Ota yhteyttä 029 009 2530

ELY-keskuksen pk-yrityksen johdon ja avainhenkilöiden valmennusohjelma

MARKKINOINNIN JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

-VALMENNUS

 • Miten johdat yrityksesi markkinointia tuloksellisesti?
 • Miten hyödynnät tehokkaasti uusimpia digitaalisia ratkaisuja markkinoinnissa?
 • Kuinka johdat liiketoiminnan kasvua asiakkuuksista käsin?
 • Miten motivoit ja innostat myynnin tekijöitä arjessa?
 • Millainen on toimiva markkinointistrategia?

Näihin kysymyksiin saat käytännön työkaluja ja toimivia ratkaisuja Intotalo Oy:n toteuttamasta markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelmasta.

”Koulutuksiin lähtemisessä on aina se riski, että onko sillä oikeasti annettavaa, mutta tästä valmennuksesta oli aidosti hyötyä yrityksen markkinointiin. Saimme konkreettista apua muun muassa sisältömarkkinoinnin tekstien ja uutiskirjeiden laatimiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Valmennuksessa kannustettiin viemään asioita käytäntöön asti.”
Niko Eskola ja Joona Marjanen, Potius Oy.

 

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen –ohjelmassa kehität myynnin ja markkinoinnin tuloskuntoasi.

 

 Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma on suunnattu sinulle, joka haet aktiivisesti liikevaihdon kasvua. Erityisesti, jos olet pk-yritysten johdossa ja myynnin ja markkinoinnin avainhenkilönä.   Valmennus on matka, jossa pysähdyt ja katsot realistisesti missä oikeasti mennään.

Sen jälkeen on helpompaa keskittyä olennaiseen ja ryhtyä tekemään niitä asioita, joiden avulla tulokset paranevat automaattisesti. Jos tavoitteenasi on kasvu, silloin tiedät että sinun yrityksesi on pakko uudistua. Se tarkoittaa, että myös sinun täytyy uudistua. Kasvua tavoittelevan johtajan on oltava huippukunnossa, koska yritys ei voi koskaan kasvaa enemmän kuin sen johtaja on valmis itse kasvamaan.

Jos haluat oppia uusia tuloksellisia markkinoinnin tapoja, kasvattaa myyntiäsi ja syventää asiakkuuksiasi, tämä on valmennusohjelma sinulle. Ryhmään otetaan max. 20 avainhenkilöä alueesi pk-yrityksistä. Ohjelmaan voi osallistua max. kaksi henkilöä / yritys.

“Koimme erittäin positiiviseksi sen, että valmennukseen osallistui yrityksestämme kaksi henkilöä. Pääsimme työstämään monia asioita jo valmennuksen aikana yhdessä valmiiksi, mitä ei ehkä olisi tullut tehtyä loppuun asti, jos meistä vain toinen olisi ollut mukana.”
Niina Palomäki, Kouruset Oy

Seuraava valmennus alkaa


Helsingissä 29.9.2020 – ilmoittautuminen päättyy 22.9.2020

Kouvolassa 3.11.2020 – ilmoittautuminen päättyy 27.10.2020

Lahdessa 25.11.2020

 

Ilmoittaudu mukaan tästä:

Valmennusohjelman tavoitteina on

 

 • Kasvattaa yrityksesi myyntiä. Enemmän kontakteja, laadukkaampia tarjouksia ja katteellisempaa kauppaa.
 • Tehostaa asiakastiedon hyödyntämistä osana asiakkuuksien johtamista, markkinoinnissa ja lisämyynnin lähteenä
 • Nostaa markkinoinnin aktiivisuutta ja tuloksellisuutta, vahvistaa markkinointimenetelmien käyttöä ja yrityksesi brändiä.

Emme jaarittele turhia, emmekä opettele ulkoa myyntitekniikoita. Löydät luontaisen myyntityylisi, nostat markkinoinnin aktivisuustasoa ja valitset toimivimmat työkalut asiakkuuksien johtamiseen.

“Valmennuksessa pääsi miettimään konkreettisesti asioita omaan yritykseen. Oli ilo huomata, ettemme olleet valmentajille kasvoton joukko, vaan he olivat tutustuneet jo ennalta yrityksiimme. Lisäksi yrityskohtainen sparraus ylitti kyllä omat odotukseni.”
Erja Laapas, Osteofysio Laapas Oy

 

Lupauksemme on, että voit viedä opit jokaisesta valmennuspäivästä suoraan käytäntöön.

