Ota yhteyttä 029 009 2530

Kasvuun johtaminen – Lähde mukaan Suomen innostavimpaan ja käytännönläheisimpään johtamisvalmennukseen!

Yrityksen kasvuun johtaminen vaatii resursseja. Ja tärkein resurssi on aika.

Intotalon valmennuksessa et tuhlaa aikaasi turhaan vaan keskityt juuri sinulle tärkeimpien asioiden työstämiseen käytännössä.

Kasvuun johtamisen valmennuksessa keskityt mm. seuraavien kysymysten ratkaisemiseen yhdessä toisten yritysjohtajien kanssa:

 • Miten innostat ja motivoit henkilöstöäsi arjessa? 
 • Miten johdat ajankäyttöä ja toimintaa suunnitelmallisesti? 
 • Mitä sinun kannattaa yritysjohtajana tietää psykologiasta? 
 • Kuinka johdan yritykseni kohti kannattavaa kasvua? 

ELY-keskuksen järjestämästä ja Intotalo Oy:n toteuttamassa kasvuun johtamisen pk-yritysten kehitysohjelmassa saat aikaa viedä kriittisen tärkeitä asioita eteenpäin yrityksessäsi.

Valmennus on suunnattu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. ELY-keskus tukee osallistumistasi 70 % osuudella

”Kasvuun johtamisen valmennus oli hyödyllinen ja virkisti monia asioita.
Valmennus oli merkittävä yritykselle sinänsä, että se oli tönäisy eteenpäin.
Yrityksessä tehtiin merkittävä suunnanmuutos, jonka käytännön edistämiseen sain potkua valmennuksesta.”
Jarmo Niskanen, Uninord Oy

Kenelle Kasvuun johtamisen valmennus sopii?

Kasvuun johtaminen – valmennus sopii esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

 • Johdat pk-yritystä ja haluat saada uutta näkökulmaa ja tietoa työsi tueksi
 • Haluat tavoitella kasvua tai kehittää kannattavuutta liiketoiminnassasi
 • Olet pitkän linjan yrityksen avainhenkilö ja haluat päivittää osaamistasi
 • Olet johtajaurasi alussa ja kaipaat tukea ja sparrausta
 • Haluat verkostoitua ja oppia muilta yritysjohtajilta
 • Kohtaat johtamistyössäsi haastavia tilanteita, joihin kaipaat apua
 • Haluat kehittää yrityksesi strategiaa, johtoryhmän työskentelyä, henkilöstöjohtamista, myyntiä ja markkinointia, talousjohtamista tai prosesseja.
 • Kaipaat käytännönläheistä kehittämistä luentojen ja kalvosulkeisten sijaan
 • Pidät siitä, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, maanläheisesti ilman jargonia

Huom! Kasvu voi tarkoittaa eri yrityksille eri asioita. Tavoitteenasi voi olla liiketoiminnan kasvattaminen, mutta myös yhtä hyvin tämänhetkisen toiminnan tehostaminen tai kannattavuuden kehittäminen.

Valmennuksen tavoitteina on

 • Vahvistaa liiketoimintastrategiaa, joka mahdollistaa kannattavan kasvun
 • Antaa yrityksen avainhenkilöille työkaluja kasvustrategian toteuttamiseen  ja kasvun johtamiseen käytännössä
 • Tukea yrityksen arjen johtamistyötä sekä virittää liiketoimintaa
 • Rakentaa parempaa yrityskulttuuria.

Valmennuksen aikana

 • Vahvistat omaa johtamisosaamistasi ja psykologista pelisilmää
 • Tunnistat yrityksesi kasvun pullonkaulat ja saat rehellistä palautetta vertaisiltasi ja rohkaisua oikeiden päätösten tekemiseen
 • Tankkaat itsellesi uutta energiaa johtamiseen
 • Kehität vuorovaikutustaitojasi ja kykyä johtaa yksilöä paremmin
 • Vahvistat yrityksesi myynnillistä otetta ja kirkastat yrityksesi brändiä
 • Katkaiset kiireen ja keskityt yrityksesi kannattavuuteen tulevaisuudessa
 • Saat aikaa ajatteluun ja yrityksesi kasvun suunnan määrittämiseen.

