Ota yhteyttä 029 009 2530

Esimiesvalmennus verkossa

Esimiesvalmennuksessa hankit tärkeimmät esimiehen työkalut 8 viikossa

Valmennus sopii sinulle, joka haluat uusia työkaluja johtajuuteen. Haastamme sinut soveltamaan valmennusharjoitteiden oivalluksia arjessasi. Valmennuksessa kehität käytännössä omaa johtamisosaamistasi ja jalkautat oppeja suoraan omaan arkeen.

 

Valmennusohjelma sisältää

 • 8 materiaalipakettia johtamisen tärkeimmistä teemoista (materiaali koostuu videoista ja arkeen sovellettavista tehtävistä).
 • 2 lisämateriaalia henkilöstöjohtamisesta
 • 15 videoluentoa esimiestyön ja johtamisen avainalueista.
 • 24 tutkitusti toimivaa työkalua esimiestyön arkeen

Valmennuksen teemat

 • Itsensä johtaminen ja johtajuus asenteena
 • Suorituksen ja asenteen johtaminen
 • Esimiehen vastuut, oikeudet ja velvollisuudet
 • Työlainsäädännön ja työsuhdeasioiden arkijohtamisen periaatteet
 • Vuorovaikutuksen periaatteet ja palautteen antaminen
 • Talouden johtaminen
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Kulttuuristrategia ja ilmapiirin johtaminen

Esimiesvalmennus verkossa – teemojen sisällöt:

1. Itsensä johtaminen ja johtajuus asenteena

Ensimmäisen moduulin teemana on aina tärkeä itsensä johtaminen sekä johtajuus asenteena. Hyvä johtaminen lähtee aina itsensä johtamisesta. Aiheina mm. Miten johdat omaa ajatteluasi ja tunne-energiaasi? Mikä on asenteen merkitys esimiehelle ja millainen on hyvän esimiehen asenne? Saat myös vinkkejä oman energian johtamiseen ja ajankäytön suunnitteluun.

2. Suorituksen ja asenteen johtaminen

Toisessa teemassa syvennytään suorituksen ja asennepääoman johtamiseen. Aiheina mm. Mitä on asennepääoma? Mitä sen johtamisessa tulee huomioida? Tässä teemassa pohditaan palautteen ja vuorovaikutuksen merkitystä esimiestoiminnassa. Opit käyttämään dialogin neljää osa-aluetta vuorovaikutuksen perustana.

 

3. Esimiehen vastuut, oikeudet ja velvollisuudet

Kolmas teema avaa ja selventää mitä lainsäädännöllä säädetään esimiestyöstä Suomessa. Lait ovat esimiehen tukena työpaikalla. Tämä teema käsittelee esimiehen vastuita, oikeuksia ja velvollisuuksia.

 

4. Työnlainsäädännön ja työsuhdeasioiden arkijohtamisen periaatteet

Neljännessä teemassa käydään läpi olennaisia työsuhteeseen liittyviä lakiasioita. Työlainsäädännössä on paljon asioita, jotka esimiestyössä tulee muistaa. Tässä teemassa kiteytetään keskeiset asiat työlainsäädännöstä ja työsuhdeasioiden arkijohtamisen periaatteet.

5. Vuorovaikutuksen periaatteet ja palautteen antamisen

Viidennessä teemassa syvennytään esimiehen arkisiin tilanteisiin. Saat vinkkejä, kuinka teet kohtaamisista innostavaa ja kuinka annat palautetta rakentavasti. Antamalla palautteen oikein, saadaan johdettavissa aikaan huikeaa kasvua ja innostumista. Saat vinkkejä myös tunteiden hallintaan ja sanattomaan viestintään. Esimiestyön kaksi tärkeintä asiaa ovat aito läsnäolo ja kuunteleminen. Kuinka paljon positiivista palautetta tulisi antaa? Miten annan kriittistä palautetta?

6. Työhyvinvoinnin johtaminen

Kuudennessa teemassa avataan työhyvinvoinnin johtamisen merkitystä yrityskulttuurissa. Työhyvinvointi ja työsuojelu on ennen kaikkea varautumista tulevaan. Työnantajan velvollisuuksista turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kuinka nämä velvollisuudet kuuluvat esimiehelle.

