Ota yhteyttä 029 009 2530

ELY-keskuksen pk-yrityksen johdon ja avainhenkilöiden valmennusohjelma

MARKKINOINNIN JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

-VALMENNUS

 • Miten johdat yrityksesi markkinointia tuloksellisesti?
 • Miten hyödynnät tehokkaasti uusimpia digitaalisia ratkaisuja markkinoinnissa?
 • Kuinka johdat liiketoiminnan kasvua asiakkuuksista käsin?
 • Miten motivoit ja innostat myynnin tekijöitä arjessa?
 • Millainen on toimiva markkinointistrategia?

Näihin kysymyksiin saat käytännön työkaluja ja toimivia ratkaisuja Intotalo Oy:n toteuttamasta markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelmasta.

”Koulutuksiin lähtemisessä on aina se riski, että onko sillä oikeasti annettavaa, mutta tästä valmennuksesta oli aidosti hyötyä yrityksen markkinointiin. Saimme konkreettista apua muun muassa sisältömarkkinoinnin tekstien ja uutiskirjeiden laatimiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Valmennuksessa kannustettiin viemään asioita käytäntöön asti.”
Niko Eskola ja Joona Marjanen, Potius Oy.

 

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut – mitä se tarkoittaa yrityksesi markkinoinnille ja myynnille?

 

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma on suunnattu sinulle, joka haet aktiivisesti liikevaihdon kasvua. Erityisesti, jos olet pk-yritysten johdossa ja myynnin ja markkinoinnin avainhenkilönä. Valmennus on matka, jossa pysähdyt ja katsot realistisesti missä oikeasti mennään.

Sen jälkeen on helpompaa keskittyä olennaiseen ja ryhtyä tekemään niitä asioita, joiden avulla tulokset paranevat automaattisesti. Jos tavoitteenasi on kasvu, silloin tiedät että sinun yrityksesi on pakko uudistua. Se tarkoittaa, että myös sinun täytyy uudistua. Kasvua tavoittelevan johtajan on oltava huippukunnossa, koska yritys ei voi koskaan kasvaa enemmän kuin sen johtaja on valmis itse kasvamaan.

Jos haluat oppia uusia tuloksellisia markkinoinnin tapoja, kasvattaa myyntiäsi ja syventää asiakkuuksiasi, tämä on valmennusohjelma sinulle. Ryhmään otetaan max. 20 avainhenkilöä alueesi pk-yrityksistä. Ohjelmaan voi osallistua max. kaksi henkilöä / yritys.

”Koimme erittäin positiiviseksi sen, että valmennukseen osallistui yrityksestämme kaksi henkilöä. Pääsimme työstämään monia asioita jo valmennuksen aikana yhdessä valmiiksi, mitä ei ehkä olisi tullut tehtyä loppuun asti, jos meistä vain toinen olisi ollut mukana.”
Niina Palomäki, Kouruset Oy

Seuraavat valmennukset alkavat:

 

LAPPEENRANNASSA 31.10.2023 – ilmoittautuminen päättyy 19.10.2023

OULUSSA 21.11.2023 – ilmoittautuminen päättyy 10.11.2023

 

KAJAANISSA 28.11.2023 – ilmoittautuminen päättyy 17.11.2023

 

Ilmoittaudu mukaan tästä:

Valmennusohjelman tavoitteina on

 

 • Vahvistaa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin prosesseja osana yrityksesi kasvustrategiaa.
 • Kasvattaa yrityksesi myyntiä. Enemmän kontakteja, laadukkaampia tarjouksia ja katteellisempaa kauppaa.
 • Tehostaa asiakastiedon hyödyntämistä osana asiakkuuksien johtamista, markkinoinnissa ja lisämyynnin lähteenä
 • Tukea yrityksen myyntikulttuurin muutosta – uusien menetelmien (etämyynti, digitaalisuus, social selling) käyttöönotossa
 • Nostaa markkinoinnin aktiivisuutta ja tuloksellisuutta, vahvistaa markkinointimenetelmien käyttöä ja yrityksesi brändiä.

Emme jaarittele turhia, emmekä opettele ulkoa myyntitekniikoita. Löydät luontaisen myyntityylisi, nostat markkinoinnin aktivisuustasoa ja valitset toimivimmat työkalut asiakkuuksien johtamiseen.

