Ota yhteyttä 029 009 2530

Uponor - hyvinvointia työyhteisöön

Intotalo toteutti vuosina 2016-2017 Uponorin koko työyhteisölle ja esimiehille kokonaisvaltaisen yrityskohtaisen valmennuspaketin.

Valmennuksen aikana Uponorilla keskityttiin työhyvinvoinnin, työilmapiirin, työyhteisön toiminnan sekä esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen.

Intotalon johdolla organisaation ilmapiiri on parantunut, keskinäistä yhteistyötä on kehitetty ja johtamiskäytänteitä saatu yhtenäistettyä.
Henkilöstölle tehtiin mindset-arviointi, jonka avulla arvioitiin henkilöstön ajattelutapaa ja saatiin rakennettua luottamuksen ilmapiiriä.

Tärkeimpänä valmennuksen tuloksena Uponorilla kehitettiin myönteisyyden ja tulevaisuususkon kulttuuria, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Share This