7. Talouden johtaminen

Seitsemäs teema käynnistyy talouden johtamisella. On hyvä muistaa, että yritystoiminnassa on muutamia ns. luonnonlakeja. Ei ole esimerkiksi mitään muuta rahaa, kuin ne rahat joita asiakkaat maksavat palveluistamme ja tuotteistamme. Teemassa käsitellään yleisiä tunnuslukuja ja kuinka niitä luetaan sekä hyödynnetään johtamisen tukena.

8. Kulttuuristrategia ja ilmapiirin johtaminen

Kahdeksas valmennusteema kokoaa yhteen aiemmin opitun. Monet esimiestyön arkiset asiat vaikuttavat henkilöstöön ja sitä kautta yrityksen kulttuuriin. Yrityskulttuuria voi ja kannattaa johtaa. Mitä tarkoittaa kulttuuristrategia? Miten sitä voi johtaa? Mistä syntyy hyvän työpaikan kulttuuri?

Esimiesvalmennus verkossa toimii itsenäisenä verkkovalmennuskokonaisuutena, mutta suosittelemme sisällyttämään valmennukseen myös lähi- tai etävalmennuspäiviä valmentajan johdolla. Voimme tarvittaessa räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaisen kokonaisuuden.

Voimme siis sisällyttää valmennukseen etänä niin yksilösparrausta kuin ryhmäsparrausta. Lisäksi voimme lisätä valmennukseen sujuvuutta ja käytännön oppimista lisääviä yhteisiä lähipäiviä.

 

Esimerkkikokonaisuudet:

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Esimiesvalmennus verkossa Intotalo kuva

 

Ota yhteyttä lomakkeella, niin katsotaan sinulle yhdessä paras kokonaisuus vastaamaan sinun tämän hetken tarpeitasi!

 

Valmennuksen hyödyt sinulle

 • Voit suorittaa valmennuksen työsi ohessa ja sovittaa sen omiin aikatauluihisi.
 • Aikapanostus on alle 2 tuntia per viikko.
 • Tämä valmennus on käytäntöä: Ei ylimääräisiä kotitehtäviä vaan kaikki ”harjoitteet”  nitoutuvat suoraan esimiestyöhösi  ja askeleet ovat pieniä.
 • Esimiestyöstä on tarjolla ihan liikaa tietoa jo nyt. Jotta et hautautuisi epäolennaiseen, olemme suodattaneet sinulle valmiiksi sen 20 %, josta seuraa 80 % tuloksista.
 • Uusimmat ja hyödyllisimmät työkalut, joita voit soveltaa välittömästi.
 • Vältät yleisimmät sudenkuopat.
 • Materiaalia voi kerrata niin paljon kuin on tarpeen ja olemme tehneet materiaalista mahdollisimman mielenkiintoista, ettei se olisi pelkkää tervanjuontia.

Valmennuksen hyödyt yritykselle

 • Non-stop. Voit kouluttaa uusia esimiehiä joustavasti tarpeen mukaan.
 • Ei välillisiä kuluja. Valmennukseen voi osallistua omassa tahdissa työn ohessa eikä koulutukseen osallistumisesta aiheudu matka- tai majoituskuluja.
 • Vertaistuki nopeuttaa kasvua. Esimiestyön arkisten kysymysten ja haasteiden ratkaisu on helpompaa luottamuksellisissa keskusteluissa asiantuntijoiden johdolla.
 • Kokeneiden esimiesten valitsemat sisällöt. Valmennusohjelma ei sisällä irrallisia tehtäviä tai harjoituksia vaan kaikki opit voi välittömästi viedä omaan työhön ja kalenteriin.

 

Katso esimerkkivideot

 

Soita tai lähetä viestiä, niin kerron lisää!

Saija Nyström
asiakkuusjohtaja
+358 40 745 5137
saija.nystrom@intotalo.com

Varaa paikkasi esimiesvalmennukseen verkossa oheisella lomakkeella

Share This