”Erityisen hyvää valmennuksessa oli porukka ja yhteishenki. Se oli aivan omaa luokkaansa. Kaikki ryhmätyöskentely oli hyvin ja osaavasti järjestettyä. Hyvät aiheet johtivat hyviin keskusteluihin. Kaikki Intotalon valmentajat ovat erittäin kokeneita, osaavia ja uskottavia. Jokaisella oli oma ote koulutukseen. Ei mitään käsien heiluttelua, vaan tehokkaita tunteja hyvällä sykkeellä.”

Atte Helenius, Montel Intergalactic Oy

 

Lupauksemme on, että voit viedä opit jokaisesta valmennuspäivästä suoraan käytäntöön.

Valmennusohjelma sisältää:

 • 10 suoraan yrityksesi asiakkuusstrategiaa ja myynnin kasvua tukeva ja markkinoinnin uusimpiin työkaluihin tutustuttavaa valmennuspäivää Intotalon kokeneiden myynnin ja markkinoinnin valmentajien johdolla
 • 2 suoraan yrityksesi arjen markkinointityötä ja asiakkuuksien johtamista tukevaa yrityskohtaista konsultointipäivää

LISÄKSI Intotalon toteuttama valmennusohjelma sisältää:

 • Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen lähtötilanneanalyysin ja raportin kehityskohteista ja kasvupotentiaalista
 • Yrityksesi digitaalisen markkinoinnin analyysin sisältäen hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median kanavien analyysin
 • Henkilökohtaisen Minä myyjänä – luontaisen toimintatyylin Extended DISC® analyysin
 • Neljä käytännön yritystarinaa ja casekuvausta
 • Alma Talent -digikirjaston käyttöoikeuden, jonka bisneskirjojen kautta voit syventää omaa osaamistasi
 • Työkalut ja asiakirjapohjat mm.
  • Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen strategiatyökirja
  • Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen vuosisuunnitelma
  • Sisältömarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin ideakalenteri
  • Myynnin ja markkinoinnin budjetointipohja
  • Tuote-esitteen mallipohja tuotekuvauksen laatimiseen

”Intotalon markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennus antoi oikeita eväitä hoitaa asioita paremmin. Olen monta kertaa tarkistanut valmennuksesta saaduista materiaaleista, miten esimerkiksi markkinointitekstiä kannattaa tehdä. Materiaalit ovat koneella tallessa ja palaan niihin aina tarvittaessa.”
Eero Seppälä, Flexolahti Oy

 VALMENNUSOHJELMAN SISÄLTÖKUVAUS JA AIKATAULUT

 

Ennen valmennuksen alkua jokainen osallistuja saa linkin yrityskohtaiseen Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen lähtötilannekyselyyn, jossa kartoitetaan nykytila, tavoitteet sekä kehittämiskohteet markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien johtamisen näkökulmasta.

1. valmennuspäivä: TULOKSIA TUOTTAVA MARKKINOINTISTRATEGIA – OSTOKÄYTTÄYTYMINEN ON MUUTTUNUT!

Kuinka saat markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudet tukemaan yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita sekä tuottamaan kilpailuetua? Miten meidän tulee reagoida asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksiin B2B ja B2C markkinoilla? 

2. valmennuspäivä: UUDEN AJAN MARKKINOINTISTRATEGIAN LAATIMINEN

Miten laadit toimivan markkinointistrategian ja tunnistat strategiset asiakkaat? Tämän valmennuspäivän aikana saat työkalut yrityksesi markkinointistrategian laatimiseen ja toimivien myyntitavoitteiden asettamiseen. Miten digitaalinen markkinointi ja myynti tukee strategiaamme?

3. valmennuspäivä: ASIAKKUUKSIEN HALLINTA JA ASIAKASTIEDOLLA JOHTAMINEN

Kuinka keräät asiakastietosi yhteen ja johdat sen avulla asiakkaitasi systemaattisesti kasvaviksi asiakkuuksisi? Päivän aikana tiedät ketkä 20 % asiakkaistasi tuovat sinulle 80 % liikevaihdosta. Lisäksi saat systematiikkaa asiakkuuksien hallintaan.