Seuraavat Kasvuun johtamisen valmennusohjelmat alkavat:

Kajaani 25.10.2023-11.4.2024
Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2023

Kasvuun johtamisen valmennusjaksojen sisältö ja aikataulut (klikkaa tarkempi kuvaus auki):

Jakso 1:

Päivä 1: Kasvun lähtee itsestä – Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta

Kajaani 25.10.2023

Päivän aikana paneudumme yhdessä kasvun strategisten lähtökohtien kirkastamiseen sekä henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Pitää osata johtaa itseään, jotta osaa johtaa muita. Tutustumme itsensä johtamisen ja ajankäytön hallinnan käytännön työkaluihin.

Päivä 2: Strategia ohjaa kasvua – vai ohjaako?

Kajaani 26.10.2023

Kirkastamme kasvutavoitteet sekä käynnistämme kasvua tukevan strategiatyön. Hyödynnämme päivän aikana vertaissparrausta: joku toinen osallistuja voi olla juuri toteuttanut omassa yrityksessään asian, mikä sinulla on seuraavana kehittämiskohteena. Tavoitteena on myös strategisten linjausten luominen sekä kasvutavoitteita tukevien strategiatyökalujen valinta.

 

Jakso 2

Päivä 3: Ihmisten johtaminen kasvun kivijalkana

Kajaani 22.11.2023

Kasvuun tarvitaan mukaan koko organisaatio. Päivän aikana analysoimme, mitä nykyisistä henkilöstöjohtamisen toimintatavoista vahvistetaan entisestään ja mitä on syytä kehittää. Tavoitteena on saada uusia työkaluja henkilöstöjohtamiseen käytännössä sekä osaamisen strategiseen kehittämiseen. Lisäksi reflektoimme omia johtamistaitojamme Minä johtajana Extended Disc -analyysin kautta.

Päivä 4: Yrityskulttuurista voimaa kasvuun

Kajaani 23.11.2023

Jokaisella yrityksellä on kulttuurinsa: seinillä on historia. Jos vallitsevan yrityskulttuurin ja strategisten tavoitteiden välillä on iso kuilu, täytyy yrityskulttuuria johtaa ja vahvistaa konkreettisin teoin, jotta maaperä kasvulle on otollisempi.  Päivän tavoitteena on analysoida yrityskulttuurin nykytilaa sekä myös tunnistaa yrityskulttuurin kehittämiskohteita. Päivän vierailevan asiantuntijan kautta saadaan kuulla esimerkkejä yrityskulttuurin johtamisen merkityksestä eri organisaatioiden erilaisissa muutostilanteissa; kaikkien ei tarvitse toistaa samoja virheitä. Opimme toisilta yritysjohtajilta.

Jakso 3

Päivä 5: Myynti ja markkinointi kasvustrategian moottorina

Kajaani 16.1.2024

Päivän aikana muodostamme kokonaisymmärryksen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisesta. Saat hyvän käsityksen myös tekoälyn mahdollisuuksista myynnissä, markkinoinnissa ja asiakkuuksien johtamisessa. Kirkastat oman nykytilanteesi ja sitä kautta käsityksen seuraavista kehityskohteista. Iltapäivällä otetaan tarkasteluun tärkeimmät prosessit, joita pk-yrityksissä pitäisi johtaa.

Päivä 6: Myynnin ja markkinoinnin johtaminen käytännössä

Kajaani 17.1.2024

Päivän teemana on strategiset päätökset myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen näkökulmasta. Lisäksi paneudumme tiedolla johtamiseen ja analytiikkaan hyvän päätöksenteon tukena. Kokoamme myyntijakson tärkeimmät asiat yrityskohtaiseen myyntikulttuuri- työkirjaan.  Se kiteyttää oman kasvustrategian tueksi toteuttavat myynti- ja markkinointimallit sekä kirkastaa yrityksen osaamistarpeet johdon, henkilöstön ja kumppaneiden osalta.

