Ota yhteyttä 029 009 2530

JOHTAMINEN

Ratkaisuja johtamisen kehittämiseen

Meneekö yrityksessäsi energiaa hukkaan turhien asioiden käsittelyyn?

Puhaltaako henkilöstösi yhteen hiileen vai vedättekö kaikki eri suuntiin?

Vallitseeko organisaatiossasi luottamuksen ilmapiiri?

Onko sinulla johtajana tarvittavat työkalut strategiseen ajatteluun tai asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen?

 

”Tulee pysähdyttyä ja saa toista näkökulmaa, lisäksi muiden yrittäjien kanssa voi tuulettaa ajatuksia.”

Juha Haani

yrittäjä, Saneco Oy

Me Intotalolla tiedämme, että johtaminen on energiabisnestä!

Hyvä johtaja pitää huolen sekä alaisistaan että yrityksen liiketaloudellisesta kilpailukyvystä. Me voimme auttaa sinua kehittymään johtajana ja viemään yrityksesi aivan uudelle tekemisen tasolle.

Intotalon johtamisvalmennusmalli perustuu käsitykseen ihmisestä oppivana, kehittyvänä ja merkityksellisenä yksilönä. Hyvä johtaja ei näe ihmisiä vain kuluerinä tai numeroina. Työyhteisön ilmapiiri on olennaisen tärkeä henkilöstön motivaation, sitouttamisen ja lopulta myös toiminnan tuloksen kannalta. Meidän avullamme sinä johtajana opit luomaan työyhteisöösi loistavan ilmapiirin ja jokaiselle sen osalliselle merkityksellisen roolin osana kokonaisuutta.

Johtamiseen ei ole vain yhtä ja oikeaa viisastenkiveä, vaan erilaiset tilanteet vaativat erilaista johtamista. Kokemuksemme mukaan hyvä johtaja tuntee alaisensa, osaa mukauttaa toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla ja kykenee katsomaan koko organisaation toimintaa systeemiälykkäästi. Valmennuksessamme ihmistuntemuksesi paranee ja opit ohjaamaan alaisiasi kohti parempaa motivaatiota ja itseohjautuvuutta.

Johtamisvalmennuksestamme saat keinoja ja työkaluja tehokkaaseen tiimin johtamiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Tavoitteiden asettaminen ja parhaisiin suorituksiin kurkottaminen ovat menestyvien yritysten ja Intotalon valmennusten johtotähtiä. Valmennuksissamme opit antamaan sekä korjaavaa että positiivista palautetta ja parannat vuorovaikutustaitojasi.

 

Olemme vuosien varrella valmentaneet lukemattomia johtajia, johtoryhmiä ja esimiehiä talouden tunnuslukujen seuraamiseen, talouden johtamisen strategisiin valintoihin sekä asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Voimme kokemuksemme kautta auttaa myös sinun yritystäsi pääsemään parhaaseen taloudelliseen tulokseen! Kun yrityksen johtaminen on kunnossa, koko organisaatio voi keskittyä oikeasti tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin. Hyvin johdetuissa yrityksissä vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja henkilöstö pystyy toimimaan tavoitteellisesti kohti onnistumista.

Intotalon kanssa saat itsestäsi enemmän irti johtajana ja esimiehenä. Ota haaste vastaan ja lähde kehittämään itseäsi kohti parempaa johtajuutta!

 

Olemme toimineet vuodesta 2001 lähtien ja valmentaneet vuosien varrella tuhansia yrittäjiä, esimiehiä, johtajia ja johtoryhmiä kohti parempaa johtamista, toimivampaa työyhteisöä ja parempaa tulosta.

Huippuvalmentajamme ovat kaikki itsekin pitkän linjan yrittäjiä tai esimiehiä, joten me tiedämme, mitkä asiat yritysjohtamisessa toimivat ja mitkä eivät. Sanomme asiat suoraan ja suomeksi turhia kiertelemättä ja kaartelematta. Saat asiantuntijoiltamme taatusti tuoreet opit sekä itsesi, henkilöstösi ja organisaatiosi toimintakulttuurin johtamiseen, että strategian, talouden, asiakkuuksien, myynnin ja markkinoinnin hallintaan.

Valmennusotteemme on innostava, energinen ja ennen kaikkea käytännönläheinen, jolloin saat johtamisen parhaat käytänteet suoraan omaan arkeesi. Intotalo uskoo dialogin ja yhdessä oppimisen voimaan. Valmennuksissamme emme puuduta sinua pitkillä luennoilla tai kalvosulkeisilla, vaan valmentajat antavat tilaa keskusteluille ja kokemuksen jakamiselle.

Intotalon johtamisvalmennus tuo yhteen johto- tai esimiestehtävissä toimivia henkilöitä eri aloilta, joten pääset kehittämään osaamistasi yhdessä muiden kokeneiden yritysjohtajien ja päättäjien kanssa. Valmennusmenetelmämme tukevat osallistujien yhteistyötä, vuorovaikutusta ja verkostoitumista, jolloin sinulla on mahdollisuus oppia muilta ja jakaa omia kokemuksiasi oivallisessa vertaisoppimisympäristössä!

”Valmennusmenetelmät sisältävät paljon ryhmätyöskentelyä ja avointa keskustelua, mikä on toiminut todella tarpeellisena ”vertaisterapiana”. On todella lohduttavaa huomata, että alasta riippumatta johtajilla on samoja konkreettisia ongelmia ja haasteita, ja näitä voidaan pohtia yhdessä.”

Mikko Hämäläinen

toimitusjohtaja, Druid Oy

    Haluatko sinä kehittää johtamisosaamista? Laita viesti, niin jutellaan lisää!

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Viesti

    Share This