Valmennusohjelma sisältää:

 • 10 suoraan yrityksesi asiakkuusstrategiaa ja myynnin kasvua tukeva ja markkinoinnin uusimpiin työkaluihin tutustuttavaa valmennuspäivää Intotalon kokeneiden myynnin ja markkinoinnin valmentajien johdolla
 • 2 suoraan yrityksesi arjen markkinointityötä ja asiakkuuksien johtamista tukevaa yrityskohtaista konsultointipäivää

LISÄKSI Intotalon toteuttama valmennusohjelma sisältää:

 • Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen lähtötilanneanalyysin ja raportin kehityskohteista ja kasvupotentiaalista
 • Henkilökohtaisen Minä myyjänä – luontaisen toimintatyylin Extended DISC® analyysin
 • Neljä käytännön yritystarinaa ja casekuvausta,
 • Ilmaisen käyttöoikeuden Intotalon verkkovalmennusympäristöön, jossa käytettävissäsi on yli 20 tuntia videovalmennusmateriaaleja, yrityshaastatteluita sekä käytännön työkaluja markkinoinnin ja myynnin johtamiseen
 • Pääsyn suljettuun Intotalon Kasvukööri –Facebook-ryhmään, jossa Intotalon yritysjohdon valmennusten osallistujilla on mahdollisuus jakaa oppeja, verkostoitua ja käydä keskusteluja
 • Työkalut ja asiakirjapohjat mm.
  • Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen strategiatyökirja
  • Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen vuosisuunnitelma
  • Sisältömarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin ideakalenteri
  • Myynnin ja markkinoinnin budjetointipohja
  • Tuote-esitteen mallipohja tuotekuvauksen laatimiseen

“Intotalon markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennus antoi oikeita eväitä hoitaa asioita paremmin. Olen monta kertaa tarkistanut valmennuksesta saaduista materiaaleista, miten esimerkiksi markkinointitekstiä kannattaa tehdä. Materiaalit ovat koneella tallessa ja palaan niihin aina tarvittaessa.”
Eero Seppälä, Flexolahti Oy

 VALMENNUSOHJELMAN SISÄLTÖKUVAUS JA AIKATAULUT

 

Ennen valmennuksen alkua jokainen osallistuja saa linkin yrityskohtaiseen Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen lähtötilannekyselyyn, jossa kartoitetaan nykytila, tavoitteet sekä kehittämiskohteet markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien johtamisen näkökulmasta. Lähtötilannekyselyn vastausten perusteella osallistujalla suositellaan yrityskohtaisesta konsultoinnista vastaavaa asiantuntijaa ja osallistuja valitsee asiantuntijan ennen valmennuksen alkua nimetyistä Intotalo Oy:n vastuuasiantuntijoista.

1. jakso: TULOKSIA TUOTTAVA MARKKINOINTISTRATEGIA (2 pv)

Kuinka saat markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudet tukemaan yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita sekä tuottamaan kilpailuetua? Miten meidän tulee reagoida asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksiin B2B ja B2C markkinoilla? Miten laadit toimivan markkinointistrategian ja tunnistat strategiset asiakkaat? Tämän valmennuspäivän aikana saat työkalut yrityksesi markkinointistrategian laatimiseen ja toimivien myyntitavoitteiden asettamiseen.

 

2. jakso: TUOTTEISTAMINEN JA SÄHKÖINEN MARKKINOINTI (2 pv)

Kuinka rakennat tuotteen tai palvelun, jonka markkinat haluavat luontaisesti ostaa ja sitoutat asiakkaitasi mukaan kehitykseen? Kuinka valitset liiketoimintaasi tukevat markkinointikanavat, joista tavoitat asiakkaasi? Miten toteutat sähköistä markkinointia tuloksellisesti?

