Kun joh­tajaa ei enää tarvita – Mikä ihmeen Teal?

Kun joh­tajaa ei enää tarvita – Mikä ihmeen Teal?

Sie­lukkaat Teal-orga­ni­saatiot ovat herät­täneet maa­il­malla kas­vavaa kiin­nos­tusta. Suo­messa aiheen ympä­rille on perus­tettu Teal Suomi –yhteisö, jonka tavoit­teena on tuoda Tealia suo­ma­laisiin yri­tyksiin.

Topi Jokinen, yksi yhteisön perus­ta­jista, kertoo Into­talon haas­tat­te­lussa, mistä Tea­lissa on kyse.
Ota perusteet haltuun orga­ni­saa­tio­ke­hit­tä­misen kuu­mim­masta vir­tauk­sesta!