Ota yhteyttä 029 009 2530

Motorola mentoroinnin työkaluna

Mentoroinnin tavoite on oppisopimuskoulutuksessa on tukea työpaikalla oppimista ja tietopuolisten oppien viemistä käytännön tekemiseen, konkretioitua kokeiluiksi ja oivalluksiksi.

”Hän (mentori) on kuin urheilijan valmentaja, joka auttaa sinua pääsemään toivomiisi tuloksiin.” www.mentoripankki.fi

Mitä työkaluja löytyykään mentorin työkalupakista? Parhaat työkalut ovat niitä, jotka pitävät innostuksen korkealla, tekemisen tulokset näkyvinä ja asiat yksinkertaisina. Nopeasyklisessä nyky-yhteiskunnassa nopea oppiminen ja uudistumiskyky ovat kriittisiä menestystekiijöitä. Mikäli yritys tai organisaatio ei opi nopeasti, vaan jatkaa entiseen tapaan samoja virheitä toistaen, koituu toiminta kohtalokkaaksi.

Yksi reflektointiin ja kehittämiseen soveltuva yksinkertainen sekä helposti sovellettavissa oleva työkalu on nimeltään Motorola. Tätä työkalua voidaan hyödyntää joko oman työn reflektioon, mutta myös laajemmin tiimin oppimisen sekä kehittymisen kiteyttämiseen ja nopeuttamiseen. Motorola toimii erinomaisena työkaluna myös mentorointiin.

Motorolan alkujuurilla

Kyseessä on yksinkertainen raportointimalli, jolla voidaan analysoida ja reflektoida projektia ja tuloksia loppuvaiheessa tai sen jälkeen. Työkalu esiintyy Robert Watermanin kirjoittamassa kirjassa: ”What America Does Right” (Waterman 1994, 256-262). Sana on otettu amerikkalaisesta telekommunikaatioyhtiöstä, jossa käytettiin kyseistä raportointimallia. Virallinen käsite Motorolalle on ”Projektiraportti” eikä käsite viittaa millaan tavalla yhtiöön muuta kuin leikkimielisesti.

Motorola sopii erinomaisesti lähes minkä tahansa projektin ja prosessin loppuarviointiin ja helpottaa oppimisen viemistä käytäntöön. Se koostuu neljästä kysymyksestä:

• Mikä meni hyvin?
• Mikä meni huonosti?
• Mitä opimme?
• Miten viemme oppimamme käytäntöön?

Motorola mentoroinnissa

Kuten tiedätkin, pään seinään lyöminen samalla asialla ei ole kivaa, eikä järkevää. Miten voimme estää sen? Miten voimme auttaa mentoroinnilla oppimista ja kehittymistä?

Mentorointi on työssä oppimisen tukemista. Motorolan avulla pystymme nostamaan arjen työtämme ja kokemuksiamme yhteisen tarkastelun keskiöön. Motorola antaa käytännöllisen työkalun nostaa arjen työn tapahtumia tarkasteltavaksi, olipa se sitten tuotekehitysprojekti tai asiakastapaamisen analysointi. Mentorointiin muokattuna Motorolan voi edetä seuraavien kysymysten avulla niin yksilömentoroinnissa kuin ryhmämentoroinnissakin:

  • Mikä on mennyt hyvin?
  • Mikä on mennyt huonosti?
  • Mitä opin? Mitä voin tehdä paremmin seuraavalla kerralla?
  • Mitä seuraavaksi? Mitä teen seuraavan kuukauden aikana? Mihin keskityn?

Oppimisen keskeinen välinen itsereflektointi on omien oppien näkyväksi tekemistä ja sanoittamista, kuten eräs valmennettava toteaakin:

”Valmennuksessa kävimme läpi myynnin johtamista. Minä olin ajatellut, ettei myynti minua kosketa, kun minulle tulee asiakkaat suoraan verkostojen kautta. Kun kävimme valmennuksessa läpi myyntisuppiloa, ymmärsin myynnin laajemmasta näkökulmasta. Tajusin, että asiakaskunta ja segmentit ovat niin laajoja, että minä voin ihan hyvin myydä myyntisuppilon mukaisesti muille segmenteille. Myynti ei rajoitu vain verkostojen kautta tuleviin kauppoihin, vaan minulla on hurjasti muita mahdollisuuksia myynnille. Nyt minulla on oma myyntisuppilo tehtynä ja se on mun työpöydän luona seinällä, mikä ohjaa mun tekemistä.”

Motorolan oppimisen perusta

Motorola malli noudattelee tiedon sykleittäin syvenevää oppimista. Oppiminen tapahtuu sykleissä, joissa toiminta ja arviointi vuorottelevat. Tietoa tulee pystyä kokeilemaan ja soveltamaan käytännössä. Oppimisprosessia voidaan havainnollistaa Kolbin mallinnuksella, jossa aluksi hankitaan uutta tietoa. Tietoa sovelletaan käytännössä, jota arvioidaan reflektoimalla. Arvioinnin jälkeen uudet oivallukset käsitteellistetään ja viedään uudelleen käytäntöön palautetta keräten. Oppiminen etenee spiraalimaisesti syklistä toiseen. Tiedon kerääminen, tekeminen, arviointi ja suunnittelu vuorottelevat jatkuvassa prosessissa.

Motorolamallin hyödyntäminen auttaa oppijaa myös valmistautumaan mentoritapaamiseen ja luo mentoritapaamiselle selkeän rakenteen. Kun oppija valmistautuu mielessään mentoritapaamiseen kysymysten avulla, hän on jo vauhdissa omassa reflektoinnissaan ohjaustapaamisen alkaessa.  Pohdintoja mentori voi edistää valmentavilla kysymyksillä ja uusilla näkökulmilla. Usein jo hetken hengähdystauko ja peräpeiliin kurkkaaminen auttavat kirkastamaan omaa tekemistä ja ajatuksia.

Jari Junkkari ja Saija Nyström

Share This