Ota yhteyttä 029 009 2530

Viikonloppuna törmäsin Talouselämä -lehdessä artikkeliin, jossa hallitusammattilainen Johanna Arantola-Hattab pohti sitä, miksi ruotsalaiset ja norjalaiset kauppaketjut päihittävät usein suomalaiset kilpailijansa.

Yksi kriittinen syy jalkoihin jäämisessä oli valmistautuminen.

“Kun suomalainen ryhmä saa ison hankkeen tehtäväkseen, ryhmä pilkkoo nopeasti hankkeen osiin ja jokainen alkaa valmistella omaa osuuttaan. Ruotsalaiset pohtivat lähtökohtia pitkään yhdessä ja vasta sitten alkavat työstää yksityiskohtia.

Lopputulokset ovat erilaisia. Suomalaisilla tuloksena on pahimmillaan vain kokoelma erilaisia näkökulmia. Ruotsalaiset ovat luoneet ensin yhteisen näkemyksen asiasta, joten lopputulos on yhteneväisempi. Ruotsalaiset pystyvät helposti myös paikkamaan toisiaan, kun kaikki ovat perehtyneet hankkeen perusteisiin.”

Johanna Arantola-Hattab, Talouselämä 23/2016

Usein yksin tekeminen johtaa kapeaan ajatteluun sekä toimintojen siiloutumiseen. Yhteisen näkemyksen ja etenkin ison kuvan ymmärtäminen on myös armeijassa yleisesti käytetty motivointikeino: Jokaiselle taistelijalle kerrotaan aina isossa kuvassa missä oma joukko-osasto toimii ja mitä on tulossa. Tämän jälkeen yksittäiselle taistelijalle annetaan tehtävä ja ja tehdään selväksi mihin se liittyy. Näin yksittäisen taistelijan tekemiselle syntyy merkitys koko joukko-osaston kannalta. Merkityksen löytämisen omaan tekemiseen nostaa motivaatiota merkittävästi*.

“Kaikilla tulisi olla yhteinen vastuu asiakaslupauksista – siitä miten kunkin oma päivittäinen työpanos vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen.”

Johanna Arantola-Hattab, Talouselämä 23/2016

Kun yrityksen toiminta siiloutuu liikaa, se karkaa hyvin usein kauas asiakkaista. Tämä johtuu siitä, että suurin tekeminen suuntautuu usein siilojen väliseen tiedon siirtämiseen ja vastuiden selkeyttämiseen siitä kuka vastaa mistäkin. Siiloutuminen johtaa ennen pitkää siihen, että tekeminen ei ole aidosti asiakaslähtöistä.

Kannattaa siis kiireenkin keskellä varata aikaa ensin yhteisen näkemyksen synnyttämiseen. Se kun tuottaa ainakin seuraavia hyötyjä yrityksellesi:

1. Kaikilla on selvä käsitys mitä tehdään ja toisten tukeminen sekä paikkaaminen onnistuu helposti
2. Tekemisessä säilyy asiakaslähtöisyys ja selkeä ymmärrys miten jokaisen tekeminen vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen
3. Oman pienenkin työn merkityksen näkeminen osana isoa kuvaa nostaa työmotivaatiota
4. Isommalla määrällä ajatuksia voidaan löytää uusia tuottavia näkökulmia
5. Turha työ vähenee, koska ison kuvan ollessa selvillä alussa, yksittäisiä tehtäviä suorittaessa ei synny mitään uusia ideoita henkilökohtaisesti -> Fokus säilyy

Hyvä tapa pitää yllä yhteistä ajattelua on varata sille säännöllinen aika viikosta. Intotalolla on joka maanantai 10.00 – 12.00 koko henkilöstön välinen yhteinen ajattelutreeni, jolloin käymme läpi yhdessä isoa kuvaa missä yrityksen toiminta menee.

*Daniel Pink – What really motivates us

Comments

comments

Share This