 

3. jakso: SISÄLTÖMARKKINOINTI JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN (2 pv)

Kuinka luot sisältöstrategian ja sisältöä, jonka on modernin markkinonnin ja myynnin paras keino saada asiakkaat ottamaan yhteyttä juuri sinuun eikä kilpailijoihisi? Tällä kerralla sinulla on selkeä näkemys miten erottaudut muista sisällöntuottajista ja mistä lähdet liikkeelle. Kuinka keräät asiakastietosi yhteen ja johdat sen avulla asiakkaitasi systemaattisesti kasvaviksi asiakkuuksisi? Päivän aikana tiedät ketkä 20 % asiakkaistasi tuovat sinulle 80 % liikevaihdosta. Lisäksi saat systematiikkaa asiakkuuksien hallintaan.

 

4. jakso: TAVOITTEELLINEN MARKKINOINTI, VUOROVAIKUTUS JA AIKAAN SAAMINEN (2 pv)

Myynti ja markkinointi on asiakkaiden kohtaamista! Tällä valmennusjaksolla saat suoria vinkkejä asiakkaan kohtaamiseen ja vaikuttavaan esiintymiseen markkinointi- ja myyntitilanteissa. Tunnistat myös erilaisten asiakkaiden toimintamalleja ja kehität psykologista pelisilmääsi! Kuinka varmistan markkinoinnin tulokset? Tämän päivän jälkeen tiedät kuinka teet tavoitteistasi totta sekä kehität markkinointiasi ja myyntiäsi systemaattisesti eteenpäin.

 

5. jakso: MYYNNIN TAVOITTEELLINEN JOHTAMINEN & BRÄNDIN KIRKASTAMINEN (2 pv)

Kuinka saat myynnin koko henkilöstäsi innostavaksi tekijäksi? Tämän kerran jälkeen sinulla on työkaluja sitouttaa jokainen yrityksesi henkilö osallistumaan myynnin tekemiseen ja sitä kautta parantamaan yrityksesi kilpailukykyä. Saat käytännön työkaluja yrityksesi brändin luomiseen ja ylläpitämiseen. Opit luomaan brändiarvoa. Kirjoitamme yhdessä tarinan, josta asiakkaasi innostuvat.

KATSO TÄSTÄ SEURAAVIEN ALKAVIEN VALMENNUSTEN PÄIVÄMÄÄRÄT JA VALMENTAJAT:
HELSINKI 29.9.2020 ALKAEN

Valmennuspaikkana Business Meeting Park

Tuloksia tuottava markkinointistrategia (lähivalmennus)

29.-30.9.2020
 

Valmentaja: Jari Junkkari

 

Tuotteistaminen ja sähköinen markkinointi (etävalmennus)

8.-9.10.2020

 

Valmentajat: Ollis Leppänen ja vierailevana asiantuntijana Valtteri Lindholm, Varusteleka Oy 

Ensimmäinen yrityskohtainen konsultointitapaaminen (1 pv) 1. ja 3. jakson välillä


Sisältömarkkinointi ja asiakkuuksien johtaminen 
(lähivalmennus)

10.-11.11.2020

 

Valmentaja: Jari Junkkari

 

Tavoitteellinen markkinointi, vuorovaikutus ja aikaan saaminen (etävalmennus)

7.-8.12.2020

Valmentaja: Päivi Luoma ja vierailevana asiantuntijana Esiintymisvalmentaja Niina Sainius

 

Toinen yrityskohtainen konsultointitapaaminen (1 pv) 3. ja 5. jakson välillä

 

Myynnin tavoitteellinen johtaminen & brändin kirkastaminen (lähivalmennus)

27.-28.1.2021

Valmentaja: Jari Junkkari, vierailevana asiantuntijana  Luova johtaja Petri Matero

KOUVOLA 3.11.2020 ALKAEN

Tuloksia tuottava markkinointistrategia (lähivalmennus)

3.-4.11.2020
 

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

Tuotteistaminen ja sähköinen markkinointi (etävalmennus)

2.-3.12.2020

 

Valmentaja: Ollis Leppänen

 

Ensimmäinen yrityskohtainen konsultointitapaaminen (1 pv) 1. ja 3. jakson välillä


Sisältömarkkinointi ja asiakkuuksien johtaminen 
(lähivalmennus)

19.-20.1.2021

 

Valmentaja: Jari Junkkari 

Tavoitteellinen markkinointi, vuorovaikutus ja aikaan saaminen (etävalmennus)

23.-24.2.2021

Valmentaja: Päivi Luoma ja vierailevana asiantuntijana Esiintymisvalmentaja Niina Sainius

 

Toinen yrityskohtainen konsultointitapaaminen (1 pv) 3. ja 5. jakson välillä

 

