU ASIAKKUUKSISTA KÄSIN

Miten liiketoimintaa voi kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa? Miten asiakastietoa ja dataa voi hyödyntää liiketoiminnan uudistamisessa? Opit, mitä tarkoittaa Growth hacking eli kasvuhakkerointi. 

7. päivä: KETTERÄ KEHITTÄMINEN – LEAN-TOIMINTAMALLIT PK-YRITYKSESSÄ

Valmennuspäivän aikana kuulet LEAN-työkaluista johtamisessa. Opit vähentämään turhaa työtä ja saamaan aikaan tehokasta ja kannattavaa toimintaa.

8. päivä: KASVUN RAHOITUS, TALOUDEN JOHTAMINEN JA YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

Miten johdan tehokkaammin ja kannattavammin? Käsittelemme kasvun taloudellisia haasteita ja niiden ratkaisuja sekä erilaisia kasvun rahoitusmalleja. 

9. päivä: KASVUUN JOHTAMINEN – KASVUN ORGANISOINTI

Mitä tulee ottaa huomioon, kun henkilökunta kasvaa? Kuulet erilaisista osaamisprofiileista sekä rekrytoinnin tavoitteista, tavoista ja kanavista. Opit rakentamaan voittavan yrityskulttuurin ja palkitsemisen erilaiset muodot.

10. päivä: KASVUSTRATEGIAN TOTEUTUS

Miten voin kehittää omaa ajatteluani ja päätöksentekokykyäni? Pohdimme yrityksen ja johtajan tulevaisuuden askelia. Opit varmistamaan strategian ja jalkauttamaan oppimasi asiat osaksi arkea. 

KATSO TÄSTÄ SEURAAVIEN ALKAVIEN VALMENNUSTEN PÄIVÄMÄÄRÄT JA VALMENTAJAT:
HELSINKI 9.11.2021 ALKAEN

Paikkana Intotalo Oy:n valmennustilat Helsingissä, Business Meeting Park Kampissa

1. päivä: KASVUN MINDSET – KASVUTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

9.11.2021

Valmentaja: Päivi Luoma.

2. päivä: KASVUSTRATEGIAN LAATIMINEN – KOHTI SINISTÄ MERTA

10.11.2021

Valmentaja: Päivi Luoma. Vieraileva asiantuntija: Taneli Sutinen.

3. päivä: LIIKETOIMINNAN VIRITTÄMINEN UUDELLE TASOLLE – YRITYSKULTTUURI TUNNISTAEN

15.12.2021

Valmentaja: Päivi Luoma.

4. päivä: LIIKETOIMINNAN VIRITTÄMINEN UUDELLE TASOLLE – IHMISTEN JOHTAMISEN KAUTTA

16.12.2021

Valmentaja: Päivi Luoma. Vieraileva asiantuntija: Suvi Widgren.

5. päivä: ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN JA BRÄNDI

13.1.2022

Valmentaja: Jari Junkkari. Vieraileva asiantuntija: Petri Matero.

6. päivä: LIIKETOIMINTAMALLIT JA BISNESMUOTOILU ASIAKKUUKSISTA KÄSIN

14.1.2022

Valmentaja: Jari Junkkari.

7. päivä: KETTERÄ KEHITTÄMINEN – LEAN-TOIMINTAMALLIT PK-YRITYKSESSÄ

15.2.2022

Valmentaja: Jari Haapaniemi.

8. päivä: KASVUN RAHOITUS, TALOUDEN JOHTAMINEN JA YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

16.2.2022

Valmentaja: Jari Haapaniemi.

9. päivä: KASVUUN JOHTAMINEN – KASVUN ORGANISOINTI

15.3.2022

Valmentaja: Päivi Luoma. Vieraileva asiantuntija: Topi Jokinen, Vertia Oy.

10. päivä: KASVUSTRATEGIAN TOTEUTUS

16.3.2022

Valmentaja: Päivi Luoma.

LAHTI 2.2.2022 ALKAEN

Paikka: Sibeliustalon koulutustilat Lahdessa

1. päivä: KASVUN MINDSET – KASVUTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

2.2.2022

Valmentaja: Niina Palmunen.

2. päivä: KASVUSTRATEGIAN LAATIMINEN – KOHTI SINISTÄ MERTA

3.2.2022

Valmentaja: Niina Palmunen. Vieraileva asiantuntija: Taneli Sutinen.