4. valmennuspäivä: ASIAKASPROFIILIT JA OSTAJAPERSOONAT

Ketkä ovat markkinoinnin ja myynnin tavoiteasiakkaita? Miten tunnistamme heidät ja miten uusasiakashankinnnasta tehdään yrityksessä säännöllinen toimintatapa?

5. valmennuspäivä: PALVELUMUOTOILU JA RATKAISUN TUOTTEISTAMINEN

Kuinka rakennat tuotteen tai palvelun, jonka markkinat haluavat luontaisesti ostaa ja sitoutat asiakkaitasi mukaan kehitykseen?

6. valmennuspäivä: BRÄNDIN KIRKASTAMINEN JA VIESTINNÄN STRATEGISET VALINNAT

Saat käytännön työkaluja yrityksesi brändin luomiseen ja ylläpitämiseen. Opit luomaan brändiarvoa. Kirjoitamme yhdessä tarinan, josta asiakkaasi innostuvat. 

7. valmennuspäivä: SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA DIGITAALISET TYÖKALUT ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN TUKENA

Kuinka valitset liiketoimintaasi tukevat markkinointikanavat, joista tavoitat asiakkaasi? Miten toteutat sähköistä markkinointia tuloksellisesti?

8. valmennuspäivä: SISÄLTÖSTRATEGIAN JA SISÄLTÖMARKKINOINNIN KANAVAT

Kuinka luot sisältöstrategian ja sisältöä, jonka on modernin markkinoinnin ja myynnin paras keino saada asiakkaat ottamaan yhteyttä juuri sinuun eikä kilpailijoihisi? Tällä kerralla sinulla on selkeä näkemys miten erottaudut muista sisällöntuottajista ja mistä lähdet liikkeelle.

9. valmennuspäivä: TAVOITTEELLINEN MARKKINOINTI JA AIKAAN SAAMINEN

Kuinka saat myynnin koko henkilöstäsi innostavaksi tekijäksi? Tämän kerran jälkeen sinulla on työkaluja sitouttaa jokainen yrityksesi henkilö osallistumaan myynnin tekemiseen ja sitä kautta parantamaan yrityksesi kilpailukykyä.

10. valmennuspäivä: MYYNTIKULTTUURI JA MYYNNIN TAVOITTEELLINEN JOHTAMINEN

Kuinka varmistan markkinoinnin tulokset? Tämän päivän jälkeen tiedät kuinka teet tavoitteistasi totta sekä kehität markkinointiasi ja myyntiäsi systemaattisesti eteenpäin.

KATSO TÄSTÄ SEURAAVIEN ALKAVIEN VALMENNUSTEN PÄIVÄMÄÄRÄT JA VALMENTAJAT (klikkaa aikataulu auki alta):

LAPPEENRANTA 31.10.2023 ALKAEN

Valmennusjaksojen paikkana: Scandic Hotel Patrian kokoustilat, Kauppakatu 21, Lappeenranta
Valmennuspäivät pidetään klo 9-16.

 

 1. Valmennuspäivä:
  TULOKSIA TUOTTAVA MARKKINOINTISTRATEGIA!

31.10.2023

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  UUDEN AJAN MARKKINOINTISTRATEGIAN LAATIMINEN

1.11.2023

Valmentaja: Jari Junkkari

Vierailijana: Tommi Virkki, case Novosan, vedettömien pisuaarien myynnistä wc-elämyspalvelun myyntiin.

 

 1. Valmennuspäivä:
  ASIAKKUUKSIEN HALLINTA JA ASIAKASTIEDOLLA JOHTAMINEN

29.11.2023

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  ASIAKASPROFIILIT JA OSTAJAPERSOONAT

30.11.2023

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  PALVELUMUOTOILU JA RATKAISUN TUOTTEISTAMINEN

10.1.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  BRÄNDIN KIRKASTAMINEN JA VIESTINNÄN STRATEGISET VALINNAT

11.1.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

Vierailijana: Petri Matero, Materock – Yrityksen brändin rakentaminen ja tunteet markkinoinnissa – miten luomme erilaistavan brändistrategian.