Myynnin tavoitteellinen johtaminen & brändin kirkastaminen (lähivalmennus)

23.-24.3.2021

Valmentaja: Ollis Leppänen, vierailevana asiantuntijana  Luova johtaja Petri Matero

LAHTI 25.11.2020 ALKAEN

Valmennuspaikkana Sibeliustalo, Lahti

Tuloksia tuottava markkinointistrategia (lähivalmennus)

25.-26.11.2020

Valmentaja: Ollis Leppänen ja vierailijana Timo Kumpulainen

 

Tuotteistaminen ja sähköinen markkinointi (etävalmennus)

14.-15.1.2021

Valmentaja: Ollis Leppänen  ja vierailevana asiantuntijana Valtteri Lindholm, Varusteleka Oy

 

Ensimmäinen yrityskohtainen konsultointitapaaminen (1 pv) 1. ja 3. jakson välillä


Sisältömarkkinointi ja asiakkuuksien johtaminen 
(lähivalmennus)

17.-18.2.2021

Valmentaja: Jari Junkkari 

Tavoitteellinen markkinointi, vuorovaikutus ja aikaan saaminen (etävalmennus)

16.-17.3.2021

Valmentaja: Päivi Luoma ja vierailevana asiantuntijana Esiintymisvalmentaja Niina Sainius

 

Toinen yrityskohtainen konsultointitapaaminen (1 pv) 3. ja 5. jakson välillä

 

Myynnin tavoitteellinen johtaminen & brändin kirkastaminen (lähivalmennus)

13.-14.4.2021

Valmentaja: Ollis Leppänen, vierailevana asiantuntijana  Luova johtaja Petri Matero

”Valmennus oli meille ihan napakymppi. Meillä oli hyvä porukka ja saimme valmennuksesta todella paljon. Ihan harmitti, kun jälkeenpäin tuli mainoksia uudesta valmennusryhmästä, kun ei ollut ketään tuttua, kenelle olisi voinut suositella ohjelmaa.”
Kata Heino ja Kimmo Heino, Pikku Delfiinit Oy

Valmentajasi:

Ollis Leppänen on yrittäjä ja kokenut yritysvalmentaja. Hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 2000. Hänellä on käytännön kokemusta niin vaativan B2B myynnin ja markkinoinnin toteutuksesta kuin kuluttaja-palveluiden tuotteistamisesta ja myynnistäkin. Olliksen koulutus- ja konsultointiasiakkaina on ollut jo yli 900 pk-yritystä. Tutustu Olliksen valmentajaesittelyyn tästä!

Jari Junkkari on markkinoinnin ja myynnin asiantuntija. Hän on toiminut yrittäjänä turvallisuusalalla sekä toiminut mainostoimiston asiakkuusjohtajana. Hänellä on kattava kokemus nykyaikaisen markkinoinnin ja myynnin toteutuksesta pk-yrityksissä. Jarin asiakkaita ovat olleet mm. Softroi, Saimaan Juomatehdas ja KPA Unicon. Tutustu Jarin valmentajaesittelyyn tästä!

Heidi Moilanen on innostava valmentaja ja myyjä. Hän on toiminut myynnin parissa vuodesta 2001. Hänet tunnetaan energisestä otteestaan sekä tekemisen vauhdittamisesta. Hänen asiakkaitaan ovat olleet mm. Scandic Hotels, Ramirent ja Lihatukku Tamminen. Tutustu Heidin valmentajaesittelyyn tästä!

Vierailevina asiantuntijoina valmennusjaksoilla ovat mm.

Esiintymisvalmentaja Niina Sainius on toiminut yrittäjien ja yritysjohdon esiintymis- ja viestintätaitojen kouluttajana vuodesta 2009. Niinan käytännön vinkit vahvistavat jokaisen osallistujan vaikuttavuutta. Tutustu Niinan valmentajaesittelyyn tästä!

Luova johtaja Petri Matero on toiminut mainostoimistoalalla vuodesta 2000 ja on erityisesti LEAN –markkinoinnin ja brändien kehittämisen asiantuntija.

Valtteri Lindholm on Varusteleka Oy:n perustaja ja omistaja, jonka verkkokauppa on monena vuonna valittu Suomen parhaaksi. Varustelekan lisäksi Valtteri kiertää puhujatilaisuuksissa ja kouluttaa yrityksiä sosiaalisen median ja verkkokaupan parissa.

