Ota yhteyttä 029 009 2530

Yritysstrategian luomiseen ja työstämiseen ei ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa mallia, joka sopisi kaikille yrityksille samanlaisena, sillä erilaiset tilanteet, tarpeet ja kehittämishalut yrityksissä ja niiden ympärillä vaativat erilaisia strategiatyökaluja. Tässä blogissa esitellään 4 erilaista työkalua strategian luomiseen. Blogi perustuu Intotalon valmentajan Niina Palmusen 12.1.2022 pitämään webinaariin “4 työkalua strategian luomiseen” 

Strategiatyökaluja on olemassa todella paljon. Työkalun tarkoitus on auttaa kysymään oikeita kysymyksiä, tarkastelemaan asioita monesta eri näkökulmasta ja rakentamaan yritystä eteenpäin vievää strategiaa.  

Oikean työkalun valintaa voi helpottaa alla olevan kuvan mukainen strategiatyökalujen nelikenttä. Oikean työkalun valintaa voi pohtia yrityksen kehittymisen painopisteen ja tavoitteen näkökulmasta. Kehittymisen painopiste voi olla yrityksen sisäisissä asioissa tai toimintaympäristössä. Tavoite puolestaan voi olla joko uuden luominen tai nykyisen tekemisen parantaminen tehokkaammaksi. Tässä blogissa käymme jokaisesta nelikentän laatikosta läpi yhden strategiatyökalun. 

 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn
 • Facebook

 

1. Strategiatyökalu: Työnantajamielikuvan kehittäminen 

Hyvän työvoiman saatavuus on tänä päivänä usein haaste lähes joka toimialalla ja ympäri Suomea. Työnantajamielikuvalla voi pyrkiä ratkaisemaan tätä haastetta. 

Työnantajamielikuva on aina olemassa, mutta sitä voi ja kannattaa kehittää aktiivisesti, sillä se on samalla yrityksen brändin tietoista rakentamista ja koko yrityksen kehittämistä. Työnantajamielikuvan synnyttäminen ja kehittäminen voi olla yksi yrityksen strateginen painopiste, jota lähteä työstämään. 

 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn
 • Facebook

Yllä olevassa kuvassa näkyy työnantajamielikuvan kehittämisen työkalu. Työkalussa lähdetään liikkeelle siitä, mikä tilanne on juuri nyt: Mitä työntekijät, mahdolliset työnhakijat, asiakkaat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit ajattelevat meistä tällä hetkellä? Mikä on suuren yleisön mielikuva meistä työnantajana?  

Nykytilanteen kartoituksen jälkeen pohditaan seuraavia kysymyksiä: Mitä osaamista tarvitsemme jatkossa? Millaisia työntekijöitä tarvitsemme jatkossa? Mitkä ovat kasvutavoitteemme? Miten eläköitymiseen liittyvät asiat hoidetaan? Mitä mahdollisia uusia tuotteita ja palveluita meillä voisi olla? Mitä muita tavoitteita me asetamme itsellemme? 

Seuraavaksi on aika miettiä, millaisen työnantajabrändin haluaa rakentaa: Mistä nykyisistä asioista halutaan pitää kiinni ja mitä asioita halutaan vielä kehittää? Tässä vaiheessa yrityksessä tulisi luoda työnantajalupaus, jota jatkossa halutaan noudattaa. 

Monien kysymysten pohdinnan jälkeen on aika laatia suunnitelma, jonka avulla työnantajamielikuva rakennetaan. Suunnitelmaa varten täytyy päättää, mitkä ovat ne toimenpiteet, jotka täytyy tehdä halutun lopputuloksen saavuttamista varten. Suunnitelmassa olisi hyvä löytyä vastaukset seuraavin kysymyksiin: Miten parannamme työnantajamielikuvaa nykyisten työntekijöidemme keskuudessa? Miten mahdolliset rekrytoinnit hoidetaan? Miten pidämme työnantajalupauksemme? Mitä kanavia ja toimenpiteitä hyödynnämme työnantajamielikuvan luomisessa? Millaisia henkilöbrändejä voisimme hyödyntää yrityksen viestinnässä? 

 

2. Strategiatyökalu: Tulevaisuuden muistelu 

Tulevaisuuden muistelu tai ennakointidialogi on työkalu, jonka avulla luodaan uutta. Työkalu pyrkii löytämään vastauksen kysymykseen “Mihin me haluamme mennä?”. Tätä työkalua ei kannata hyödyntää yksin, vaan ennemminkin varata aikaa pohdinnalle isommalla porukalla.

 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn
 • Facebook

Tässä työkalussa ideana on lähteä miettimään, mitä meidän paikallislehtemme tai jokin muu media uutisoi meidän yrityksestämme viiden vuoden kuluttua. Tehtävänä olisi keksiä tulevaisuuden uutiselle otsikko ja pääsisältö. Sen jälkeen lähdetään kulkemaan lopusta alkuun päin: Mitä pitäisi tapahtua vuosina 2026, 2025, 2024, 2023 ja tänä vuonna 2022, jotta keksitty otsikko toteutuisi vuonna 2027? 