Jakso 4

Päivä 7: Kasvun rahoitus, talouden johtaminen ja yrityksen arvonmääritys

Kajaani 13.2.2024

Päivän teemana on yritystalouden lainalaisuudet sen keskeisten tunnuslukujen kautta. Koulutuspäivän jälkeen ymmärrät erilaisten liiketoimintojen erilaisia tunnuslukuja ja niiden suuruusluokkia. Koulutuspäivässä opitaan budjetoinnin tärkeys. Koulutuspäivässä käydään läpi myös yrityksen arvonmäärityksen nyrkkisäännöt verotuksen, rahoituksen ja yrityskaupan näkökulmista. Lisäksi saamme työkaluja kasvun kannattavaan johtamiseen sekä talousanalyysien hyödyntämiseen päätöksenteon tukena. Jakson aikana jokainen osallistuja määrittää yritykselleen keskeiset talouden mittarit ja rakentaa toimintamallin tulosten seurantaan.

Päivä 8: Prosessien ketterä kehittäminen Lean-työkaluilla

Kajaani 14.2.2024

Päivän teemana on tehokkuuden ja uudistumisen johtaminen erilaisten lähestymistapojen ja työkalujen avulla. Tutustumme Lean-ajattelutapaan ja -toimintaperiaatteisiin ja opimme, miten niitä voi hyödyntää omassa liiketoiminnassa prosessien tehostajana.  Ketterä kehittäminen sitoutuu vahvasti yrityksen strategiaan ja jatkuvaan skenaariotyöskentelyyn.

Jakso 5

Päivä 9: Toimiva johtamisjärjestelmä ja onnistunut rekrytointi

Kajaani 10.4.2024

Päivän tavoitteena on tarkastella toimivan johtamisjärjestelmän toimintaa sekä selkeän ja avoimen vastuunjaon mallia. Tavoitteena on pohtia erityisesti nykyisen johtoryhmän toimivuutta (tai tarvittaessa johtoryhmätyöskentelyn aloittamista). Lisäksi paneudumme työnantajamielikuvan kehittämiseen. Parhaillaan sen avulla helpotetaan rekrytointia ja säästetään rekrytointikustannuksissa.  Tutustumme nykyaikaisiin rekrytointitapoihin ja -kanavin sekä jaamme kokemuksia parhaista rekrytointikäytänteistä.

Päivä 10: Valmentava johtaminen ja johtamisen psykologia yrityksen menestystekijänä

Kajaani 11.4.2024

Mitä valmentava johtaminen on ja miten sitä tehdään käytännössä? Paneudumme kunkin osallistujayrityksen ajankohtaisiin johtamishaasteisiin. Miksi psykologinen pääoma on tärkeää kestävässä yrityskulttuurin johtamisessa ja miten rakennan psykologista turvallisuutta ja resilienssiä? Täsmennämme jokaisen osallistujan seuraavat askeleet valmennuskokonaisuuden päättyessä.

LISÄKSI Kasvuun johtamisen valmennus sisältää:

2 yrityskohtaista konsultointipäivää

Kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää Intotalon valmentajan kanssa. Päivien aikana jalkautamme valmennuksen oppeja suoraan yrityksesi arkeen. Konsultointipäiviin voi osallistua valmennukseen osallistuvan lisäksi yrityksestä myös muita henkilöitä.

Lähtötilanneanalyysi

Yrityksen kasvuun johtamisen lähtötilanneanalyysi ja raportti kehityskohteista ja kasvun potentiaalista.

Luontaisen toimintatyylin analyysi

Henkilökohtainen Minä johtajana – luontaisen toimintatyylin Extended DISC® analyysi, jonka avulla opit tunnistamaan oman luontaisen toimintatyylin eri tilanteissa ja myös ymmärtämään paremmin muita.