 

 1. Valmennuspäivä:
  SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA DIGITAALISET TYÖKALUT 

7.2.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  SISÄLTÖSTRATEGIAN JA SISÄLTÖMARKKINOINNIN KANAVAT

8.2.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

Vierailijana: Matti Perkkiö – Linkedin B2B markkinoinnissa–kokemuksia ja tarinoitamiten sosiaalisen median avulla voi kasvattaa yrityksen myyntiä

 

 1. Valmennuspäivä:
  TAVOITTEELLINEN MARKKINOINTI JA AIKAAN SAAMINEN

20.3.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  MYYNTIKULTTUURI JA MYYNNIN TAVOITTEELLINEN JOHTAMINEN

21.3.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

OULU 21.11.2023 ALKAEN

Valmennusjaksojen paikkana: Ravintola Nallikari, Nallikarinranta 15, 90510 Oulu
Valmennuspäivät pidetään klo 9-16.

 

 1. Valmennuspäivä:
  TULOKSIA TUOTTAVA MARKKINOINTISTRATEGIA!

21.11.2023

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  UUDEN AJAN MARKKINOINTISTRATEGIAN LAATIMINEN

22.11.2023

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN – ASIAKASSTRATEGIAN LAATIMINEN

17.1.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  ASIAKASTIEDOLLA JOHTAMINEN JA OSTAJAPERSOONAT

18.1.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  PALVELUMUOTOILU JA RATKAISUN TUOTTEISTAMINEN

7.2.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  BRÄNDIN KIRKASTAMINEN JA VIESTINNÄN STRATEGISET VALINNAT

8.2.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

Vierailijana: Petri Matero, Materock – Yrityksen brändin rakentaminen ja tunteet markkinoinnissa – miten luomme erilaistavan brändistrategian.

 

 1. Valmennuspäivä:
  SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA DIGITAALISET TYÖKALUT ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN TUKENA 

13.3.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

Vierailijana: Matti Perkkiö – Linkedin B2B markkinoinnissa–kokemuksia ja tarinoitamiten sosiaalisen median avulla voi kasvattaa yrityksen myyntiä

 

 1. Valmennuspäivä:
  SISÄLTÖSTRATEGIA JA SISÄLLÖNTUOTTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

14.3.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  MYYNTIKULTTUURI JA LUONTAISET VAHVUUTENI MYYJÄNÄ JA MARKKINOIJANA

16.4.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  TAVOITTEELLINEN MARKKINOINTI JA MYYNNIN TAVOITTEELLINEN JOHTAMINEN

17.4.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

KAJAANI 28.11.2023 ALKAEN

Valmennusjaksojen paikkana: Hotel Kajanus, Koskikatu 3, 87200 Kajaani
Valmennuspäivät pidetään klo 9-16.

 

 1. Valmennuspäivä:
  TULOKSIA TUOTTAVA MARKKINOINTISTRATEGIA!

28.11.2023

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  UUDEN AJAN MARKKINOINTISTRATEGIAN LAATIMINEN

29.11.2023

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN – ASIAKASSTRATEGIAN LAATIMINEN

24.1.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  ASIAKASTIEDOLLA JOHTAMINEN JA OSTAJAPERSOONAT

25.1.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  PALVELUMUOTOILU JA RATKAISUN TUOTTEISTAMINEN

14.2.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  BRÄNDIN KIRKASTAMINEN JA VIESTINNÄN STRATEGISET VALINNAT

15.2.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

Vierailijana: Petri Matero, Materock – Yrityksen brändin rakentaminen ja tunteet markkinoinnissa – miten luomme erilaistavan brändistrategian.

