Ota yhteyttä 029 009 2530

Haluatko olla hyvä esimies? Minkälaisia ominaisuuksia on hyvällä johtajalla?

Mainiosti tiivistetyn vastauksen tähän ikuisuuskysymykseen tarjoaa elinkeinoelämän vaikuttaja, tietokirjailija ja hallitusammattilainen Arto Hiltunen.

Hyvän johtamisen tunnusmerkit voidaan Hiltusen mukaan määrittää viiden E:n kautta.

Tarkista, onko sinulla kaikki tarvittavat taidot onnistuneeseen ja tuloksekkaaseen johtamiseen!

1. Hyvä esimies on ennustettava

Hyvä johtaja tekee päätöksiä johdonmukaisesti ja seuraillen samaa logiikkaa. Tällöin henkilöstö pystyy ennakoimaan, millä tavoin eri tilanteissa toimitaan.

Kun johtamisen linja on ennustettavaa, johtajan mielipidettä ei tarvitse välttämättä joka kerralla kysyä erikseen. Johtamista tapahtuu, vaikka johtaja ei itse olisi paikalla. On otettu askel itseohjautuvuuden suuntaan.

Kun olosuhteet muuttuvat, saattaa johtamisen linjaakin olla tarpeen muuttaa. Hiltunen korostaa, että tähän täytyy kuitenkin olla hyvät perusteet, jotka avataan myös henkilöstölle.

Avoimuus strategisten linjausten ja toiminnan tavoitteiden suhteen edistää koko organisaation tehokasta toimintaa ja yhteishenkeä.

2. Hyvä esimies on energinen

Johtajan energiataso viitoittaa myös työntekijöiden virettä. Jos johtaja käy alhaisilla kierroksilla, ei voida olettaa työntekijöidenkään motivaation olevan kovin korkealla.

Siksi johtajan on ensin osattava johtaa omaa energiaansa, ennen kuin hän voi johtaa muita.

Hyvä energia työyhteisössä saa aikaan positiivisen kierteen, jossa tuloksiin kurkotetaan yhdessä toinen toistaan tukien. Hyvä vire ja lataus motivoivat ja sitouttavat työntekijöitä, nostavat työtehoa ja luovat pohjan menestyksekkäälle työkulttuurille.

Hiltunen korostaa, että sopiva energiataso riippuu myös kulttuurista, suomalaisille tyypillinen tyyli eroaa esimerkiksi eteläeurooppalaisesta, mikä on hyvä ottaa huomioon varsinkin kansainvälisissä yhteyksissä.

 

Haluatko olla hyvä esimies? Lataa tästä ilmainen Yrityskulttuurin johtaminen -pikaopas! Saat sen suoraan sähköpostiisi.

3. Hyvä esimies on elastinen

Johtotehtävissä tarvitaan elastisuutta eli joustavuutta. Johtajan on tarvittaessa voitava tinkiä omista tavoitteistaan yhteisen edun eteen.

Sisäisen yrittäjyyden liekin pitäisi palaa jokaisen johtajan ja esimiehen sydämessä. Tällöin työpaikalla ei olla ”vain töissä”, vaan oma rooli organisaatiossa halutaan kantaa niin hyvin kuin mahdollista.

Johtajan antama esimerkki on vahva signaali henkilöstölle. Jos johtaja ei ole valmis joustamaan, ei sitä voida vaatia myöskään muilta.

Toisaalta, kun kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä, johtajalta täytyy löytyä myös sopeutumiskykyä tilanteissa, joissa suunnitelmat eivät toteudu halutulla tavalla. Tällöin on löydettävä toinen tie päämäärän saavuttamiseksi.

Hyvällä johtajalla on tarpeeksi tietoa toimintaympäristöstään ja toisaalta ideointi- ja innovaatiokykyä keksiä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

4. Hyvä esimies on eettinen

Johtajan eettisyyden tulee Hiltusen mukaan näkyä sekä sosiaalisena että taloudellisena vastuullisuutena.

Jos liiketoimintaa ei tehdä vastuullisesti, työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen ovat vaarassa heikentyä. Lisäksi asiakkaat ovat nykyisin hyvin tiedostavia äänestävät kyllä jaloillaan eettisesti epäilyttäviä toimijoita vastaan.

Eettisyys tulee näkyväksi henkilöstön kohdalla epämiellyttävissä tilanteissa, esimerkiksi irtisanomisen, ristiriitojen ratkaisemisen ja negatiivisen palautteen antamisen yhteydessä. Johtajan on pystyttävä kantamaan vastuunsa myös hankalissa tilanteissa ja tähän hän tarvitsee tietoa ja työkaluja, joiden avulla vaikeat asiat voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti.

5. Hyvällä esimiehellä on empatiakykyä

Arto Hiltusen mukaan empatiakyky on johtajalle ratkaisevan tärkeä ominaisuus.

Empatia ei kuitenkaan tarkoita pehmeää paapomista ja toisen ihmisen tunteisiin mukaan menemistä. Sen sijaan johtajalta vaadittava empatiakyky on taitoa ymmärtää miten ja miksi toinen ihminen ajattelee ja käyttäytyy tietyllä tavalla.

Kaiken a ja o on tuntea johdettavansa. Ihmiset ovat erilaisia persoonaltaan, temperamentiltaan ja taustoiltaan. Näiden tekijöiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään, miksi toinen käyttäytyy samassa tilanteessa aivan eri tavoin kuin toinen.

Johtajan on erittäin hyödyllistä tietää, kuka tarvitsee vaikkapa muutostilanteessa enemmän tukea ja turvaa, ja kuka vapautta ja tilaa toimia omatoimisesti.

Hiltunen neuvoo kehittämään empatiakykyä kysymällä ihmisiltä, miltä asiat tuntuvat, ei vain sitä, miten asiat ovat. Tunteiden taustalla olevien syiden tulkitseminen on ratkaisevan tärkeää. Esimerkiksi viha syntyy usein epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta ja pelko epävarmuudesta.

Oman kokemuspohjan laajentaminen esimerkiksi kouluttautumisen, kirjallisuuden, elokuvien ja teatterin avulla auttaa katsomaan maailmaa välillä muiden silmin.

 

Haluatko olla hyvä esimies?

Viiden E:n esimies osaa johtaa yrityskulttuuria siten, että se tukee yrityksen arvoja ja yhteisiä toimintatapoja. 

Maksuttomassa yrityskulttuurin johtamisen pikaoppaassa kerromme, mihin yrityskulttuurin yhdeksään kulmakiveen sinun tulee esimiehenä kiinnittää huomiota, jotta saat luotua menestyvän yrityskulttuurin.

Piditkö tästä artikkelista? Tilaa uusimmat blogikirjoitukset sähköpostiisi tästä!

Comments

comments

Share This