Käytännön yritystarinat ja case-kuvaukset

Vierailevat asiantuntijat, jotka jakavat omat oppinsa yritysjohtamisesta.

Alma Talent -digikirjasto

Vuoden käyttöoikeus Alma Talent Kirjat -sovellukseen, jonka bisneskirjojen kautta voit syventää omaa osaamistasi.

Digitaaliset työkalut ja asiakirjapohjat

Digitaaliset työkalut ja asiakirjapohjat mm.

  • Pk-yrityksen johtamisen strategiatyökirja
  • Yrityskulttuurin 9 kulmakiveä -työkirja
  • Johtamisen vuosikello
  • Ajankäytön johtamisen työkalut
  • Kassavirtalaskelma ja budjetointipohja

Tunnemme arkesi haasteet

Intotalon kaikki valmentajat ovat itsekin yrittäjiä. Elämme ja hengitämme yrittäjän arjen iloja ja suruja.

Me emme nosta itseämme jalustalle luennoimaan, vaan valmennuksen keskiössä olet sinä ja yrityksesi tarpeet. Kuuntelemme ja keskustelemme paljon ja opimme toinen toisiltamme.

Me käärimme hihat ja autamme sinua saavuttamaan kehitystavoitteesi. Jokaisesta valmennuspäivästä saat käytännön työkaluja oman työsi tueksi.

Valmentajinasi toimivat kokeneet yritysjohtamisen asiantuntijat

Ollis Leppänen
Lue lisää

Jari Junkkari
Lue lisää

Niina Palmunen
Lue lisää

Päivi Luoma
Lue lisää

Makke Leppänen
Lue lisää

Jari Haapaniemi
Lue lisää

”Olen erittäin tyytyväinen tähän pakettiin ja sain enemmän kuin odotin. Ryhmäpäivissä valmentajat onnistuivat luomaan uskomattoman oppimisen ja luottamuksen ilmapiiriin. Sen lisäksi yrityskohtaisissa sparrauksissa noita oivalluksia vielä jalkautettiin juuri meidän firman ainutlaatuiseen tilanteeseen. Olen monesti kuullut että “yrityskohtaiset päivät räätälöidään asiakkaan mukaan”, sitten kuitenkin ne vedetään jonkun valmiin mallin mukaan. Tässä valmennuksessa päivät TODELLA räätälöitiin. Ainoa asia mitä ihmettelen on se että miten tällaista maailmanluokan valmennusta saa näin edullisesti – tässä paketissa sai todellakin rahoille vastinetta.”
Mikko Kallio, Aava & Bang Oy

intotalo referenssit valmennus kuva

Kustannukset

Ely-keskus kustantaa 70% valmennuksen osallistumismaksusta (norm. 5300€), joten yrityksen omavastuuosuus on vain 1590€ + alv/osallistuja.

Voimme ottaa valmennukseen maksimissaan kaksi osallistujaa samasta yrityksestä.

Hinta sisältää valmennuksen (10 päivää), materiaalit sekä kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää. Mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteiset. Koulutus sisältää de minimis -tukea.

Valmennuksella on 100% tyytyväisyytakuu.

Olemme saaneet olla mukana auttamassa suomalaisia eturivin yrityksiä kasvuun jo vuodesta 2001 lähtien. Liity sinäkin samaan kööriin!

Valmennusohjelma perustuu yli 3000 yritysjohtajalle toteuttamiemme valmennusten parhaisiin kokemuksiin.

Mikä Intotalon valmennuksissa on erilaista?

 

Intotalon yritysjohdon valmennusten toimintamalli perustuu vahvasti osallistujien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Käyttämämme tiimivalmennuksen menetelmät tukevat opitun käytäntöön viemistä ja antavat jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden syventyä valmennuksen teemoihin omien tavoitteidensa kautta.

Valmentajiemme ja konsulttiemme valintakriteereissä suurin painoarvo on käytännön yrityskokemuksella. Näin valmentajamme puhuvat aidosti samaa kieltä osallistujien kanssa. Käytäntö sekä todelliset ratkaisut ja esimerkit yrityselämästä ovat valmennustemme sisällöissä vahvasti esillä. Ja tietysti innostus, kannustava ote ja positiivinen ilmapiiri!

