Ota yhteyttä 029 009 2530

Uudet ideat jalostuivat Nordic Business Forumin Post-seminaarissa

 

Nordic Business Forum tarjosi lokakuun alussa osallistujille jälleen tänä vuonna yritysmaailman huipputoimijoiden oppeja ja ajatuksia.

Seminaarin jälkimaininkeja sulateltiin Intotalon järjestämässä post-seminaarissa, jossa osallistujat pääsivät vaihtamaan seminaarin herättämiä ajatuksia ja tuomaan uusia ideoita käytännön tasolle.

Seminaarin ydinaiheisiin pureuduttiin viidessä eri teemaryhmässä: Purpose, Team Leadership, Responsibility, Leadership ja Co-creation.

Keskustelua johtivat Intotalon asiantuntevat valmentajat.

”Seminaariin osallistujat puhkuvat innosta päästä purkamaan uusia ideoita ja ajatuksia toisten kanssa. Tämä tilaisuus antaa siihen oivan mahdollisuuden”, toteaa Intotalon valmentaja Ollis Leppänen.

Keskustelu polveili ryhmissä vilkkaana, kun eri aloilta tulleet osallistujat pääsivät pureskelemaan seminaaripuhujilta saatuja oppeja yhdessä.

Makke Leppäsen ja Niko Leppäsen vetämässä Purpose-ryhmässä pohdittiin yritystoiminnan tarkoituksellisuutta. Päivä lähti vauhdikkaasti käyntiin, kun osallistujat vaihtoivat seminaaripuheiden herättämiä ajatuksia ja omakohtaisia kokemuksia aiheeseen liittyen.

Erityisen hyvin mieltä kutkuttamaan jääneitä teemoja olivat avoimuutta ja luottamuksellisuutta tukevan kulttuurin luominen työyhteisössä sekä oman haavoittuvuuden myöntämisen tärkeys. Uskallus, epäonnistumisten sietäminen ja inhimillisyyden ja ihmisten nostaminen keskiöön olivat ajatuksia, joita moni halusi pohtia omakohtaisesti.

 

Makke Leppäsen ja Niko Leppäsen vetämä ryhmä pureskeli seminaarin aiheita teemalla ”Purpose”.

Osallistujat pääsivät jakamaan ajatuksia keskustelujen kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ollis Leppäsen vetämässä Co-creation -työpajassa etsittiin tapoja löytää merkityksellisyyden tunnetta työyhteisöön.

Työpajan toiminnallinen ote herätteli osallistujia ensin miettimään, mikä estää löytämästä merkityksellisyyden tunnetta. Ryhmien pohdinnoissa nousivat esille muun muassa kiire, uskalluksen puute, näköalattomuus ja liiallinen vertailu muihin.

Sen jälkeen esteitä alettiin purkaa pienryhmissä täysin uusien liikeideoiden avulla.

Tehokkaan aivoriihen lopputuloksena esiteltiin mullistavia ideoita, muun muassa ”kelluva ajatus-allas”, johon työntekijät voitaisiin määrätä lillumaan säännöllisesti, ”merkitys-Tinder”, jonka avulla arvomaailmaltaan sopivat työnantajat ja työntekijät voisivat etsiä toisiaan, ”luottamuksen kehä” organisaatioiden käyttöön sekä pelottavan asian tekeminen yhdessä.

 

Co-creation -työpajassa kehiteltiin uusia ideoita merkityksellisyyden tuomiseksi työelämään ja työstettiin niistä käytännön sovelluksia.

Taustoiltaan eri alojen työstivät ajatuksia yhdessä, jolloin jokainen saattoi oppia toisiltaan jotakin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hullujen ideoiden ja huumorin avulla vaikeasti hahmoteltavat aiheet saivat lihaa ja luita ympärilleen. Toisilleen tuntemattomat ihmiset ryhmäytyivät nopeasti ja yhteistyö sujui saumattomasti.

”Ryhmässä on selkeä luottamuksen ilmapiiri. Hienoa on se, että osallistujat ovat lähtöisin hyvin erilaisista taustoita, mikä tuo keskusteluun monenlaisia näkökulmia”, sanoo yrittäjä Hanna Liappis.

 

Hullut ideat jalostuivat käyttökelpoisiksi käytännön sovelluksiksi, kun co-creation -työpajan osallistujat päästivät luovuutensa valloilleen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän loppukeskustelussa hämmästeltiin sitä, että ryhmä sai aikaan uskomattoman hyviä ideoita ja ratkaisuja vain vajaassa kolmessa tunnissa.

Moni koki, että post-seminaarissa tehtyjä harjoitteita voisi hyvin hyödyntää myös omassa työssä.

Yksi post-seminaarin parhaista puolista, kuten varsinaisessa NBForumissakin, on muiden yrittäjien tapaaminen ja verkostoituminen. Tälläkin kertaa kahvitauolla luotiin uusia yhteyksiä ja vaihdettiin käyntikortteja.

”Post-seminaari on ollut seminaaripäivien todellinen loppuhuipennus!”, Hanna Liappis tiivistää.

 

Share This