Ota yhteyttä 029 009 2530

Miten voisit johtaa yritystäsi entistä paremmin? Miten voisit kehittää itseäsi johtajana?

Kullanarvoisia vinkkejä näihin kysymyksiin antoi lokakuun alussa pidetty Nordic Business Forum 2017 –seminaari, jossa käsiteltiin johtajuutta yhtenä tämän vuoden pääteemana.

Olemme koonneet Sinulle tähän postaukseen seminaarin tärkeimmät annit johtajuuteen liittyen. Nappaa rusinat pullasta ja vinkit käytäntöön!

1) Yrityksen täytyy olla sekä fiksu että terve

”Menestyvän yrityksen on kehitettävä itseään kahdesta eri näkökulmasta”, sanoo Patrick Lencioni, The Table Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. ”Menestyvä yritys on fiksu (smart) ja terve (healthy).”

Lencionin mukaan suurin osa yrityksistä on fiksuja, ja valtaosa yritysjohtajista keskittyy tämän osa-alueen kehittämiseen. Fiksuuteen kuuluu monta konkreettista asiaa, kuten strategia, markkinointi, rahoitus ja teknologia. Näistä asioista puhutaan paljon ja niitä opetetaan koulussa, joten ne on suhteellisen helppo ottaa haltuun.

Yrityksen terveys sen sijaan on huomattavasti vaikeampi asia, sillä sitä on hankala mitata eikä sitä opita kouluissa. Terveessä yrityksessä on vain vähän politikointia, selkeät päämäärät, korkea moraali, tuottavuus ja liikevaihto. Näihin asioihin panostaminen vaatii vaivaa, joten monet johtajat eivät halua keskittyä niihin.

Siksi yrityksen terveys on suunnaton kilpailuetu niille, joilla asia on kunnossa!

Terve yrityskulttuuri vaatii johtajuutta, selkeyttä ja tärkeiden asioiden toistoa.

”Ihmiset kaipaavat muistuttamista enemmän kuin ohjeistamista.” Patrick Lencioni.

Lencionin mukaan asioita pitää toistaa vähintään 7 kertaa, ennen kuin viesti menee kunnolla perille. Tämä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi yrityksen strategiaa esitellessä, palaveri kerran vuodessa ei riitä!

2) Luottamus ja turvallisuus ovat kaiken perusta

Menestyvä yrityskulttuuri perustuu luottamukselle. Patrick Lencionin mukaan luottamus syntyy, kun osapuolet paljastavat haavoittuvuutensa. Kukaan ei ole täydellinen, jokaisella on tarve kehittyä.

Johtajan täytyy olla etunenässä rehellisesti paljastamassa myös heikot kohtansa, silloin muutkin uskaltavat olla avoimia.

Jos olet johtaja, alaisesi näkevät kyllä, kun hikoilet. Ole rehellinen.” Patrick Lencioni.

Psykologisen turvallisuuden merkitystä yrityksen sisällä korostaa myös Adam Grant, professori, kirjailija ja organisaatiopsykologi. Tiimissä täytyy uskaltaa tuoda esille myös ongelmia. Jos johtaja ei halua kuulla ongelmista, niitä ei voida myöskään ratkaista. Rehellisyys ja luottamus ovat avainsanat.

3) Älä pelkää konflikteja

Kun turvallinen yrityskulttuuri on luotu, kestetään myös konflikteja. Tiimissä täytyy voida rehellisesti sanoa mielipiteensä. Ristiriitoja ei pidä pelätä, sillä parhaimmillaan ne johtavat uudenlaiseen ajatteluun, kehitykseen ja parempiin päätöksiin.

Suurimmalla osalla yrityksistä ei ole tarpeeksi konflikteja.” Patrick Lencioni.

Tiimiä ei kannata täyttää vain samankaltaisilla ihmisillä. Erilaiset taidot, taustat ja arvot täydentävät toisiaan. Adam Grantin mukaan organisaation helmiä ovat ihmiset, jotka ovat valmiita antamaan itsestään paljon, mutta uskaltavat myös olla eri mieltä. Sen sijaan ihmiset, jotka eivät anna mitään ja aiheuttavat jatkuvasti ristiriitoja, eivät vie tiimityötä eteenpäin.

Kun tiimissä on eriäviä mielipiteitä, yhtenäistä kantaa ei aina löydy. Konsensusta on turha jäädä odottelemaan liian pitkään. Tässä vaiheessa johtajan on astuttava esiin ja tehtävä päätös. Tärkeintä on, että erilaiset kannat on kuultu ja otettu huomioon. Silloin lopullinen päätös on mahdollisista vaihtoehdoista paras.

4) Kaikki on kiinni ihmisistä

Hyvä johtaja näkee parhaan ihmisissä ja osaa myös jakaa vastuuta. Virgin Groupin perustaja ja liikemies sir Richard Branson ohjeistaa yritysjohtajaa palkkaamaan itseään taitavampia ihmisiä ja antamaan heille tilaa tehdä päätöksiä ja myös virheitä.

Menestyvät johtajat tulevat toimeen ihmisten kanssa ja kantavat huolta maailmasta, jossa elämme.” Sir Richard Branson.

Minkälainen on Sinun johtamistapasi? Vallitseeko yrityksessäsi luottamuksen ilmapiiri?

Uteliaisuus, haasteisiin tarttuminen, oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat avaimia, joilla yritys voi kehittyä ja kasvaa.

Comments

comments

Share This