3. päivä: LIIKETOIMINNAN VIRITTÄMINEN UUDELLE TASOLLE – YRITYSKULTTUURI TUNNISTAEN

22.2.2022

Valmentaja: Niina Palmunen.

4. päivä: LIIKETOIMINNAN VIRITTÄMINEN UUDELLE TASOLLE – IHMISTEN JOHTAMISEN KAUTTA

23.2.2022

Valmentaja: Niina Palmunen. Vieraileva asiantuntija: Suvi Widgren.

5. päivä: ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN JA BRÄNDI

22.3.2022

Valmentaja: Jari Junkkari. Vieraileva asiantuntija: Petri Matero.

6. päivä: LIIKETOIMINTAMALLIT JA BISNESMUOTOILU ASIAKKUUKSISTA KÄSIN

23.3.2022

Valmentaja: Jari Junkkari.

7. päivä: KETTERÄ KEHITTÄMINEN – LEAN-TOIMINTAMALLIT PK-YRITYKSESSÄ

20.4.2022

Valmentaja: Jari Haapaniemi.

8. päivä: KASVUN RAHOITUS, TALOUDEN JOHTAMINEN JA YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

21.4.2022

Valmentaja: Jari Haapaniemi.

9. päivä: KASVUUN JOHTAMINEN – KASVUN ORGANISOINTI

11.5.2022

Valmentaja: Niina Palmunen. Vieraileva asiantuntija: Topi Jokinen, Vertia Oy.

10. päivä: KASVUSTRATEGIAN TOTEUTUS

12.5.2022

Valmentaja: Niina Palmunen.

 

LAPPEENRANTA 23.3.2022 ALKAEN

Paikka: Scandic Hotel Patrian kokoustilat, Kauppakatu 21, Lappeenranta

 

Kasvun mindset – Kasvutavoitteiden asettaminen

23.3.2022

Jakson valmentaja: Päivi Luoma

Kasvustrategian laatiminen – kohti sinistä merta

24.3.2022

Jakson valmentaja: Päivi Luoma
Vieraileva asiantuntija: Taneli Sutinen, Superpark Oy

Liiketoiminnan virittäminen uudelle tasolle – yrityskulttuuri tunnistaen

20.4.2022

Jakson valmentaja: Päivi Luoma

 

Liiketoiminnan virittäminen uudelle tasolle – ihmisten johtamisen kautta

21.4.2022

Jakson valmentaja: Päivi Luoma
Vieraileva asiantuntija: Suvi Widgren

 

Asiakkuuksien johtaminen ja brändi

17.5.2022

Jakson valmentaja: Jari Junkkari
Vieraileva asiantuntija: Petri Matero


Liiketoimintamallit ja bisnesmuotoilu asiakkuuksista käsin

18.5.2022

Jakson valmentaja: Jari Junkkari

 

Ketterä kehittäminen – Lean-toimintamallit pk-yrityksessä

14.6.2022

Jakson valmentaja: Jari Haapaniemi

Kasvun rahoitus, talouden johtaminen ja yrityksen arvonmääritys

15.6.2022

Jakson valmentaja: Jari Haapaniemi

Kasvuun johtaminen – Kasvun organisointi

24.8.2022

Jakson valmentaja: Päivi Luoma

 

Kasvustrategian toteutus

25.8.2022

Jakson valmentaja: Päivi Luoma

Valmentajasi:

Ollis Leppänen on yrittäjä ja kokenut yritysvalmentaja. Hän on toiminut yrittäjänä ja yritysjohdon konsulttina vuodesta 2000. Hänellä on käytännön kokemusta niin vaativan B2B-myynnin ja -markkinoinnin toteutuksesta kuin kuluttajapalveluiden tuotteistamisesta ja myynnistäkin. Olliksen koulutus- ja konsultointiasiakkaina on ollut jo yli 900 pk-yritystä. Tutustu Olliksen valmentajaesittelyyn tästä.

Niina Palmunen valmentaja Intotalo

Niina Palmunen on valmentanut satoja yrityksiä eri toimialoilta. Niina uskoo yhdessä oppimiseen ja siihen että kaikki lähtee itsestä. Hän luo valmennuksissa luottamuksen ilmapiirin. Niina antaa kokemuksellaan opit yritystoiminnan kehityksen eri osa-alueilta ja auttaa viemään kehitystä oman toiminnan arkeen. Tutustu Niinan valmentajaesittelyyn tästä.

