Ota yhteyttä 029 009 2530

Nordic Business Forum järjestettiin jälleen Tukholmassa. Tämän vuoden teemana oli “Lead Lean” ja puhujina maailman parhaita asiantuntijoita mm. Eric Ries, Seth Godin ja Steve Wozniak.

Intotalo järjesti samaan aikaan oma Live stream -tilaisuutensa Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä. Kyseessä oli ilmainen tapahtuma kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aktiivisen tapahtuman isännöinnin ja verkostoitumisen lomassa ehdin kiteyttämään tärkeimpiä oppeja tapahtuman puhujilta.

Tapahtuman teema “Lead Lean” viittaa hyvinkin ajankohtaiseen, useita yrityksiä, koskettavaan aiheeseen. Teeman puhujista ainoastaan Eric Ries on puhtaasti tunnettu Lean-kirjailija ja valmentaja. Muut puhujat käsittelevät aihetta omaa toimintaansa sivuten. Tämän vuoksi Lean-teeman käsittely jäi hieman ohueksi, joskin johtajuutta käsiteltiin sitäkin enemmän.

Kaikkien puhujien piiloviestinä oli kuitenkin hyvin Lean-mainen ajattelu: ajattele loppuasiakkaan luomaa arvoa, pyri kehittämään toimintaasi jatkuvasti, osallista ihmiset kehitystyöhön ja siedä epävarmuutta tekemisessä luottaen visioon.

Toimialojen muutokset koskettavat jokaista toimialaa ja yritystä entistä nopeammin, joten yritysten tekeminen täytyy olla nopeampaa, ketterämpää ja asiakasarvoa luovaa. Siinäpä hyviä kysymyksiä mietittäväksi meille kaikille :).

Seuraavaksi omia havaintojani ja keskeisimpiä oivalluksiani puhujilta.

Anita Krohn Traaseth – “The Times They Are A-Changin’” – what does it mean for operational leadership? Reflections and lessons learned from the ongoing transformational journey at Innovation Norway

Alkuun Anita taustoitti Norjan, jota pidetään yhtenä maailman parhaiten asiansa hoitavana maana, länsimaille hyvin tyypillisiä ongelmia: ikääntyvä väestö, pieni yrittäjyysprosentti, massiivinen hallinto. Heillä on kova tahtotila ja halua kehittää julkisia palveluitaan. Ohessa muutamia nostoja puheesta:

– Julkisten palveluiden resurssien ja rahan määrä on kasvanut jatkuvasti. Kuinka voimme tuottaa julkisia palveluita halvemmalla hyödyntäen teknologiaa? Tämä vaatii hallituksilta uutta ajattelua sekä rohkeutta mennä keskustelemaan asiakkaiden kanssa siitä, mitä he oikeasti tahtovat.
– Leanissa on pohjimmiltaan kysymys juuri tästä. Kuinka toimia eri tavalla luodakseen arvoa asiakkaille.
– ”Tutki tarpeita – Keskustele markkinoiden kanssa – Kilpaile – Kehitä ratkaisu – Saa aikaan kauppaa” ovat modernin palvelukehityksen vaiheita
– Julkishallinnonkin visio on “Helppo käyttää – Helppo rakastaa”. Rohkea tavoiteltava visio mille tahansa yritykselle.

Eric Ries – Lean Startup for Corporations

Mies, joka tunnetaan Lean StartUp ajattelun isänä, avasi ajatuksiaan sen soveltamisesta suurempiin yrityksiin. Ohessa parhaita nostoja puheesta:

– Asiakkaat eivät lue liiketoimintasuunnitelmiasi. Eli ne eivät useinkaan toteudu sellaisenaan.
– Monet tavoittelevat kasvun kuvaajana jääkiekkomailaa, mutta se ei toteudu oikeastaan koskaan
– Leanmaiset organisaatiot tarvitsevat jatkuvaa innovointia ja kehitystä sisäisenä kulttuurina
– > Toisaalta ihmiset kaipaavat myös rutiineja maksimoidakseen energiansa. Allekirjoittaneen mielestä paras tapa olisi jakaa tekeminen karkeasti esimerkiksi 70 – 20 – 10 -säännön mukaisesti. Eli 70 % resursseista käytetään nykyisen bisneksen ylläpitoon. 10 % täysin uuden tulevaisuuden innovointiin ja kehittämiseen. 20 % sen kehittämiseen, mitä vaatii päästä nykytilanteesta aiottuun visioon.

