Ota yhteyttä 029 009 2530

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen. Tämän takia monet yritykset joutuivat kohtaamaan epävarmuutta ja muutoksia. Tilanteessa tarvittiin ja tarvitaan edelleen kykyä sopeutua muutokseen ja luoda uusia toimintatapoja. 

Intotalon webinaarissa 1.9.2020 käytiin läpi 4 toimivaksi havaittua tapaa parantaa yritysten muutoskyvykkyyttä Intotalon osakkaan ja valmentajan Makke Leppäsen johdolla. Tässä blogissa on esitelty tiiviisti nämä 4 tapaa, jotka sopivat koronatilanteen lisäksi hyvin myös muihin muutostilanteisiin yrityksissä. 

1. Tilanteen hahmotus ja suunnittelu 

Muutostilanteessa on olennaista luoda pohja kokonaisuudelle. Kun pohja on rakennettu hyvin, sen päälle on helpompi rakentaa muutosta ja muutoskyvykkyyttä eteenpäin.  

Muutostilanteen hahmottamisessa on tärkeää saada ymmärrys rytmistä: osa yrityksen työntekijöistä on mukana muutoksessa nopeammin, kun taas osalla saattaa kestää pidempään sopeutua muutokseen. Tämä voi vaihdella myös yksilötasolla riippuen henkilön taustalla olevasta tilanteesta. Jos ihmisellä on vaikkapa henkilökohtaisessa elämässään meneillään kriisi, voi olla vaikeaa viedä suuria muutoksia eteenpäin töissä. Jokaisen erilainen suhtautuminen muutokseen kannattaa käydä läpi keskusteluavulla. 

Muutostilanteessa olennaista on turvallisuuden tunteen luominen. Seaikaansaamiseen liittyy vahvasti hyvin suunniteltu viestintäAsioiden suunnitelmallinen viestintä luo omalta osaltaan turvallisuuden tunnetta. Viestinnässä kannattaa kertoa, mistä asioita tiedetään ja miten niihin pystytään vaikuttamaan. Yhtä tärkeää on kertoa myös, mistä ei tiedetä, jotta asioita ei salailtaisi liikaa. Hyvällä viestinnällä pystytään motivoimaan ihmisiä antamalla perusteet sille, miksi jotakin tehdään.  

Tilannetta hahmottaessa osallistava dialogi on hyvä työkalu, sillä yhdessä ajattelemalla on mahdollista löytää parempia ratkaisuja. Osallistavassa dialogissa käydään rakentavaa ja mahdollisuuksia näkevää keskustelua, johon kuuluu tietenkin myös kritiikki ja uhkakuvien tiedostaminen. Muutosta eteenpäin vietäessä on tärkeää ottaa koko työyhteisö mukaan dialogiin tarpeeksi ajoissa, eikä vasta muutoksen loppuvaiheessa. Johtajan tehtävänä on tällöin kysyä kysymyksiä muilta ja kuunnella heitä.  

2. Pienten onnistumisten tekeminen näkyviksi 

Yrityksissä on tärkeää tehdä pienet onnistumiset näkyviksiYksi keino tähän on tehdä seinälle iso kartta, johon merkitään tavoite ja siihen pääsemiseen vaaditut askeleet. Näin on helppo hahmottaa, milloin on onnistuttu menemään taas yksi askel eteenpäin kohti yhteistä päämäärää.  

Yrityksen työntekijöiden kannattaa jakaa keskenään sekä onnistumiset että epäonnistumiset. Onnistumista iloitseminen ja niiden juhliminen parantaa yrityksen ilmapiiriä. Epäonnistumisten jakaminen taas on tärkeää, jotta virheistä voidaan ottaa opiksi.  

3. Oman mielen valmennus 

Oman mielen valmentaminen muutostilanteessa antaa näkökulmaa yksilön tavoista viedä muutoksia läpi yrityksessä. Muutosprojekti lähtee peiliin katsomisesta: Se menee niin hyvin kuin sen itse johdat. Johtajalla on tärkeä tehtävä toimia esimerkkinä muille pitämällä huolta omasta mielestään myös muutostilanteissa.  

Oman mielen valmennus lähtee siitä, että sinä itse ymmärrät omia ajattelumallejasi. Tällöin on helppo ymmärtää, millaisia ajatuksia omasta mielestä putkahtaa esiin muutoksen edessä. On tärkeää muistaa, että kaikilla ajatuksilla on aina oma tarkoituksensa eivätkä ne ole koskaan vääriä.  

4. Visualisointi ja mielikuvaharjoittelu 

Neljäs tapa parantaa yrityksen muutoskyvykkyyttä on visualisointi ja mielikuvaharjoittelu, joita hyödynnetään yleensä liian vähän. Mielikuvaharjoittelu kehittää yksilön, työyhteisön ja yrityksen muutoskyvykkyyttä sekä aivojen sopeutumista uudenlaiseen tilanteeseen. 

Muutostilanteessa voi tehdä visualisointiharjoituksia yksin tai koko työyhteisön kanssa. Tällöin olisi hyvä pohtia seuraavia asioita: Miltä näyttää onnistunut tilanne? Mitä vastoinkäymisiä siihen pääsemiseen kuuluu? Miten näistä vastoinkäymisistä päästään yli? Käytännössä visualisointiharjoituksen voi tehdä esimerkiksi laittamalla silmät kiinni ja käymällä tilannetta läpi mielessään 

 

Katso 4 tapaa parantaa yrityksen muutoskyvykkyyttä -webinaari kokonaisuudessaan tästä: 

 

Piditkö tästä blogiartikkelista? Tilaa uusimmat blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi sivun alalaidan lomakkeella!

Comments

comments

Share This