Usein kysytyt kysymykset

Onko tämäkin koulutus pelkkää kalvosulkeisia?

Ei ole. Valmennusmenetelmämme on hyvin käytännönläheinen ja osallistava. Yritysjohtaja oppii usein parhaiten toiselta yritysjohtajalta, joka on jo kohdannut samoja haasteita. Hyödynnämme valmennspäivien aikana runsaasti pienryhmäkeskusteluja ja vertaissparrausta. Lupauksemme on, että jokaisesta valmennuspäivästä voit viedä asioita suoraan käytäntöön.

Onpa kallista, eikö tätä voisi saada halvemmalla?

Ei, mutta osamaksu onnistuu. Kassavirran hallitseminen on fiksua. Hinta kannattaa nähdä investointina yrityksesi kehitykseen ja kasvuun. Valmennuksella on 1oo% tyytyväisyystakuu, joten voit lähteä mukaan ilman riskiä.

Ei minulla ole näin paljon aikaa, miten ihmeessä voisin osallistua?

Monella johtajalla ja yrittäjällä on niin paljon reagoitavaa, ettei aikaa ydinongelmien korjaamiseen ole. Kun aikaa ydinongelmian korjaamiseen ei ole, pitää jatkuvasti reagoida. Joten jos sinulla on jatkuva kiire, ainoa ratkaistu tilanteeseen on opetella juoksemaan nopeammin ja nopeammin tai sitten pysähtyä hetkeksi. Kun pysähdyt hetkeksi, voit katsoa mikä on olennaista ja mikä ei. Sitten saatat huomata, että suuri osa tekemisistäsi on turhaa, ulkoistettavissa tai muutettavissa joksikin muuksi. Jos sinulla ei ole aikaa, se on yksi suurimmista syistä miksi sinun täytyy osallistua tähän koulutukseen. Ei haittaa vaikka et pääse paikalle joka kerta, voit laittaa jonkun tuuraamaan. Kunhan yrität sitoutua suurimmaksi osaksi. Se on itsesi ja ryhmän parhaaksi.

Miksi lähettäisin yrityksestäni kaksi osallistujaa?

Siksi koska asiat menevät helpommin käytäntöön, kun et ole yksinäinen hullu joka saarnaa jostain ”uudesta” organisaatiosi sisällä. On helpompaa kun sinulla on jo valmiiksi kehityspari, joka ymmärtää mitä olet tekemässä. Olemme muutenkin sokeita itsellemme ja siksi on hyvä kun kaveri on vieressä sparraamassa.

 

Mitä 100% tyytyväisyystakuu tarkoittaa?

Intotalon kaikissa valmennuksissa on 100% tyytyväisyystakuu. Tämä tarkoittaa, että voit tulla ensimmäiselle valmennusjaksolle tutustumaan valmennukseen ja tehdä sen jälkeen päätöksen jatkosta. Jos haluat sen jälkeen jäädä pois valmennuksesta, voit tehdä sen ilman kustannuksia. Lähde siis rohkeasti kokeilemaan, riskiä ei ole!

”Saimme asioita vietyä käytäntöön heti valmennuspäivien aikana, Kata naputteli sähköpostilla asioita eteenpäin heti, kun ne tulivat valmennuksessa vastaan. Laadimme muunmuassa yrityksen vuosikellon ja kaikki sinne kirjatut asiat on saatu toteutettua.”
Kata Heino ja Kimmo Heino, PikkuDelfiinit Oy

Ilmoittaudu mukaan Pk-yrityksen kasvuun johtamisen kehitysohjelmaan nyt!

Kysyttävää? Lisätietoja sinulle kertoo:

Ulla Blomberg

sisällöntuottaja
+358 50 327 7718
ulla.blomberg@intotalo.com

Linkedin

Share This