– Edes huippujohtajat eivät pysty ennustamaan tulevaisuutta. Ennuste on aina vain paras arvaus (hypoteesi) siitä mitä tulee tapahtumaan.
– Aina on kuitenkin tärkeintä ottaa rohkeita uskon hyppyjä oletuksia kohti.
– Pyöritä “Idea – Rakenna – Tuote – Mittaa – Kerää data – Opi” – looppia mahdollisimman nopeasti

– Peruskysymys kaikille uusille tuotteille ja palveluille: Onko meillä asiakasta?
– Miksi kannattaa myydä vain 1 tuote? Koska sillä varmistetaan, toimiiko kyseinen tuote ja onko olettamuksemme oikea. Yhdestä pitää aina aloittaa.

– Uudet projektit kannattaa ajatella uusina StartUp -yrityksinä. Niissä kuitenkin aloitetaan aina alusta.
– Sisäistä yrittäjyyttä täytyy kaikkiin yrityksen osa-alueisiin. Ei vain yhteen yksikköön.
– Avainkysymyksenä yrityksissä onkin miettiä millaista johtajuutta yrittäjyyden synnyttämiseen tarvitaan?

– Jatkuva uudistuminen pitää olla osa yrityksen DNA:ta. Ei vain yrittäjän tai johtajan.
– “Toimistoanalyysi” on harvoin oikeassa
– Suunnan muutos (Pivot) muuttaa strategiaa ilman, että visio muuttuu
– Älä välttele kulttuurin yhteentörmäystä. Rohkaise siihen nopeasti, sillä se tulee ennen pitkää.

Cheri Tree – Buyology – The Science on How People Buy

Tämä esitys oli lopulta pelkkä myyntiesitys. Cheri Tree on kirjassaan keksinyt tavan huomioida erilaiset persoonat ja saada sen kautta aikaan parempaa myyntiä. Itse esityksessä käytäntöön siitä, kuinka asioita oikein tehdään, ei kuitenkaan menty, vaan vastaukset löytyisivät hänen kirjastaan :). Ohessa kuitenkin muutamia nostoja:

– Menestyvillä organisaatioilla myyntikyky on ykkönen
– Moderni myynti ei ole pelkkä numeropeli, vaan ennen kaikkea arvon tuottoa jokaiselle asiakkaalle erikseen. Kyseessä on ihmispeli, jossa meidän tulee ymmärtää ihmisiä paremmin ja luoda elinikäistä arvoa.
– Avainkysymys myynnin kehittämisessä on se, kuinka saan enemmän “Kyllä” -päätöksiä?
– Myyntiprosessi ei pidä olla toiminnan keskiössä, vaan asiakkaiden tarpeet
– Vain 18 % asiakkaista osti eri tyyppiä olevilta henkilöiltä. Avainasiassa on tunnistaa ja mukauttaa omaa tekemisestäsi asiakkaan tyyliin

Seth Godin – Leadership vs. Management: What it means to make a difference

Seth Godin on yksi parhaista esiintyjistä ja puhujista, joka osaa kiteyttää monimutkaisia kokonaisuuksia yksinkertaisiksi kokonaisuuksiksi. Itse esitykset ovat vauhdikkaita ja osa sisällöstä menee vauhdissa ohikin, etenkin kun allekirjoittanut jää usein pohtimaan syvällisemmin joitakin näkökulmia :). Ohessa huomioita:

– Useimmat taidot vaativat kehittyäkseen vain asennetta. Taidot ovat opittavissa
– Hyvät päätökset ovat usein vain onnekkaita päätöksiä. Sethin pointti oli se, että meidän ei pitäisi keskittyä liikaa siihen, onko päätös oikea vai väärä vaan tehdä rohkeasti päätöksiä ja oppia niiden seurauksista. Tärkeintä on liike eteenpäin. Valinnat vs. päätökset.
– Talouden pohtiminen ei ole keskeisin pointti. Raha on seuraus hyvästä tekemisestä, eikä sitä synny vain miettimällä sitä.
– Merkitys auttaa sinua menemään sinne, minne tahdot mennä
– Lopettaminen on voittajille. Jääräpäinen puskeminen ja omissa ideoissa roikkuminen ei aina tuota parhaita tuloksia. Voittajat osaavat myös luopua jostain.
– Älä koskaan lopeta kuopan pohjalla. Siitä juuri seuraava askel on ylöspäin.