 

 1. Valmennuspäivä:
  SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA DIGITAALISET TYÖKALUT ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN TUKENA 

25.3.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

Vierailijana: Matti Perkkiö – Linkedin B2B markkinoinnissa–kokemuksia ja tarinoitamiten sosiaalisen median avulla voi kasvattaa yrityksen myyntiä

 

 1. Valmennuspäivä:
  SISÄLTÖSTRATEGIA JA SISÄLLÖNTUOTTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

26.3.2024

Valmentaja: Jari Junkkari

 

 1. Valmennuspäivä:
  MYYNTIKULTTUURI JA LUONTAISET VAHVUUTENI MYYJÄNÄ JA MARKKINOIJANA

24.4.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

 1. Valmennuspäivä:
  TAVOITTEELLINEN MARKKINOINTI JA MYYNNIN TAVOITTEELLINEN JOHTAMINEN

25.4.2024

Valmentaja: Ollis Leppänen

”Valmennus oli meille ihan napakymppi. Meillä oli hyvä porukka ja saimme valmennuksesta todella paljon. Ihan harmitti, kun jälkeenpäin tuli mainoksia uudesta valmennusryhmästä, kun ei ollut ketään tuttua, kenelle olisi voinut suositella ohjelmaa.”
Kata Heino ja Kimmo Heino, Pikku Delfiinit Oy

Valmentajasi:

Jari Junkkari on Intotalo Oy:n valmentaja ja toiminut satojen pk-yritysten valmentajana ja konsulttina vuodesta 2005 lähtien. Hän on toiminut yrittäjänä turvallisuusalalla sekä toiminut mainostoimiston asiakkuusjohtajana. Hänellä on kattava kokemus nykyaikaisen markkinoinnin ja myynnin toteutuksesta pk-yrityksissä. Jarin asiakkaita ovat olleet mm. Softroi, Saimaan Juomatehdas ja KPA Unicon. Tutustu Jarin valmentajaesittelyyn tästä!

Ollis Leppänen on yrittäjä ja kokenut yritysvalmentaja. Hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 2000. Hänellä on käytännön kokemusta niin vaativan B2B myynnin ja markkinoinnin toteutuksesta kuin kuluttaja-palveluiden tuotteistamisesta ja myynnistäkin. Olliksen koulutus- ja konsultointiasiakkaina on ollut jo yli 900 pk-yritystä. Tutustu Olliksen valmentajaesittelyyn tästä!

Päivi Luoma on kokenut yritysjohtamisen ja esimiesosaamisen valmentaja. Hän on toiminut yrityskulttuurien valmentajana ja yritysjohdon sparraajana niin pörssiyhtiölle kuin pk-yrityksille. Hänen asiakkaitaan ovat mm. Uponor, VR, Kaskein Marja, Loiste, Superpark ja Dry Ice Finland. Tutustu Päivin valmentajaesittelyyn tästä.

Jari Haapaniemi on kokenut henkilöstöjohtamisen ammattilainen, jolla on vankka kokemus organisaatioiden kehittämisestä vastuullisena johtajana mm. UPM:n palveluksessa. Erityisesti työsuhdeasiat ovat hänen vahvuuksiaan. Hänen asiakkaitaan ovat mm. Administer Oy, Loiste-sähköyhtiö, Ensto Oy ja Monetra Oy sekä lukuisa joukko suomalaisia pk-yritysten johtajia. Tutustu Jarin valmentajaesittelyyn tästä.

Vierailevina asiantuntijoina valmennusjaksoilla ovat mm.

Petri Matero on Suomen reiluin markkinointimies ja Myynnin Rockstara™. Matero rakentaa puheenvuoronsa aina kohdeyleisön mukaan käyttämällä toimialakohtaisia esimerkkejä, tarinoita sekä osallistamalla yleisöä aktiivisesti. Hyvää palautetta on myös saanut Materon “ei powerpointsulkeisia -takuu”. Luentojen tukena toimii miehen ohella vain fläppitaulu.. Tutustu Petriin: www.linkedin.com/in/petrimatero 

Timo Kumpulainen on B2B-myynnin ammattilainen ja myyntitiimien tulosten nostaja. Hän kertoo vierailuluennossaan miten pk-yritys Arter Oy tuplasi kahdessa vuodessa liikevaihdon tehostamalla myynnin prosesseja. Tutustu Timoon: www.linkedin.com/in/timokumpulainen/ 

”Kouluttajilla on hyvin maanläheinen ja ihmisläheinen tapa kouluttaa, ei mitään virallista tykitystä. Valmennuksesta jäi paljon työkaluja käyttöön ja korvan taakse. Monta uutta asiaa on otettu jo käytäntöön, ja jo voimassa olevia ratkaisuja mietitty uudella tavalla. Valmennus oli laaja ja kattoi paljon eri osa-alueita, ei keskitytty vain yhteen asiaan. Kokonaisuus yllätti positiivisesti.”
Ulla Tiinus, 
Majvik Oy

Kustannukset

Ely-keskus kustantaa 70% valmennuksen osallistumismaksusta (norm. 5300€), joten yrityksen omavastuuosuus on vain 1590€ + alv/osallistuja. Osallistumismaksu on mahdollista maksaa 4 korottomassa erässä. Hinta sisältää koulutusohjelman, materiaalit sekä kaksi (2) yrityskohtaista konsultointipäivää yhdessä Intotalon asiantuntijan kanssa.

