Ota yhteyttä 029 009 2530

Intotalo toteuttaa jatkuvasti johtajille ja esimiehille suunnattuja valmennuksia. Valmennukset ovat  joko yrityskohtaisia valmennuksia, Yritysjohtamisen Erikoisammattitutkintoon johtavia valmennuksia tai ryhmävalmennuksia.

Valmennukseen osallistuvat ovat pk-yritysten johtajia, esimiehiä ja yrittäjiä. Yritykset ovat keskimäärin 1-20 miljoonaa liikevaihtoa vaihtavia ja henkilöstöä hellä on 5-100. Osallistujien toiminta-alueina ovat Suomi ja ulkomaat. Osallistuvat yritysten johtajat, esimiehet ja yrittäjät edustavat kaikkia ikäluokkia ja toimialoja. Tämä monipuolisuus osallistujien taustoissa on yksi Intotalon vahvuus ja myös osallistujat pitävät tätä yhtenä valmennusten vahvuutena. Se että saa muilta johtajilta oppeja ja kokemuksia sekä peilauspintaa omaan tekemiseen on tärkeää.

”Pidin kovin paljon monimuotoisesta koulutustavastanne ja kouluttajakaartikin oli mukavan värikäs ja vaihteleva. Sisällöt olivat toimivia, erityisesti huomioiden se, että olimme kovin erilaisilla taustoilla liikkeellä. Kyllä viinakauppiasta ja kaivinkoneyrittäjää loppuviimeksi kiinnostavat kuitenkin samat asiat.”
Jari Hiekka-Taipale
Aluepäällikkö, Alko Oy / Keski-Suomen alue

Toinen suuri vahvuus valmennusryhmissämme on myös, että valmennus tarjoaa osallistujille uusi tapoja ajatella ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Usein muilta toimialoilta saadut käytännöt ja ideat voivat tuoda omaan yritykseen sitä kuuluisaa ”epäreilua kilpailuetua”. Yksi Intotalon valmennusten vahvuuksista on se, että verkostoituminen ja keskustelu päivien aikana toimii aidosti.

Seuraavaksi kerron hieman millaista palautetta viimeisimmässä palautekyselyssä johtajilta, esimiehiltä ja yrittäjiltä saimme. Palautekysely oli suunnattu vuonna 2016 johtamisvalmennuksiimme osallistuneille henkilöille.

Mitä johtajat, esimiehet ja yrittäjät kokivat valmennuksessa hyvänä?

– Kaikki on ollut erittäin selkeää
– Materiaalit järkeviä, pituudet järkeviä
– Kuus tuntia on sopivan mittainen aika, menee nopeasti
– Ei liikaa kertoja tapaamiselle
– Helposti toteutettavissa työn ohella
– Mahtavia persoonia kurssikavereina ja valmentajina
– Valmentajien tietotaito on korkea
– Vertaistuki on korkea
– Systemaattinen, johdon mukainen, hyvä struktuuri kaikkinensa, järjestelyt meni hyvin.
– Keskustelut eri alojen toimijoiden kanssa
– Verkostoituminen, on päässyt myös itse antamaan ja saamaan vinkkejä
– Inpiroiva kokemus
– Hyviä jatkumoja, useimmin video, sitten etävalmennukset, lähipäivät, keskustelut ja sparraukset
– Organisointi. Paikka ja olosuhteet hyvät
– Tietokoneella tuli tieto, ei paperilla (verkkomateriaalit)
– Perseelle potkiminen oli hyvä kiireiselle ja ruuhkavuosia elävälle yrittäjälle.
– Rakenne ja valmentajat oli hyviä. Kerran kuussa tapaaminen, oli hieno asia. Lisämateriaalina saadut videot loistavia.
– Varsinaisesti uutta ei ole tullut, kertaus on hyväksi
– Käytännönläheisiä valmennuspäiviä, eikä turhanpäiväisiä esseiden kirjoittelua
– Valmennus on tuonut asioita hyvin esille. Aihepiirit hyviä, esimerkit hyviä, materiaalit Campwiressä hyviä
– Aiheet hyviä ja valmentajat motivoituneet, toteutuksesta iso plussa
– Ehkä semmoinen et oman bisneksin ulkopuolelta pääsee katsomaan asioita. Kokonaisuus oli hyvä.
– Parasta on se lähipäivillä tulee breikki omaan tekemiseen, saa vähän etäisyyttä tekemisiinsä ja kuulee muiden näkökulmia asioihin
– Innostava ja leppoinen ilmapiiri, välitön tunnelma
– Kaikki on maanläheistä, ei ole mitään turhaa teoriaa
– Tiiviisti painavaa asiaa
– Hyvä koottu ohjelma on edennyt loogisesti, sisältö hyvä
– Isoin hyöty on tauko normaalista arjesta
– Sujuvat järjestelyt, painottuu paljon omaan oppimiseen työn kautta.
– Tilat olivat toimivat. Videot olivat hyvät
– Uutta tietoa, ajateltavaa ja kontakteja
– Tehokas ajankäyttö. Selkeä kokonaisuus
– Hyvin avointa keskustelua, aikataulussa pysyttiin, tämä on erinomainen suoritus kokonaisuutena
– Mun mielestä keskustelut ja kehityskohteiden miettiminen
– Mikään ei ole mennyt huonosti
– Lähipäivät oli hirveän hyviä, voimaa, ajatuksia ja ideoita antavia
– Hyvin aikataulutettu, sopivasti tapaamisesti sekä online-treenit oli hyvä kokonaisuus
– Oppi katsomaan oman kuplan ulkopuolelta omaa tekemistä ja omaa yritystä
– Sopiva yrittäjän aikataululle, ei sido niin paljon, että yritys kärsisi.  Pystyy hyvin hyödyntämään käytännnön neuvot ja opit kaikin puolin. On ollut todella hyvä valmennus olen pitänyt valmennuskertoja sopivana määränä.
– Minusta aiheet ovat olleet mukavia,ajatuksia herättäviä, tempo virkeä, ei väsyttävää, kivoja sopivan väliajoin lähipäiviä, vähän vie aikaa jos osaat kalenteriasi käyttää.