“Kouluttajilla on hyvin maanläheinen ja ihmisläheinen tapa kouluttaa, ei mitään virallista tykitystä. Valmennuksesta jäi paljon työkaluja käyttöön ja korvan taakse. Monta uutta asiaa on otettu jo käytäntöön, ja jo voimassa olevia ratkaisuja mietitty uudella tavalla. Valmennus oli laaja ja kattoi paljon eri osa-alueita, ei keskitytty vain yhteen asiaan. Kokonaisuus yllätti positiivisesti.”
Ulla Tiinus, Majvik Oy

Kustannukset

Ely-keskus kustantaa 70% valmennuksen osallistumismaksusta (norm. 4900€), joten yrityksen omavastuuosuus on vain 1470€ + alv/osallistuja. Osallistumismaksu on mahdollista maksaa 4 korottomassa erässä (4 x 367.5€ + alv 24%) Hinta sisältää koulutusohjelman, materiaalit sekä kaksi (2) yrityskohtaista konsultointipäivää yhdessä yrityksenne valitseman asiantuntijan kanssa.
Valitettavasti yhdestä yrityksestä voi osallistua maksimissaan kaksi henkilöä, joten paikka kannattaa varata nopeasti. Yrityskohtaisiin konsultointipäiviin voi osallistua vaikka koko firman henkilöstö, jos se tuntuu tarpeelliselta. Mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteiset. Maksu sisältää de minimis –tukea.

Lisätietoja sinulle kertoo

Intotalo Oy
Jari Junkkari
jari.junkkari@intotalo.com
040 738 4817

Koulutusohjelmat toteutetaan ELY-keskuksen ja Intotalon yhteistyönä.

“Intotalon markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennuksen kautta sain konkreettisia työkaluja ja inspiraatiota omaan työhön – myynnin- ja markkinoinnin kehittämiseen. Pidin siitä, että asioiden kanssa ei jahkailtu, vaan kannustettiin rohkeasti tarttumaan tuumasta toimeen!”
Salla Salminen, Fioca Oy

Ilmoittaudu mukaan tästä:

Valmennuksen toteuttajana toimii Intotalo Oy, joka on toiminut yritysjohdon kasvun kumppanina vuodesta 2001.

Valmennusohjelma perustuu yli 3000 yrittäjälle, yritysjohtajalle sekä markkinoinnin ja myynnin avainhenkilölle toteuttamiemme valmennusten parhaisiin kokemuksiin.

“Intotalon valmennus auttoi yritystäni kasvamaan 120%.” Ali Giray, Arife Oy

 

Mikä Intotalon valmennuksessa on erilaista?

Intotalon yritysjohdon valmennusten toimintamalli perustuu vahvasti osallistujien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Käyttämämme tiimivalmennuksen menetelmät tukevat opitun käytäntöön viemistä ja antavat jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden syventyä valmennuksen teemoihin omien tavoitteidensa kautta.
Valmentajiemme ja konsulttiemme valintakriteereissä suurin painoarvo on käytännön yrityskokemuksella. Näin valmentajamme puhuvat aidosti samaa kieltä osallistujien kanssa. Käytäntö sekä todelliset ratkaisut ja esimerkit yrityselämästä ovat valmennustemme sisällöissä vahvasti esillä. Ja tietysti innostus, kannustava ote ja positiivinen ilmapiiri!

Olemme kehittäneet aktiivisesti lähivalmennuspäiviä tukevia verkkovalmennusmateriaaleja ja pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille suunnattujen verkkovalmennusten toteuttajana olemme yksi Suomen suurimmista toimijoista. Vuosittain verkkovalmennuksiimme osallistuu yli 1000 yrittäjää.

“Kantava voima valmennuksessa oli positiivinen energia, joka välittyi valmentajista osallistujille. Lisäksi pidin valmennuksen käytännönläheisyydestä.”
Ari-Jussi Himanen, Puhumisen Paikka

 

Merkittävimpiä johdon, markkinoinnin ja myynnin sekä työyhteisöjen kehittämisen asiakkuuksiamme vuosina 2013-2018 ovat olleet mm.

