Ota yhteyttä 029 009 2530

Pomoja on niin erilaisia. Samoin organisaatioita. Menestyviä ja vähemmän menestyviä. Hyviä työpaikkoja tai vähemmän hyviä. Niitä, joiden markkinaosuus kasvaa tai pienenee. Usein asiat selitellään markkinatilanteella tai ulkoisten tekijöiden muutoksella, mutta voisiko asiaan vaikuttaa kenties se tapa miten organisaatioita johdetaan?

Voisiko johtamisen tyylin kärjistää kahteen tapaan. Minä itse – pomoon tai me yhdessä – pomoon. Kuvaukset tulevat tässä:

Minä itse – pomo

Minä itse – pomo kokee tietävänsä kaiken ja osaavansa kaiken. Hän on noussut urallaan korkealle ja oppinut johtamistavan pidemmän kaavan kautta. Ihmisiä johdetaan pelolla ja autoritäärisesti suurimmaksi osaksi kuuntelematta heidän ideoitaan. Suurin tieto asuu norsunluutornissa ja laskeutuu sieltä kuraportaan keskuuteen aina joskus kun sille tuntuu.

Päätöksissä hän hyvin usein ajaa omaa etuaan ja vähät välittää ihmisistä. Oma bonus, oma urakehitys ja eurot saattavat ajaa yrityksenkin edun ohi. Muita ihmisiä ei voi kuunnella, koska sehän olisi osoitus heikkoudesta. Pahimmassa tapauksessa hän kieltää ongelmista puhumisen, sehän voisi mennä vaikkapa hallituksen korviin.

Vaikeassa tilanteessa otetaan excel eteen ja katsotaan mitä johtoryhmässä on suunniteltu lukujen suhteen. Ne eivät toki ole henkilöstön hyväksymiä vaan niihin on laitettu hieman lisää, jotta saadaan hieman lisää tehoa organisaatiosta. Kun myynti laskee, ensimmäisenä keinona on nostaa hintaa, sehän toimii matemaattisesti hienosti excelissä. Kaikki siirtyy tulokseen ja asiakkaiden tyytyväisyys säilyy korkeammasta hinnasta huolimatta. Vähän kuin autoveron korotus suomessa, sitä korotetaan suuremman kertymän toivossa. Pahimmassa tapauksessa keksitään erilaisia lisäkuluja, joita voidaan asiakkailta velottaa. Toimii tosin vain matemaattisesti.

Kun hintojen korotus ei autakaan joudutaan tekemään sopeuttavia toimenpiteitä. Ihmisiä ei oteta mukaan vaan ekaksi karsitaan markkinoinnista ja erilaisista motivaatiotekijöistä. Kun se ei auta ja motivaatio laskee entisestään niin joudutaan vähentämään väkeä. Se aloitetaan asiakasrajapinnasta ja johtoryhmä säilyy ennallaan. Eihän kavereita voi heittää pihalle.

Tulos laskee kun tekijöitä ei enää olekaan niin paljoa. Huono motivaatio näkyy ja asiakkaat alkavat oikeasti katsoa muita vaihtoehtoja. Nyt pomo päättää realisoida omaisuutta, jotta tulosluvut saadaan korjattua ainaki niin että bonukset saadaan maksettua.

Markkinaosuus laskee ja syynä on markkinoiden tilanne, kilpailijoiden toimenpiteet ja kulutuskysynnän heikkeneminen. Heikoiten kannattavat yksiköt myydään ja hetken päästä ollaan uudelleen yt-neuvoitteluissa, koska organisaation kiinteät kulut eivät kestä pienentynyttä myyntiä.

Pomo ei kuitenkaan missään kohdassa kyseenalaista omaa toimintaansa tai halua kehittyä. Hänet pelastaa tässä kohdassa vapaaehtoinen yrityksen piikkiin maksettu eläke tai head hunter, joka tarjoaa uutta paikkaa.

