Ota yhteyttä 029 009 2530

Jäin miettimään lauantain hiljaisena aamuna Suomen Parhaita Työpaikkoja ja niitä asioita, jotka erottavat ne muista. Tai yleensäkin kaikkia hyvä työpaikkoja vaikka ne eivät osallistuisikaan tutkimukseen tai olisi millään tavalla esillä. Hienoa ja upeita työpaikkoja on Suomessa monia ja ne kaikki ansaitsisivat enemmän julkisuutta omien onnistumisilleen. Mikä hyvät työpaikat erottaa muista ja mitä voisimme niistä oppia?

Tavoitteena on olla oman alansa paras

Yrityksellä tai johdolla on selvä tahtotila. Organisaatio ei halua olla omalla alallaan kakkonen, kolmonen, nelonen tms vaan todella se paras. Visio rakennetaan yhdessä ihmisten kanssa ja toimenpiteiden tavoitteina on erottautua muista toimijoista jollain erityisellä tavalla. Ei kuitenkaan henkseleitä paukuttaen vaan aina pikemminkin nöyrästi ja jatkuvasti oppien.

Pomot ovat ihmisiä varten

Johto ja pomot näkevät ihmiset ihmisinä, ei alistettavina alaisina. He uskovat, että pomoilu on historiaa ja  auttamalla ja tukemalla ihmisiään saavutetaan parempia tuloksia. Esimiesrooli on matalan organisaation palvelufunktio tai sitten pomot ovat poistettu melkein kokonaan. Jokainen on oma pomonsa ja kaikki auttavat kaikkia arjen haasteissa.

Positiivinen asenne muita ihmisiä kohtaan

Kukaan ei ole suurin guru vaan kaikkia halutaan auttaa. Kaikki ymmärtävät, että ihmiset ovat erilaisia ja jokainen saa olla oma itsensä. Jokaisen mielipide on hänelle oikea ja arvokas ja sitä kunnioitetaan. Tavoitteena on päätöksiä tehdessä kuunnella muita ja käyttää erilaisuutta hyväksi.

Jokainen ihminen on arvokas ja jokainen idea, ajatus, mielipide, kehitysehdotus ja odotus on totta. Matemaattinen johtamistapa ei ole ratkaisu, vaan pomon ja kaikkien aito, positiivinen ja arvostava asenne toista ihmistä kohtaan.

Huomio onnistumisiin 

Jokainen meistä haluaa onnistua työssään ja elämässään, sitä me kaikki kaipaamme. Teemme virheitä ja epäonnistumme ja opimme niistä, mutta emme kaipaa niiden jatkuvaa hakemista ja tökkimistä. Parhaissa työpaikoissa keskitytään ihmisten vahvuuksiin ja onnistumisiin. Heikkoudet ja virheet unohdetaan tietoisesti. Onnistumiset saavat aikaan uusia onnistumisia ja ihmisten itsetunto kasvaa kohisten. Saman kohinan myötä uskallus kehittää uutta kasvaa.

Mikään asia ei ole tabu

Kaikki on avointa ja kaikesta voidaan puhua. Kaikkea voidaan muuttaa ja kehittää. Mikään asia ei ole tabu tai kiellettyä. Usein juuri kaikki tabut avataan ja niiden kautta syntyy ennennäkemättömiä uusia ideoita. Jokainen vaikeakin ongelma nähdään mahdollisuutena olla parempi. Kaikki on läpinäkyvää ja avointa.

Pomot ovat nöyriä omalle kehittymiselle

Kun ihminen menestyy on aina olemassa vaara, että tulee ylimieliseksi muita kohtaan ja osaa muka kaiken paremmin. Alamäki on alkanut samalla hetkellä. Parhaissa työpaikoissa jokainen pomo ymmärtää, että omalle kehittymiselle pitää olla todella nöyrä. Kukaan ei ole pomona valmis vaan oman kehittymisen peili on oltava kädessä ja jatkuvasti mietittävä, missä voi olla pomona ja etenkin ihmisenä parempi.

Asioita muutetaan käytännössä excelin sijaan

Kun pomo ei uskalla kohdata ihmisiään, hän johtaa excelin kautta. Muutokset tehdään taulukkoon ja odotetaan niiden toteutumista. Toisenlainenkin tapa on olemassa, asiat tehdään ihmisten kautta ja mietitään yhdessä jatkuvasti muutoksia, jotka toteutetaankin. Luvut muuttuvat seurauksena toimenpiteille ja excel näyttää hyvälle toteutumana, ei vain toiveena tai hihasta vedettynä budjettina.

Ihmiset saavat päättää omat asiansa

Elämässään ihmiset tekevät isoja päätöksiä siviilissä, menevät naimisiin, ostavat tai rakentavat asunnon, tekevät lapsia yms hyvin usein näissä päätöksissä puhutaan kokonaisuutena isoista euromääristä. Parhaissa työpaikoissa aivoja ei tarvitse jättää pukukoppiin tai narikkaan vaan niitä saa käyttää ihan kuten työajan ulkopuolellakin. Ihmiset saavat kehittää omaa työtään ja muuttaa asioita maalaisjärjellä, kuten käyttäisivät omia rahojaan. Vastuun lisäksi jokaisella on myös päätösvaltaa. Ne asuvat samassa osoitteessa.

Jokaista arvostetaan kohtaamisissa

Hyvin usein pomo luulee pomottamisella ja mikromanageeramisella olevansa ansaitsevansa paikkansa. Asia on totaalisesti toisinpäin. Ihmisen motivaation ja fiiliksen vievä pomo on totaalisen turha ja museoon sopiva muinaisjäänne. Hyvä pomo ymmärtää, että jokaisen ihmisen kokema tunne on tärkeä kaikissa kohtaamisissa. Kun ihminen on pomon kohtaamisen jälkeen paremmalla tuulella, on pomolla oikeaa lisäarvoa. Siitä pomolle maksetaan.

Väärään tapaan puututaan

Joskus kuulee sanottavan, että hyvissä työpaikoissa saa tehdä mitä vaan ja johtaminen on liian löperöä. Ei todellakaan ole. Ihmisten käyttäytymiseen ja arkeen on rakennettu vahva positiivinen yrityskulttuuri ja arvomaailma, jota kaikki noudattavat vapaaehtoisesti edellä mainittujen asioiden mukaan. Mikäli yksilö toimii väärin ja ei sitoudu yhteiseen toimintatapaan, ei esimerkiksi arvosta muita ja pompottaa tai kiusaa muita, asiaan puututaan varmasti. Sekin on osa muita arvostavaa johtamista ja käyttäytymistä.

Ja lopuksi se mitä tuodaan julkisuudessa liian vähän esille:

Kaiken edellämainitun avulla ne tekevät tulosta.

Ihmisten avulla ja ansiosta. Sitä arvostaen.

Kirjoitus on julkaistu Intotalon www.johtajuus.com -sivuilla kirjoittajan luvalla. Kirjoitus on aiemmin julkaistu www.ariramo.com -sivustolla.

Comments

comments

Share This