Yhdestä yrityksestä voi osallistua maksimissaan kaksi henkilöä, joten paikka kannattaa varata nopeasti. Yrityskohtaisiin konsultointipäiviin voi osallistua vaikka koko firman henkilöstö, jos se tuntuu tarpeelliselta. Mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteiset. Maksu sisältää de minimis –tukea.

Lisätietoja sinulle kertoo

Ulla Blomberg

sisällöntuottaja
+358 50 327 7718
ulla.blomberg@intotalo.com

Linkedin

”Pidin erityisesti siitä, että meitä osallistettiin paljon miettimään yhdessä ja erikseen. Näin kehitettävistä asioista tuli heti konkreettisia toimia. Valmennuspäivät olivat mukavaa vastapainoa ja vaihtelua normiaherrukselle – saavuin ilolla paikalle jokaiseen valmennuspäivään!”
Sanna Kiuru, Heile Oy

Ilmoittaudu mukaan tästä:

Valmennuksen toteuttajana toimii Intotalo Oy, joka on toiminut yritysjohdon kasvun kumppanina vuodesta 2001.

Valmennusohjelma perustuu yli 3000 yrittäjälle, yritysjohtajalle sekä markkinoinnin ja myynnin avainhenkilölle toteuttamiemme valmennusten parhaisiin kokemuksiin.

”Valmennuksessa puhuttiin oikeista asioista. Kaikki teemat olivat aidosti hyödyllisiä ja valmennuspäivien sisällöt valittu huolellisesti. Osallistujat ryhmäytyivät hyvin ja käydyt keskustelut olivat avoimia ja korkealaatuisia. Valmennuspäivistä sain monia ajatuksia ja tärppejä suoraan käyttöön. Valmennus täytti kaikki odotukset, jotka sille asetin!”

Jaakko Rosti, Blosius-kylpyhuoneremontit Oy

 

Mikä Intotalon valmennuksessa on erilaista?

Intotalon yritysjohdon valmennusten toimintamalli perustuu vahvasti osallistujien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Käyttämämme tiimivalmennuksen menetelmät tukevat opitun käytäntöön viemistä ja antavat jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden syventyä valmennuksen teemoihin omien tavoitteidensa kautta.

Valmentajiemme ja konsulttiemme valintakriteereissä suurin painoarvo on käytännön yrityskokemuksella. Näin valmentajamme puhuvat aidosti samaa kieltä osallistujien kanssa. Käytäntö sekä todelliset ratkaisut ja esimerkit yrityselämästä ovat valmennustemme sisällöissä vahvasti esillä. Ja tietysti innostus, kannustava ote ja positiivinen ilmapiiri!

Olemme kehittäneet aktiivisesti verkkovalmennusmenetelmiä ja pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille suunnattujen verkkovalmennusten toteuttajana olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista.

”Kantava voima valmennuksessa oli positiivinen energia, joka välittyi valmentajista osallistujille. Lisäksi pidin valmennuksen käytännönläheisyydestä.”
Ari-Jussi Himanen, Puhumisen Paikka

 

Merkittävimpiä johdon, markkinoinnin ja myynnin sekä työyhteisöjen kehittämisen asiakkuuksiamme ovat olleet mm.