– Empatia on polku asiakkaan toimintaan.
– Empatia on sitä, että ymmärrämme, kuinka toinen ihminen näkee ja kokee maailman

– Johtajat tarvitsevat positiivisuutta, kykyä pohtia mitä tapahtuu seuraavaksi, mielenhallintaa sisäisesti, kykyä piirtää karttaa visioon.
– Heimot ovat hyvin syvällä ihmisissä. Rakenna heimoja rohkeasti. Jonkun on oltava heimon johtaja.
– Rohkeus on tänä päivänä sitä, että “minä tein sen”.
– Kuinka lisäät muiden ihmisten rohkeutta? Auta heitä avaamaan seuraava ovi.

– Yritykset menestyvät olemalla enemmän inhimillisiä. Avainkysymys on miettiä, kuinka teet ihmisten soittamisesta sinulle nautinnon?
– Jos olet jumissa tekemisen, esim. kirjoittamisen kanssa, jatka vain tekemistä.
– Läpimurtoa on turha odottaa postipakettina. Sitä ei ole kukaan lähettänyt sinulle.
– Lähde aina liikkeelle pienestä.
– Anna kunnia niille, keille se kuuluu. Jos asiat menevät mönkään, ota syy itsellesi.

Lena Apler – Leadership in a growing company in constant change

Lenan esityksestä allekirjoittanut sai valitettavasti vähiten, sillä jouduin hoitamaan muutamaa tapahtumaan liittyvää juoksevaa asiaa. Ohessa muutama nosto:

– Johtajuutta ei voida digitalisoida tai korvata tekoälyllä.
– Kognitiivinen älykkyys + tunneäly + tekoäly = Täydellisyys
– Kasvussa “kontrollifriikin” täytyy jäädä taakse.
– Lean-johtaminen ei vaadi suuria johtoryhmiä.
– Jokaisen uuden työntekijän täytyy sopia yrityksen kulttuurin.
– Keskity johtajana muiden ihmisten unelmiin, haaveisin ja taitoihin niin, että he saavuttavat niitä ja kehittävät itseään.

Steve Wozniak – Moderated discussion with Seth Godin on Innovation, Technology, and the Early Days of Apple

Steven haastattelu oli taustoitusta siihen, kuinka hänestä tuli yksi Applen perustajista. Hauskoja tarinoita ja kokemuksia matkan varrelta.
Ohessa muutamia oppeja:

– Joskus sinun luullaan tekevän pahoja asioita, vaikka pyrkimyksesi olisi hyvä. Ihmiset eivät vain näe vielä samaa tulevaisuutta.
– Sinun tarvitsee aina vakuuttaa vain yksi ihminen: sinut itsesi.
– Kaikissa teknologioissa vähemmät ominaisuudet ovat hyvästä. Huippuinnovaatio ei ole vain lisäomaisuuksia edelliseen, joten tee tuotteista helppoja käyttää.
– “Minä yritän” oli Steven vastaus kaikkeen, kun häneltä pyydettiin mahdottomalta tuntuvia asioita tietoteknisesti.
– Mistä Applen ensimmäinen tietokone syntyi? Oli kilpailu, jonka pääpalkintona oli matka Las Vegasiin. Steve halusi päästä sinne ja teki 3 viikossa ensimmäisen prototyyppinsä voittaen kilpailun.
– Hän on aina halunnut vain rakentaa hienoja asioita, ei tehdä rahaa.
– Älä pakota omia arvojasi lapsiisi tai ympärillä oleviin ihmisiin. Ruoki heitä sellaisena kuin he haluavat olla.

Kokonaisuutena tapahtuma oli loistava esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista. Täysin televisiotasoinen lähetys heijastettuna nettiyhteyden yli suurelle valkokankaalle toimi loistavasti. Itse yhteys ei pätkinyt kertaakaan ja väliajat saimme verkostoitua päivän teemoista keskustellen. Aiheista jatkamme työstämistä valmennuksissamme sekä webinaareissamme.

Piditkö tästä blogiartikkelista? Tilaa uusimmat blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi sivun alalaidan lomakkeella!

Comments

comments

Share This