Päivi Luoma on kokenut yritysjohtamisen ja esimiesosaamisen valmentaja. Hän on toiminut yrityskulttuurien valmentajana ja yritysjohdon sparraajana niin pörssiyhtiölle kuin pk-yrityksille. Hänen asiakkaitaan ovat mm. Uponor, VR, Kaskein Marja, Loiste, Superpark ja Dry Ice Finland. Tutustu Päivin valmentajaesittelyyn tästä.

 

verkostoituminen Intotalo

Makke Leppänen on johtamisen psykologiaan ja kasvun mindsetiin erikoistunut valmentaja ja asiantuntija, jonka kirjat ovat olleet suosittuja johtamisen oppaita Suomessa. Makke on toiminut yrittäjänä vuodesta 1996 ja on mukana useissa kasvua kansainvälisiltä markkinoilta hakevissa yrityksissä. Tutustu Makken valmentajaesittelyyn tästä.

Jari Haapaniemi on kokenut henkilöstöjohtamisen ammattilainen, jolla on vankka kokemus organisaatioiden kehittämisestä vastuullisena johtajana mm. UPM:n palveluksessa. Erityisesti työsuhdeasiat ovat hänen vahvuuksiaan. Hänen asiakkaitaan ovat mm. Administer Oy, Loiste-sähköyhtiö, Ensto Oy ja Monetra Oy sekä lukuisa joukko suomalaisia pk-yritysten johtajia. Tutustu Jarin valmentajaesittelyyn tästä.

Tuomas Mikkonen on Intotalon ykkösmies Lean-menetelmän energisenä valmentajana. Tuomaksella on vahva työkokemus sekä projektitoiminnasta että yrittämisestä. Uusien taitojen tai työkalujen soveltaminen jokapäiväiseen arkeen ja prosesseihin sekä kiireen ja stressin luoman noidankehän katkaiseminen on Lean-valmennuksien avaintavoite. Tutustu Tuomaksen valmentajaesittelyyn tästä.

Paula Kähkönen on innostava, toimintaan ja omien vahvuuksien hyödyntämiseen kannustava valmentaja ja henkilökohtainen yritysjohdon sparraaja, joka tuntee pk-yritysten arjen Lapin alueella vuosien ajalta. Tutustu Paulan valmentajaesittelyyn tästä.

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Ohjelman toteuttajana toimii Intotalo Oy, joka on toiminut yritysjohdon kasvun kumppanina vuodesta 2001.

Valmennusohjelma perustuu yli 3000 yrittäjälle, yritysjohtajalle sekä markkinoinnin ja myynnin avainhenkilölle toteuttamiemme valmennusten parhaisiin kokemuksiin.

 

“Intotalon valmennus auttoi yritystäni kasvamaan 120%.” Ali Giray, Arife Oy

 

Mikä Intotalon valmennuksessa on erilaista?

Intotalon yritysjohdon valmennusten toimintamalli perustuu vahvasti osallistujien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Käyttämämme tiimivalmennuksen menetelmät tukevat opitun käytäntöön viemistä ja antavat jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden syventyä valmennuksen teemoihin omien tavoitteidensa kautta.

Valmentajiemme ja konsulttiemme valintakriteereissä suurin painoarvo on käytännön yrityskokemuksella. Näin valmentajamme puhuvat aidosti samaa kieltä osallistujien kanssa. Käytäntö sekä todelliset ratkaisut ja esimerkit yrityselämästä ovat valmennustemme sisällöissä vahvasti esillä. Ja tietysti innostus, kannustava ote ja positiivinen ilmapiiri!

Olemme kehittäneet aktiivisesti lähivalmennuspäiviä tukevia verkkovalmennusmateriaaleja ja pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille suunnattujen verkkovalmennusten toteuttajana olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista. Vuosittain verkkovalmennuksiimme osallistuu yli 1000 yrittäjää.

 

“Kantava voima valmennuksessa oli positiivinen energia, joka välittyi valmentajista osallistujille. Lisäksi pidin valmennuksen käytännönläheisyydestä.”