Työkalu sisältää myös kaksi hyvää lisäkysymystä tärkeistä yhteistyökumppaneista ja peloista matkan alussa: Ketkä ovat tärkeimmät kumppanit, joita tarvitsemme otsikon saavuttamiseen? Onko meillä jo sopivat kumppanit vai pitääkö meidän alkaa luoda verkostoja? Mitkä asiat meitä pelottavat ja jännittävät vuonna 2022? Miten näistä peloista selvitään ilman, että ne ovat toiminnan esteitä? Miten pelkojen toteutuminen estetään? Miten toimitaan pelosta huolimatta? 

 

3. Strategiatyökalu: Strategiaportaat 

Strategiaportaat on strategiatyökalu, jossa kaikki tärkeät asiat saa mahtumaan yhdelle sivulle.  

 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn
 • Facebook

Vasemmassa reunassa on yrityksen johtavat ajatukset: missio, arvot, palvelulupaus asiakkaille, muutosvoimat eli erilaiset maailmalla ja eri toimialoilla vaikuttavat megatrendit sekä nykytilanne. Toisinaan johtavat ajatukset ovat jo valmiiksi selkeästi ja kirkkaasti määriteltyjä, mutta joskus niiden ylös kirjoittaminen ei olekaan niin yksinkertaista ja helppoa.  

Alhaalla etsitään vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitkä ovat tuotteemme ja palvelumme tällä hetkellä? Ketkä ovat tavoiteasiakkaitamme? Mitä kanavia hyödynnämme tavoitteen saavuttamisessa? Mitkä ovat meille kriittisimmät asiat, jotka ainakin pitää saada toteutumaan? 

Strategiaportaissa kuljetaan viiden portaan kautta kohti asetettua visiota tai tavoitetta. Tavoite tai visio kirjataan oikeaan yläkulmaan pilven sisään. Portaat voivat olla esimerkiksi vuosia tai asioita, joita halutaan kehittää tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

4. Strategiatyökalu: Tuotteen elinkaari 

Tuotteen elinkaari –ajattelu on työkaluna loistava siihen, että yritys pystyy varmistamaan, että sen tuotteet ja tuoteryhmät ovat ajan tasalla niin, että aina on jotakin myytävää ja myös jotain uutta kehitettävää.  

 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn
 • Facebook

Tuotteen elinkaari -työkalussa aika on vaakaviivana ja myynti euroissa pystyviivana. Yrityksen tuote käy tuotteen elinkaaren aikajanalla läpi erilaisia vaiheita, joissa sen myynnin sekä voiton määrä vaihtelee. 

Uusi tuote tai tuoteryhmä on aina aluksi kysymysmerkki-vaiheessa. Tässä vaiheessa tuotekehitystä on jo tehty ja nähdään, lähteekö tuote kiinnostamaan mahdollisia ostajia ja saako se aikaan myyntiä. Jos tuote alkaa käydä kaupaksi, siirrytään tähtituote-vaiheeseen. Tällöin tuote on uusi ja kiinnostava, joten sen myynti kasvaa. Seuraavaksi vuorossa on lypsylehmä-vaihe, jossa tuote edelleen myy ja lopulta alkaa tuottaa voittoa yritykselle. Lopulta saatetaan päätyä rakkikoira-vaiheeseen, jolloin tuote alkaa tippua pois suosiosta ja ajan tasalta eikä se enää välttämättä kiinnosta asiakkaita. Yleensä se halutaankin poistaa myynnistä tässä vaiheessa.  

Tuotteen elinkaari –ajattelun avulla pyritään välttämään viimeinen rakkikoira-vaihe siten, että jo aiemmissa tuotteen elinkaaren vaiheissa ruvetaan tekemään kehitystyötä. Tavoitteena on pyrkiä siihen, että kun edellinen tuote alkaa lähestyä elinkaarensa loppua, niin sen tilalle on jo kehitetty uusi ja parempi versio tai kokonaan uusi tuote, joka korvaa vanhan. Työkalun avulla pyritään selvittämään elinkaaren kesto, jotta tuotteen vanhetessa sen tilalle voidaan luoda jotain uutta. Tavoitetilanteessa tuote siis tuottaa koko ajan yritykselle voittoa.  

 

Tiivistys strategiatyökalujen käytöstä 

Tunnista aluksi yrityksesi nykytilanne: Millaisen strategian haluat? Mihin asioihin sinun strategiasi liittyy? Haluatko kehittää yritystäsi vai sen toimintaympäristöä? Haluatko kehittää jotain uutta vai tehostaa nykyistä toimintaa? 

Hyödynnä ja kokeile sitten erilaisia strategiatyökaluja. Ammenna työkalujen avulla uudenlaisia ajatuksia, kysymyksiä ja oivalluksia, jotka auttavat sinua rakentamaan strategian yrityksellesi. 

 

Jos haluat kuulla lisää strategiatyökaluista, voit katsoa ”4 työkalua strategian luomiseen” -webinaariin kokonaisuudessaan tästä.

 

Piditkö tästä blogiartikkelista? Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella!

Comments

comments

Share This