7 syytä, miksi valmennukseen osallistuminen kannattaa:

 1. Valmennuksesta saat käyttöösi uusimmat ja toimivimmat markkinoinnin käytännöt.
 2. Valmentajamme ovat pitkän linjan myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. He lähestyvät asioita käytännöllisesti ja puhuvat kanssasi samaa kieltä.
 3. Opit katkaisemaan kiireen oravanpyörän ja keskittymään olennaiseen.
 4. Valmennuksen hinta sisältää kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää, joissa saat markkinoinnin asiantuntijan 100 % käyttöösi.
 5. Valmennuksessa vahvistat esiintymis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä saat kirjallisen arvion omista myyntiominaisuuksistasi.
 6. Tapamme työskennellä on osallistava. Koulutus on sinulle, jos pelkkä kuuntelu tuntuu tylsältä. Oppiminen on seurassamme hyvin aktiivista puuhaa.
 7. Ohjelman aikana pääset keskustelemaan ja sparraamaan muiden yrittäjien ja johtajien kanssa. Vertaisiltasi saat rehellistä palautetta toiminnastasi.

 

Usein kysytyt kysymykset

 

Onko tämäkin koulutus pelkkää kalvosulkeisia?

Ei ole. Varsinkin jos osaat avata suusi ja kerrot meille mitä tarvitset. Verkostostamme löytyy asiantuntija ihan varmasti, oli ongelmasi mitä tahansa. Et voi saada mistään koulutuksesta sen enempää kun olet valmis antamaan. Jos jokin asia ei toimi, kerro siitä meille ja korjaamme asian. Meidän tehtävämme on auttaa, teidän tehtävä on kertoa mitä apua tarvitsette.

Miksi lähettäisin kaksi osallistujaa firmastani?

Siksi koska asiat menevät helpommin käytäntöön, kun et ole yksinäinen hullu joka saarnaa jostain ”uudesta” organisaatiosi sisällä. On helpompaa kun sinulla on jo valmiiksi yksi liittolainen joka ymmärtää mitä olet tekemässä. Olemme muutenkin sokeita itsellemme ja siksi on hyvä kun kaveri on vieressä sparraamassa.

Onpa kallista, eikö tätä voisi saada halvemmalla?

Ei, mutta osamaksu onnistuu. Kassavirran hallitseminen on fiksua. Hinta on siitä mielenkiintoinen, että se on suhteellinen. Jos sinulla ei ole varaa investoida paria tonnia henkilökohtaiseen ja yrityksesi kasvuun, niin kasvun tavoitteleminen on aika turhaa puuhaa.

Osaatteko te oikeasti mitään?

No ei tietenkään kaikkea osata, mutta paljon. Verkostosta löytyy asiantuntemusta runsaasti, oli ongelma mikä tahansa. Varsinkin yrityskohtaiset konsultointipäivät on syytä hyödyntää tarkkaan. Loppujen lopuksi se on osallistujasta itsestään kiinni, osaako hän pyytää apua vai ei. Me emme voi tehdä muutoksia yrityksessäsi sinun puolestasi, mutta voimme auttaa kaikin keinoin.

Ei minulla ole aikaa näin paljoa, miten ihmeessä voisin osallistua?

Monella johtajalla ja yrittäjällä on niin paljon reagoitavaa, ettei aikaa ydinongelmien korjaamiseen ole. Kun aikaa ydinongelmian korjaamiseen ei ole, pitää jatkuvasti reagoida. Joten jos sinulla on jatkuva kiire, ainoa ratkaistu tilanteeseen on opetella juoksemaan nopeammin ja nopeammin tai sitten pysähtyä hetkeksi. Kun pysähdyt hetkeksi, voit katsoa mikä on olennaista ja mikä ei. Sitten saatat huomata, että 80% tekemisistäsi on turhaa, ulkoistettavissa tai muutettavissa joksikin muuksi. Jos sinulla ei ole aikaa, se on yksi suurimmista syistä miksi sinun täytyy osallistua tähän koulutukseen. Ei haittaa vaikka et pääse paikalle joka kerta, voit laittaa jonkun tuuraamaan. Kunhan yrität sitoutua suurimmaksi osaksi. Se on itsesi ja ryhmän parhaaksi.

”Valmennus antoi konkreettisia taitoja kehittää yrityksen strategiaa.”
Tapani Tanskanen, Spellpoint Oy

VIE YRITYKSESI MYYNTI JA MARKKINOINTI SEURAAVALLE TASOLLE JA ILMOITTAUDU MUKAAN NYT!

Share This