Ari-Jussi Himanen, Puhumisen Paikka

 

Olemme saaneet olla mukana auttamassa suomalaisia eturivin yrityksiä kasvuun jo vuodesta 2001 lähtien. Liity sinäkin samaan kööriin! 

Lisätietoja sinulle kertovat

 

Intotalo Oy
Jari Junkkari
jari.junkkari@intotalo.com
040 738 4817

 

Uudenmaan ELY-keskus
Päivi Niiles
paivi.niiles@ely-keskus.fi
029 5021 113

Kainuun ELY-keskus
Päivi Lappalainen
paivi.lappalainen@ely-keskus.fi
029 5023 643

Satakunnan ELY-keskus
Anne Jortikka
anne.jortikka@ely-keskus.fi
029 5022 046

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Päivi Vaarala
paivi.vaarala@ely-keskus.fi
029 5026 020

Etelä-Savon ELY-keskus
Tiina Väärä
tiina.vaara@ely-keskus.fi
029 5024 104

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Pirkka Hyssälä
pirkka.hyssala@ely-keskus.fi
029 5023 037

 

Ilmoittaudu mukaan nyt!

 

Usein kysytyt kysymykset

Onko tämäkin koulutus pelkkää kalvosulkeisia?

Ei ole. Varsinkin jos osaat avata suusi ja kerrot meille mitä tarvitset. Verkostostamme löytyy asiantuntija ihan varmasti, oli ongelmasi mitä tahansa. Et voi saada mistään koulutuksesta sen enempää kun olet valmis antamaan. Jos jokin asia ei toimi, kerro siitä meille ja korjaamme asian. Meidän tehtävämme on auttaa, teidän tehtävä on kertoa mitä apua tarvitsette.

Miksi lähettäisin kaksi osallistujaa firmastani?

Siksi koska asiat menevät helpommin käytäntöön, kun et ole yksinäinen hullu joka saarnaa jostain ”uudesta” organisaatiosi sisällä. On helpompaa kun sinulla on jo valmiiksi yksi liittolainen joka ymmärtää mitä olet tekemässä. Olemme muutenkin sokeita itsellemme ja siksi on hyvä kun kaveri on vieressä sparraamassa.

Onpa kallista, eikö tätä voisi saada halvemmalla?

Ei, mutta osamaksu onnistuu. Kassavirran hallitseminen on fiksua. Hinta on siitä mielenkiintoinen, että se on suhteellinen. Jos sinulla ei ole varaa investoida paria tonnia henkilökohtaiseen ja yrityksesi kasvuun, niin kasvun tavoitteleminen on aika turhaa puuhaa.

Osaatteko te oikeasti mitään?

No ei tietenkään kaikkea osata, mutta paljon. Verkostosta löytyy asiantuntemusta runsaasti, oli ongelma mikä tahansa. Varsinkin yrityskohtaiset konsultointipäivät on syytä hyödyntää tarkkaan. Loppujen lopuksi se on osallistujasta itsestään kiinni, osaako hän pyytää apua vai ei. Me emme voi tehdä muutoksia yrityksessäsi sinun puolestasi, mutta voimme auttaa kaikin keinoin.

Ei minulla ole aikaa näin paljoa, miten ihmeessä voisin osallistua?

Monella johtajalla ja yrittäjällä on niin paljon reagoitavaa, ettei aikaa ydinongelmien korjaamiseen ole. Kun aikaa ydinongelmian korjaamiseen ei ole, pitää jatkuvasti reagoida. Joten jos sinulla on jatkuva kiire, ainoa ratkaistu tilanteeseen on opetella juoksemaan nopeammin ja nopeammin tai sitten pysähtyä hetkeksi. Kun pysähdyt hetkeksi, voit katsoa mikä on olennaista ja mikä ei. Sitten saatat huomata, että 80% tekemisistäsi on turhaa, ulkoistettavissa tai muutettavissa joksikin muuksi. Jos sinulla ei ole aikaa, se on yksi suurimmista syistä miksi sinun täytyy osallistua tähän koulutukseen. Ei haittaa vaikka et pääse paikalle joka kerta, voit laittaa jonkun tuuraamaan. Kunhan yrität sitoutua suurimmaksi osaksi. Se on itsesi ja ryhmän parhaaksi.

Share This