Mitä käytännön hyötyjä johtajat, esimiehet ja yrittäjät saivat valmennuksesta?

– Varmuutta omaan tekemiseen
– Uudelta kantilta lähestyä asioita
– Yritykseen on viety oppeja ja ajatuksia valmennuksesta
– Pistää uudelleen miettimään miten toimin
– Pystyin hyödyntämään jatkuvassa arjen työssä, se mikä jää monesti liian vähäiselle huomiolle, eli suunnittelu, sai siihen aikaa nyt luvalla käyttää aikaa.
– Muilta osallistujilta ja valmentajien valmennusmateriaalista hyviä yrityiskäytännöistä ja ideoita.
-Vertaistuki vinkkejä hyviä näkökulmia
– Muutosjohtamisesta
– Tämä vauhditti asioiden soveltamista ja viemistä käytäntöön
– Omat sisäiset prosessit liikkeelle
– Olen avoimempi ja yritän pitää sovittuja aikoja ja deadlineja
– Itseni johtaminen ja jonkin verran alaisten johtamista
– Kannustin järjestelmä kehitetty valmennuksen vertaistuesta saadun idean pohjalta.
– Strategian tekeminen
– Henkilökohtaiset tavoitteet, jotka saavuttanut
– Henkilöstö ja viestintä on asioita joista olen saanut uusia ideoa
– Henkilöstöjohtamista ja lainsäädöntö
– Tiettyjä asioita laitoin vireille joita olin turhaan siirtänyt
– Herätti kiinnostukseen varjopaikkoihin ja niihen tutkimiseen ja motivoi itsensä kehittämiseen
– Saanut työkaluja arkeen mukaan, melkein parasta on päästä irti arjen oravanpyörästä katsomaan ulkopuolelta omaa tekemistä
– On käsitelty asoita mihin on voinut peilata omaa tekemistä, tietoisuutta lisännyt
– Kauheen hyödyllistä tavata eri alalta ihmisiä, avaa silmiä miten eri tavalla voi tehdä ratkaisuja ja miten priorisoida asioita
– Tuloksen parantuminen ja oman jaksamisen paraneminen
– Teoriaa olen siirtänyt päivittäiseen tekemiseen
– Herättelyä olemaan oikeiden asoiden äärellä, on tärkeää tiedostaa ne
– Myynyt omia palveluita osallistujille ja valmentajille
– Ehkä oppi itse kirjaamaan yrityksen asioita, aikaisemmin ollut pelkästään muistin varassa
– Kehitettyä asioita, uusia tuotteita, liiketoiminta pyörii paremmin
– Teemoista on saanut omaan tekemiseen konkreettisia juttuja
– Verkostoitunut, mahdollisia uusia asiakkuuksia
– Omaan työhön jatkuvan valmennuksen soveltuminen, voit ottaa heti käytäntöön, se on ollut parasta
– On saanu uusia näkemyksiä miten asioita voi tehdä, miten muut niitä tekee
– Oman yrityksen näkee eri kulmasta, uutta näkemyksiä
– Into kasvanut omasta yrittäjyydestä ja arvostan enemmän yrittäjyyttäni
– Saanut apua tavoitteiden asettamiseen koko yrityksessä
– Markkinoinnin vinkkejä muilta osallistujilta
– Käytössä oleviin asioihin pientä helpotusta
– Vinkit, joilla voi parantaa toimintaa, esim. uusien asiakaskontaktien tekeminen
– Olen saanut hyviä ideoita myynnin kehittämiseen
– Minä esimiehenä DISC-analyysi oli hyvä
– Osaan paremmin organisoida ja käyttää tehokkaammin hyödyksi aikaani
– Itseluottamus ja itsevarmuus kasvanut ja hintoja on nostettu
– Konkreettisesti rakentanut visioita,strategiaa, tulevaisuuden suunnitelmat ja palaverien suunnittelua
– Pystyy paremmin ohjaamaan tiimiä
– Varmaan tähän mennessä yrityksen strategiasta on saanut käytännön apua
– Selkeyttänyt ajatusmallia, sen myötä firman kehityssuuntaa käytiin läpi partnerin kanssa ja firma ottanut uuden stepin eteenpäin

Mitä asioita johtajat, esimiehet ja yrittäjät haluaisivat parantaa johtamisvalmennuksissamme?

Keskeisimmät kehityskohteet liittyivät tarpeisiin saada tietoa erilaista aiheista. Näistä olemme nostaneet seuraaviin valmennusohjelmiin sisällöiksi mm. rahoituksen hankkimisen, talouden tunnuslukujen tulkinnan, brändin kehittämisen ja asiakkuuksien johtamisen.

Jatkamme johtamisvalmennustemme kehitystyötä, mutta muistaen, että johtajat, esimiehet ja yrittäjät pitävät johtamisen valmennusohjelmaamme jo nyt erittäin hyvänä kokonaisuutena.

 

Comments

comments

Share This