Ota yhteyttä 029 009 2530

Rakentaaksesi menestyvän yrityksen sinun täytyy rakentaa menestyvä yrityskulttuuri.

Voimme puhua yritysmielikuvan, brändin ja imagon merkityksestä, mutta lopulta kaikki ponnistaa kulttuurista, eli siitä tavasta, millä yrityksessäsi on tapana tehdä asioita sekä oman väen kesken että asiakkaiden parissa.

Tässä blogikirjoituksessa Antell-Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja Tomi Lantto asettaa kolme tienviittaa yrityskulttuurin merkityksen ymmärtämiseen ja sen johtamiseen.

Lue, mitkä asiat täytyy ottaa huomioon luotaessa pohjaa toimivalle kulttuurille, joka varmistaa joukkueesi hyvinvoinnin ja organisaatiosi kilpailukyvyn.

 

1)    Yrityskulttuuri on arvokkaampi kuin brändi

 

Yrityskulttuuri on määritelmän mukaan yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus.

”Yrityskulttuuri on yrityksen arvokkain omaisuus, jopa arvokkaampi kuin brändi”, Tomi Lantto tähdentää.

Yrityksen kulttuuri heijastuu kaikkeen sen tekemiseen. Kulttuurilliset piirteet tekevät itsensä näkyviksi paitsi yrityksen sisällä, myös ulospäin.

”Jotta yrityksen brändiä voidaan rakentaa pitkäjänteisesti, täytyy sen perustua todellisuuteen eli siihen, miten yrityksessä oikeasti toimitaan. Jos brändimielikuva on ristiriidassa yrityskulttuurin kanssa, brändi ei ole uskottava työntekijöille eikä asiakkaille. Kaikki pettyvät.”

Huono yrityskulttuuri tekee tyhjäksi kaiken brändin eteen tehdyn työn. Kakun täytyy olla kaunis sekä ulkoa että sisältä.

 

2)    Ihmiset ovat yrityskulttuurin keskiössä

 

Tomi Lantto johtaa isoa konsernia, jossa on 500-600 työntekijää. Yrityskulttuurin merkitys on yhtä suuri organisaation koosta riippumatta.

”Yrityskulttuurin rakentamisen täytyy näkyä kaikessa arkipäiväisessä tekemisessä. Johtaja on tässä ratkaisevassa asemassa näyttämässä esimerkkiä, Lantto korostaa.

”Ihmisiä ei voi huijata. He näkevät aina läpi. Jos väität, että asiakas tai työntekijä on tärkein, mutta oma autopaikkasi on lähimpänä taloa, on selvää, että sinä itse olet tärkein. Myös sääntöjen on koskettava kaikkia. Vain ne säännöt, joita sinä itse johtajana noudatat, jäävät henkiin. Muut eivät”, Lantto toteaa.

Se, minkälainen yrityskulttuurin pitäisi olla, on Lanton mukaan osin alakohtaista. Yksi asia kuitenkin on yhteistä kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille yrityksille.

Ihmisistä huolehtimisen täytyy olla kaikkein tärkeintä. Sen täytyy olla keskiössä kulttuurin rakentamisessa.”

Antell rakentaa yrityskulttuuria, jossa työntekijää tuetaan ja kannustetaan henkilökohtaiseen kehittymiseen.

”Puhumme siipien kasvattamisesta. Kannustamme jokaista antellilaista nousemaan lentoon. Haluamme vahvistaa kaikkien antellilaisten siipiä ja haluamme, että jokainen saa lentää korkeammalla kuin koskaan ennen. Esimiehen tehtävänä on lentää mukana tukemassa ja turvaamassa matkaa.”

 

3)    Yrityskulttuuri rakentuu pitkäjänteisellä työllä

 

Kulttuurin rakentaminen ei käy yhdessä yössä. Toimivan kokonaisuuden muovautuminen on vuosien pitkäjänteisen työn tulos.

Isossa organisaatiossa johtaja ei ehdi kohdata kaikkia työntekijöitä kalenterivuoden aikana. Pitkällä aikavälillä johtajan on kuitenkin tärkeää oppia tuntemaan henkilöstönsä ja sitä kautta myös kulttuurin johtaminen helpottuu.

Kun kulttuurin kehittämisessä on päästy tarpeeksi pitkälle, organisaatio pystyy toimimaan ennustettavalla tavalla myös silloin, kun johtaja ei ole paikalla.

” Pitkän ajan kuluessa yrityksestä tulee johtajansa näköinen, niin hyvässä kuin pahassakin. Ennen pitkää johtaja saa sellaiset johdettavat, kuin hän ansaitsee, sanoo Lantto

”Jos johtaja vaihtaa työpaikkaa parin, kolmen vuoden välein siksi, että se näyttää hyvältä cv:ssä, hänelle ei ehdi muodostua kunnollista kuvaa pitkäjänteisestä yrityskulttuurin rakentamisesta. Se, että johtaja toimii näin, kertoo minulle siitä, että hän ei joko ole ymmärtänyt tätä tai sitten nimenomaan on ymmärtänyt ja tietää, että hänen on pakko lähteä pois ennen kuin totuus valkenee.”

Tomi Lantto tietää, mitä johtajan pitää tehdä, jos yrityskulttuuri ei ole kunnossa.

”Silloin ei auta muu kuin katsoa peiliin.”

 

Haluatko oppia johtamaan yrityskulttuuria?

Tutustu pk-yritysten ”Kasvuun johtamisen” kehitysohjelmaan, jossa paneudutaan oman itsen, ihmisten ja yrityskulttuurin johtamiseen!

Lue tästä lisää kolmepäiväisestä ”Johtamisen arki ja käytänteet” johtamisvalmennuksesta, joka antaa sinulle kulttuurin kehittämisen työkalut suoraan käytäntöön!

Piditkö tästä blogiartikkelista? Tilaa uusimmat blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi sivun alalaidan lomakkeella!

Comments

comments

Share This