Me yhdessä – pomo

Me yhdessä – pomo tietää, että hän johtaa yritystä, mutta pystyy tekemään parhaita ratkaisuja vain yhdessä ihmisten kanssa. Hän on ehkä jossain vaiheessa urallaan ollut minä itse – pomo, mutta on joutunut nöyrtymään ja ymmärtämään ihmisten merkityksen. Hän uskoo yhteisiin päätöksiin ja siihen, että erilaisia mielipiteitä kuuntelemalla saadaan parempia päätöksiä aikaan. Hän tekee työtään ihmisten keskellä tai lähellä asiakasrajapintaa, jotta elää todellisuudessa eikä historiassa.

Päätöksissä hän miettii aina ensin yrityksen etua ja siten miten tavoitteisiin päästäisiin ihmisten avulla yhdessä tehden. Oma bonus on se viimeinen asia, joka toteutuu vain jos yrityksen tavoitteet ja ihmisten tavoitteet toteutuvat.

Vaikeassa tilanteessa otetaan excel toki myös eteen, mutta ei juustohöylää samaan aikaan. Ongelmat analysoidaan yhdessä ihmisten kanssa ja mietitään mistä saataisiin tuottoja lisää, ei hinnankorotusten vaan uusien ideoiden ja palvelujen kautta. Mitä voisi tehdä, jotta asiakas olisi tyytyväisempi ja sitä kautta uskollisempi ja ostaisi enemmän.

Punakynä ei viuhu excelissä vaan ihmisten kanssa mietitään prosesseja, mitä asioita tehdään turhaan ja mitä voidaan tehdä uudella tavalla. Mitä rutiineja voidaan vähentää ja miten saadaan aikaa enemmän asiakkaalle. Mikäli kuluja pitää karsia, se tehdään yhdessä ihmisten kanssa, mutta ei pienentäen markkinointia tai ihmisten motivaatiota.

Pomo tekee kaikkensa pitääkseen ihmiset hyvällä tuulella. Hän kokee, että sillä on suora korrelaatio asiakkaiden tyytyväisyyteen ja pysymiseen asiakkaana. Yrityksen menestymistä ja strategiaa mietitään yhdessä ja ongelmista puhutaan avoimesti, sillä ongelmat nähdään mahdollisuutena olla kilpailijoita parempi. Myös asiakkaiden reklamaatiot palkitaan ja asioille tehdään jotain.

Kilpailijoiden toimintaa ei seurata vaan koko organisaatio pohtii luovasti ja avoimesti uusia ideoita. Kaikkea kokeillaan ja annetaan ihmisille vapaus päättää ja muuttaa omaa toimintaansa yhteisesti rakennetun strategian mukaisesti. Vastuu pitää sisällään myös päätösvallaan.

Pomo miettii jatkuvasti miten voisi itsekin kehittyä ja toimia toisin. Hän haluaa olla parempi pomo ja olla paremmin läsnä. Hän näkee oman roolinsa edellystysten luojana ja hän on ihmisiään varten. Toki hän toimii myös todellisena johtajana ja ristiriitatilanteissa antaa suunnan ja päättää asiat viime kädessä kun sitä tarvitaan.

Ihmiset palkitaan onnistumisista, pienistäkin. Jokainen onnistuminen luo uskoa ja uusia ideoita.
Yhden ison pomon tai johtoryhmän sijasta koko organisaatio kehittää toimintaa. Vaihtuvuus on pieni, koska ihmiset ovat ylpeitä siitä mitä saavat yhdessä aikaan.

Miten itse johdan?

Edellä on kuvattu hieman kärjistäenkin kaksi totaalisen erilaista pomoa. Molemmat ovat kuitenkin täysin mahdollisia pomotyyppejä arjessa. Ajat muuttuvat ja myös johtaminen. Varmaa on, että minä itse – pomojen aika on takana ja onneksi me yhdessä – pomojen määrä on kasvussa.

Minä vai me – siinäpä kysymys.
Yksinkertaista.

Yksinkertaista johtamista – Arvostaen.

Kirjoitus on julkaistu Intotalon Johtajuus.com -sivuilla kirjoittajan luvalla. Kirjoitus on aiemmin julkaistu www.ariramo.com -sivustolla.

Piditkö tästä artikkelista? Tilaa uusimmat blogikirjoitukset sähköpostiisi tästä!

Comments

comments

Share This