7 syytä, miksi valmennukseen osallistuminen kannattaa:

 1. Valmennuksesta saat käyttöösi uusimmat ja toimivimmat markkinoinnin käytännöt.
 2. Valmentajamme ovat pitkän linjan myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. He lähestyvät asioita käytännöllisesti ja puhuvat kanssasi samaa kieltä.
 3. Opit katkaisemaan kiireen oravanpyörän ja keskittymään olennaiseen.
 4. Valmennuksen hinta sisältää kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää, joissa saat markkinoinnin asiantuntijan 100 % käyttöösi.
 5. Valmennuksessa vahvistat esiintymis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä saat kirjallisen arvion omista myyntiominaisuuksistasi.
 6. Tapamme työskennellä on osallistava. Koulutus on sinulle, jos pelkkä kuuntelu tuntuu tylsältä. Oppiminen on seurassamme hyvin aktiivista puuhaa.
 7. Ohjelman aikana pääset keskustelemaan ja sparraamaan muiden yrittäjien ja johtajien kanssa. Vertaisiltasi saat rehellistä palautetta toiminnastasi.

 

Usein kysytyt kysymykset

 

Onko tämäkin koulutus pelkkää kalvosulkeisia?

Ei ole. Varsinkin jos osaat avata suusi ja kerrot meille mitä tarvitset. Verkostostamme löytyy asiantuntija ihan varmasti, oli ongelmasi mitä tahansa. Et voi saada mistään koulutuksesta sen enempää kun olet valmis antamaan. Jos jokin asia ei toimi, kerro siitä meille ja korjaamme asian. Meidän tehtävämme on auttaa, teidän tehtävä on kertoa mitä apua tarvitsette.

Miksi lähettäisin kaksi osallistujaa firmastani?

Siksi koska asiat menevät helpommin käytäntöön, kun et ole yksinäinen hullu joka saarnaa jostain ”uudesta” organisaatiosi sisällä. On helpompaa kun sinulla on jo valmiiksi yksi liittolainen joka ymmärtää mitä olet tekemässä. Olemme muutenkin sokeita itsellemme ja siksi on hyvä kun kaveri on vieressä sparraamassa.

Onpa kallista, eikö tätä voisi saada halvemmalla?

Ei, mutta osamaksu onnistuu. Kassavirran hallitseminen on fiksua.Hinta on siitä mielenkiintoinen, että se on suhteellinen. Jos sinulla ei ole varaa investoida paria tonnia henkilökohtaiseen ja yrityksesi kasvuun, niin kasvun tavoitteleminen on aika turhaa puuhaa.

Osaatteko te oikeasti mitään?

No ei tietenkään kaikkea osata, mutta paljon.Verkostosta löytyy asiantuntemusta runsaasti, oli ongelma mikä tahansa. Varsinkin yrityskohtaiset konsultointipäivät on syytä hyödyntää tarkkaan. Loppujen lopuksi se on osallistujasta itsestään kiinni, osaako hän pyytää apua vai ei. Me emme voi tehdä muutoksia yrityksessäsi sinun puolestasi, mutta voimme auttaa kaikin keinoin.

Ei minulla ole aikaa näin paljoa, miten ihmeessä voisin osallistua?

Monella johtajalla ja yrittäjällä on niin paljon reagoitavaa, ettei aikaa ydinongelmien korjaamiseen ole. Kun aikaa ydinongelmian korjaamiseen ei ole, pitää jatkuvasti reagoida. Joten jos sinulla on jatkuva kiire, ainoa ratkaistu tilanteeseen on opetella juoksemaan nopeammin ja nopeammin tai sitten pysähtyä hetkeksi. Kun pysähdyt hetkeksi, voit katsoa mikä on olennaista ja mikä ei. Sitten saatat huomata, että 80% tekemisistäsi on turhaa, ulkoistettavissa tai muutettavissa joksikin muuksi. Jos sinulla ei ole aikaa, se on yksi suurimmista syistä miksi sinun täytyy osallistua tähän koulutukseen. Ei haittaa vaikka et pääse paikalle joka kerta, voit laittaa jonkun tuuraamaan. Kunhan yrität sitoutua suurimmaksi osaksi. Se on itsesi ja ryhmän parhaaksi.

”Valmennus antoi konkreettisia taitoja kehittää yrityksen strategiaa.”
Tapani Tanskanen, Spellpoint Oy

Share This